Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KPSS Tarih - Türk-İslam Tarihi 2016

KPSS Tarih - Türk-İslam Tarihi 2016

Last update 

 • image description
  10downloads
 • image description
  3729puzzles solved
 • INSTALL

Items (50)

 • Türk-İslam Devletlerinde sancağı taşımakla görevli saray görevlisi

  Alemdar

 • Türk-İslam Devletlerinde hükümdarın silahlarıyla ilgilenen saray görevlisi

  Silahtar

 • Türk-İslam Devletlerinde hükümdarın kıyafetleriyle ilgilenen saray görevlisi

  Camedar

 • Türk-İslam Devletlerinde hükümdarın korumalarına verilen ad nedir?

  Candar

 • Türk-İslam Devletlerinde hükümdarın abdest ve temizlik işleriyle ilgilenen saray görevlisi

  Taştdar

 • Türk-İslam Devletlerinde hükümdarın av partilerini düzenleyen saray görevlisi

  Emir-i Şikar

 • Türk-İslam Devletlerinde hükümdar ile devlet, hükümdar ile halk arasındaki ilişkileri düzenleyen devlet adamı

  Hacip

 • Türk-İslam Devletlerinde vergi toplayan kişilere verilen ad nedir?

  Amil

 • Türk-İslam Devletlerinde meliklerin eğitiminden sorumlu olan kişilere ne denir?

  Atabey

 • İlk atabey kimdir?

  Vezir Nizamülmülk

 • Türk-İslam Devletlerinde en üst divan hangisidir?

  Divan-ı Saltanat

 • Türk-İslam Devletlerinde ekonomik meselelerin görüşüldüğü divan hangisidir?

  Divan-ı İstifa

 • Türk-İslam Devletlerinde başkanlığını ''Sultan''ın yaptığı, siyasi suçların görüldüğü, haksızlığa uğreyanların dinlenildiği divana ne denir?

  Divan-ı Mezalim

 • Türk-İslam devletlerinde esir edilen kölelerin eğitim verilip asker yapılması sistemine ne denir?

  Gulam

 • Türk-İslam Devletlerinde aşevine verilen ad nedir?

  İmarethane

 • Türk-İslam Devletlerinde misafirhaneye verilen ad nedir?

  Tabhane

 • Türk-İslam Devletlerinde dericiye verilen ad nedir?

  Debbahhane

 • Türk-İslam Devletlerinde tek bir cins malın satıldığı yere verilen ad nedir?

  Kapan

 • Türk-İslam Devletlerinde üstü kapalı çarşılara verilen ad nedir?

  Bedesten

 • Türk-İslam Devletlerinde Ramazanın ilk günü yapılan türk yemeğine verilen ad nedir?

  Tutmaç

 • Türk-İslam Devletlerinde bir caminin çevresinde oluşturulan toplu yapılara verilen ad nedir?

  Külliye

 • Türk-İslam Devletlerinde din eğitimi verilen yerlere ne ad verilir?

  Tekke

 • Türk-İslam Devletleri toprak sisteminde geliri Sultana ait olan toprak türü hangisidir?

  Has

 • Türk-İslam Devletleri toprak sisteminde geliri dini ve sosyal kurumlara ayrılan toprak türü hangisidir?

  Vakıf

 • Türk-İslam Devletleri toprak sisteminde geliri devlet memuru ve komutanlara ayrılan toprak sistemi hangisidir?

  İkta

 • Karahanlılar tarafından yaptırılan ilk Türk-İslam Medresesi hangisidir?

  Semerkand

 • Danişmentliler tarafından yaptırılan Anadolu'da kurulan ilk medrese hangisidir?

  Yağıbasan

 • Büyük selçuklu Devleti'nin ilk medresesi hangisidir?

  Nişabur

 • Büyük Selçuklu Devleti'nin yaptırdığı medreselerin genel adı nedir?

  Nizamiye

 • Nizamiye Medreseleri'nin açılmasında en önemli neden hangisidir?

  Zararlı fikir akımlarına (haşhaşilik gibi) karşı yeni fikirler üretebilmek

 • Eski Türkçe'de '' Eser ''

  Telif

 • Eski Türkçe'de '' Yazar ''

  Müellif

 • Eski Türkçe'de '' Ciltleyen ''

  Mücellid

 • Eski Türkçe'de '' Çoğaltan ''

  Müstensih

 • Eski Türkçe'de '' Mühürleyen ''

  Hakkah

 • Arap Ata ve Ayşe Bibi Türbeleri hangi dönemde yapılmıştır?

  Karahanlılar

 • Diyarbakır Ulu Cami hangi dönemde yapılmıştır?

  Selçuklular

 • Leşkeri Bazar Cami ve Zafer Kuleleri hangi dönemde yapılmıştır?

  Gazneliler

 • İlk büyük Türk hattatı kimdir?

  Amasyalı Yakut

 • Otomoto'' adlı mekanik çizimler kitabının sahibi ünlü nakkaş kimdir?

  Cezeri

 • Kitap süslemesine ne ad verilir?

  Tezhip

 • Dünyada yazılmış ilk modern müzik kitabının sahibi, Muallim-i Sani lakaplı üünlü Türk bilimm insanı kimdir?

  Farabi

 • Dünyada ilk defa Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan bilim insanı kimdir?

  Farabi

 • Bağdat'taki Nizamiye Medreseleri'nin rektörlüğünü yapan, 'Asarül Bakiye' adlı eserin sahibi kimdir?

  Gazali

 • Dünyanın çapını hesaplayan ve yer çekimi kuvvetinin varlığını dile getiren ilk bilim adamı kimdir?

  Biruni

 • Gazneli Mahmut'un ''Sarayımın en kıymetli hazinesi'' dediği bilim insanı kimdir?

  Biruni

 • Mikrobun varlığını ilk defa dile getiren, tıp dünyasında ''Avicenna'' olarak bilinen bilim insanı kimdir?

  İbn-i Sina

 • İlk defa hassas terazi kullanan ve atomun parçalanabileceğini ileri süren ilk bilim insanı kimdir?

  Cabir bin Hayyam (Geber)

 • Dünyanın ilk uçuş denemesini yapan kişi kimdir?

  Abdullah İbni Firnes

 • Dünyanın ilk başarılı uçuşunu yapan kişi kimdir?

  Hezarfen Ahmet Çelebi