Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
semper 3

semper 3

Last update 

Items (49)

 • 停車

  dừng tàu

 • 虐殺

  tàn sát

 • 民間人

  thường dân

 • 謝罪

  lời xin lỗi, tạ lỗi

 • 被害者

  nạn nhân

 • 謝罪

  lời tạ lỗi

 • 合意

  hiệp định, đồng ý

 • 夫妻

  vợ chồng

 • 栄転

  sự thăng chức, đề bạt

 • 下心

  lý do, động cơ

 • 後継者

  người thừa kế

 • 手袋

  găng tay

 • 不慮

  không lường trước, không biết trước

 • 不時

  điều bất ngờ, không lường trước

 • 風格

  phong cách

 • 貴婦人

  lady, quý phu nhân

 • 授業料

  Tiền học phí

 • 徴収

  sự thu (thuế, tiền)

 • 年額

  kim ngạch theo năm

 • 機構

  cơ cấu, tổ chức

 • 実情

  tình hình thực tế

 • 支給

  sự chi cấp, trả tiền

 • 貸与

  sự cho vay, cho mượn

 • 諸外国

  các nước ngoại quốc

 • 廃止

  bãi bỏ, hủy bỏ (luật, thuế...)

 • 経済協力

  hợp tác kinh tế

 • 招聘

  sự thuê làm, làm công

 • 学生証

  thẻ sinh viên

 • 給付

  sự cấp, trợ cấp

 • 無利子

  không lãi suất

 • 有利子

  có lãi suất

 • 裏付け

  sự ủng hộ, giúp đỡ

 • 唯一

  chỉ, duy nhất

 • 設備費

  tiền trang thiết bị

 • 低額

  một khoản nhỏ

 • 欧米

  âu mỹ

 • 学理

  Nguyên lý khoa học

 • 開き

  lỗ hổng, kẽ hở

 • 私立大学

  đại học tư lập

 • 徴収額

  khoản phải thu

 • 低音

  giọng trầm

 • 音質

  chất lượng âm thanh

 • 再現

  tái hiện

 • 売価

  giá bán

 • 相性

  tính tương thích

 • 細部

  chi tiết, details

 • 表現力

  khả năng diễn cảm

 • 価格帯

  khoảng giá

 • 情報量

  lượng thông tin