Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
pho tu N4

pho tu N4

Last update 

can1079

Items (48)

 • Hồi nãy

  さっき

 • hôm nọ

  このあいだ

 • lập tức, ngay

  "すぐ(に)

 • Lần này, lần sau, lần kế tiếp

  "今度(こんど)

 • Sắp sửa, đã đến lúc

  "そろそろ

 • ngay bây giờ

  "今にも 「今にも。。。そだ」

 • Từ giờ trở đi, từ bây giờ

  "これから

 • Sắp sửa

  "もうすぐ

 • もう:Đã まだ:vẫn chưa, vẫn còn

  "もう ー まだ

 • Vẫn đang

  まだ。。。Vている」

 • Dạo này

  "このごろ

 • Trước tiên, trước hết

  まず/はじめに

 • lần đầu tiên

  「初めて ー はじめて

 • một lúc, một lát, tạm thời

  しばらく

 • Suốt, mãi

  ずっと

 • Cuối cùng

  やっと

 • Cuối cùng: VD mãi cũng đậu đại học

  とうとう

 • kết cục, cuối cùng

  結局 ー けっきょく

 • Rốt cuộc, cuối cùng

  "やはり・やっぱり

 • bất ngờ, thình lình, bỗng

  "急に ー きゅうに

 • nhiều, đủ thứ

  "たくさん・いっぱい

 • Kha khá, tương đối

  かなり

 • Khá, rất (mang cảm xúc của người nói

  "ずいぶん

 • phần lớn, phần nhiều

  "だいぶん

 • rõ , hoàn toàn,đôi khi

  よく・ときどき・たまに

 • luôn luôn

  いつも:

 • Thường, nhiều khi, hay

  たびたび

 • tất cả, toàn bộ, hoàn toàn, trọn vẹn (100%)

  "すっかり va 全部-Zenbu

 • Không ______lắm

  "あまり。。。ない

 • Mãi mà ______không

  "なかなか。。。。ない_

 • Khá là khó."

  なかなか難しそうです。

 • Hầu như là không

  "ほとんど。。。。ない

 • Hầu hết

  ほとんど___する:

 • hoàn toàn không

  "ぜんぜん。。。ない

 • quyết không _____, không bao giờ_

  "けっして。。。。ない

 • Vẫn không _____ chút nào__

  "ちっとも。。。ない

 • Một lần cũng không___, cũng chưa ____ một lần nào___:

  "一度も。。。ない__( Ichido)

 • Chắc chắn, nhất định(100% -> Không bao giờ ở thể phủ định)

  "必ずーかならず

 • tuyệt đối, nhất định(100% nhưng có thể có ngoại lệ ngoài ý muốn)

  "接待(に) - せったい(に)

 • Đúng, chính xác/ quả là___, đúng là _

  "ちょうど

 • nếu, giá như (thường đi kèm với động từ thể giả định)___

  "もし__

 • dĩ nhên__

  "もちろん

 • Nhất định ( chứa cảm xúc, tâm trạng mong đợi của người nói

  "ぜひ

 • Chắc chắn, nhất định(gần như 100%)

  きっと

 • đặc biệt là

  "特に - とくに

 • Rõ ràng (miêu tả những thứ nhìn thấy)

  "はっきり

 • chặt chẽ, vững chắc

  しっかり

 • đều đặn, chỉnh tề, đàng hoàng, gọn gàng

  きちんと