Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
biyoloji

biyoloji

Last update 

Items (26)

 • yabancı hücrelerin tanınmasını ne sağlar

  glikoproteinler

 • hücre zarından enerji harcanmadan madde geçişini ne sağlar

  pasif taşıma

 • pasif taşıma...

  hem canlı hem cansız hücrelerde görülür

 • pasif taşıma...

  madde moleküllerinin yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru enerji harcanmadan geçmesi

 • difüzyon

  hareketli madde moleküllerinin çok olduğu yerden az olduğu yere doğru yayılmasına denir

 • hangisi difüzyonu yavaşlatır

  moleküllerin büyümesi

 • kolaylaştırılmış difüzyon nedir

  enzimler yardımıyla difüzyon hızının arttırılması

 • osmoz nedir

  su moleküllerinin seçici geçirgen zardan difüzyonu

 • osmotik basınç nedir

  yarı geçirgen bir zarla ayrılmış iki ortamdan madde yoğunluğu çok olan bölgenin suyu kendine çekmesiyle oluşan basınç

 • su yoğunluğu arttıkça osmotik basınç azalır

  doğru

 • izotonik çözelti

  hücre içi madde yoğunluğu = hücre dışı madde yoğunluğu

 • hipertonik çözelti

  hücre içi madde yoğunluğu < hücre dışı madde yoğunluğu

 • hipotonik çözelti

  hücre içi madde yoğunluğu > hücre dışı madde yoğunluğu

 • plazmoliz

  bir hücrenin hipertonik ortama bırakıldığında su kaybederek büzülmesi

 • deplazmoliz

  bir hücrenin hipotonik ortama bırakıldığında su çekerek şişmesi

 • turgor

  deplazmoliz haldeki bir hücrenin saf suya bırakıldığında hacminin artarak şişmesidir

 • turgor basıncına dayanamayan hücrenin patlayarak ölmesi

  hemoliz

 • emme kuvveti

  osmotik basınç - turgor basıncı

 • diyaliz nedir

  çözünmüş maddenin seçici geçirgen zardan difüzyonu

 • aktif taşıma nedir

  madde moleküllerinin yoğunluğunun az olduğu yerden çok olduğu yere doğru enerji harcanarak geçmesidir

 • endositoz

  büyük moleküllerin hücre içine koful oluşturularak alınmasıdır

 • katı moleküllerin endositozu

  fagositoz

 • sıvı molekülllerin endositozu

  pinositoz

 • ekzositoz

  hücre içindeki büyük moleküllerin dışarı atılması olayıdır

 • endositoz ve ekzositozda enerji harcanmaz, enzim kullanılmaz

  yanlış

 • tüm canlılarda ekzositoz görülürken, endositoz bazı canlılarda görülür

  doğru