Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KPSS Tarih - İslamiyet Öncesi T.T. 2016

KPSS Tarih - İslamiyet Öncesi T.T. 2016

Last update 

Yazım veya bilgi hataları için mail gönderiniz. hasangalipkarci@gmail.com

 • image description
  17downloads
 • image description
  6736puzzles solved
 • INSTALL

Items (72)

 • Maniheizm dinini resmi din olarak kabul eden Uygur Hükümdarı

  Bögü Kağan

 • Budizmi kabul ederek halktan tepki gören Köktürk Hükümdarı

  Tapo Kağan

 • Maniheizmin benimsenmesiyle Uygurlar tarafından geliştirilen sanat dalı

  Resim

 • Germen destanlarında adı ''Etzel'' olarak geçen ve ''cesur kavimlerin efendisi'' lakaplı Türk Hükümdar

  Attila

 • Köktürk Devleti'nin en parlak dönemi

  Mukan Kağan

 • Türklerin Anadolu'ya ayak bastıklarında Avrupa Hun Devleti'nin başında hangi hükümdar vardı?

  Uldız

 • İslamiyet öncesi Türkler nereye göç etmemiştir?

  Kuzeybatı Afrika

 • Kaşgarlı Mahmut Divanılügatitürk eserinde ''Türk'' kelimesini hangi anlamda kullanmıştır?

  Olgunluk Çağı

 • Kabileler'' anlamına gelen Türk Boyu

  Oğuz

 • İskitler ve Hunlardan kalan eserlerin sergilendiği müze

  Hermitaj

 • Köktürk Devleti'nin kurucusu Bumin Kağan'ın Unvanı

  İl Kağan

 • Hazarlarda Müslüman kesimin yönetilmesi için Hakan tarafından atanan görevli

  Hazz

 • Çin kaynaklarında ''Juan Juan'' olarak adlandırılan Türk Kavmi

  Avarlar

 • İtil Bulgarları hangi hükümdar zamanında İslam'ı resmi din olarak kabul etmiştir?

  Almış Han

 • Tarihçilerin ''Türk Asrı'' olarak nitelendirdiği yüzyıl

  16

 • İslam öncesi Türklerde ordusunda paralı asker bulunduran tek Türk devleti

  Hazarlar

 • İslam öncesi Türklerde savaş zamanı düşman safına gönderilen keşif birliği

  Yelme

 • Alp Er Tunga ile Kirus arasındaki mücadeleyi anlatan Firdevsi'nin eseri

  Şehname

 • Sibirya'da yaşayan Yakut Türkleri'nin kökeni

  İskitler

 • Üzengi ilk defa kimler tarafından kullanılmıştır?

  İskitler

 • Türk adı hangi devletin kaynaklarında ''miğfer''anlamında kullanılmıştır?

  Çin

 • Kelime anlamı ''kavim, halk, topluluk'' anlamına gelen Türk kavmi

  Hunlar

 • Türk tarihinin ilk örgün eğitim kurumlarını açan devlet

  Uygurlar

 • Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim. Şimdi onlar Hun oldular.'' sözü kime aittir?

  Mete Han

 • Çin hayat tarzına özenti hangi Hun hükümdarı zamanında ortaya çıkmıştır?

  Ki-Ok

 • Ergenekon ve Bozkurt Destanları hangi Türk Devleti'ne aittir?

  Köktürkler

 • Türeyiş ve Göç Destanları hangi Türk Devleti'ne aittir?

  Uygurlar

 • Alper Tunga ve Şu Destanları hangi Türk Devleti'ne aittir?

  İskitler

 • Şölenlerde saz eşliğinde söylenen şiirlere ne denir?

  Koşuk

 • İslam Önceesi Türklerde cenaze törenine ne denir?

  Yuğ

 • Cenaze törenlerinde ölen kişi için yakılan ağıt

  Sagu

 • Eski Türklerede atasözüne ne denirdi?

  Sav

 • Hazarlarla Türgişlerin ortak özelliği nedir?

  Müslüman Araplarla savaşmaları

 • İstiklali feda etmeyi gülünç ve utanç bulan Batı Hun hükümdarı kimdir?

  Çi-çi

 • İstersem güneş ışıklarının eriştiği her yeri fethedebilirim.'' diyen Türk Hükümdar kimdir?

  Uldız

 • Bizans'a elçi gönderen ilk Türk Devleti

  Köktürkler

 • Tanrının Kamçısı

  Attila

 • Türk tarihinin ilk milli istiklal ayaklanması

  Kürşad

 • Türk adından ilk defa hangi devletin kaynaklarında bahsedilmiştir?

  Çin

 • Malazgirt savaşı sırasında saf değiştirerek Selçuklu tarafına geçen Türk boyları

  Uzlar - Peçenekler

 • Atilla'nın Roma'yı fethetme düşüncesinden caydırmak için ziyaretine gelen heyetin başındaki Papa kimdir?

  I. Leon

 • Talas Savaşı'nda Arapları yanında yer alan ve Müslümanlığı kabul eden ilk Türk topluluğu

  Karluklar

 • Moğollar devlet teşkilatlanması ve kültürlerinin oluşmasında hangi devleti örnek almıştır?

  Uygurlar

 • Türklerin Kullandığı en eski alfabe

  Orhon

 • İskitler'de devletin başına gelerek yönetime hakim olan kadın kimdir?

  Tomris Hatun

 • Kavimler Göçü esnasında Hun Devleti'nin başındaki hükümdar

  Balamir

 • Anadolu'ya yapılan ilk seferleri düzenleyen Avrupa Hun Devleti hükümdarı

  Uldiz

 • Dünya tarihinde milletlerarası yarışma düzenleyen ilk devlet

  Kırgızlar

 • Kendi adına para bastıran ilk Türk Devleti

  Türgişler

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde vergi memuruna verilen ad nedir?

  Tudun

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde askeri valiye verilen ad nedir?

  Tutuk

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde Kağan muhafız birliğine verilen ad nedir?

  Böri

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde ''bakan''a verilen ad nedir?

  Nazır

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde yazıcıya verilen ad nedir?

  Tamgacı

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde hazine sorumlusuna verilen ad nedir?

  Agılıg

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde hekimlere verilen ad nedir?

  Otacı

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde hakimlere verilen ad nedir?

  Yargucı

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde hükümdarın oğluna verilen ad nedir?

  Tigin

 • İslam öncesi Türk Devletleri'nde tiginlerin eğitmenine verilen ad nedir?

  Ataman

 • Devlet ile vatandaşın karşılıklı görev ve sorumluluklarını bildiren yazısız sözleşmeye ne denir?

  Tüz

 • Eski Türkçe'de ''Cennet''

  Uçmağ

 • Eski Türkçe'de ''cenaze töreni''

  Yuğ

 • Eski Türkçe'de ''kefen''

  Eşük

 • Eski Türkçe'de ''mezar''

  Kurgan

 • Eski Türkçe'de ''mezar taşı'''

  Balbal

 • Eski Türkçe'de ''saz''

  Kopuz

 • Eski Türkçe'de ''inanç''

  Kült

 • Eski Türkçe'de ''cehennem''

  Tamu

 • Eski Türkçe'de ''sülale''

  uruk

 • Eski Türkçe'de ''millet''

  Budun

 • İlk Türk tarihçisi ve yazarı kimdir?

  Vezir Tonyukuk

 • Yenisey Kitabeleri hangi Türk kavmine aittir?

  Kırgızlar