Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
semper 4

semper 4

Last update 

Items (48)

 • 出願

  làm đơn, nộp đơn xin

 • 受験生

  thií sinh

 • 到達

  sự đạt đến, đạt được

 • 余裕

  phâần dư, phần thừa

 • 物理

  vật lý

 • 予備校

  trường dự bị

 • そこから

  từ đấy, từ đó

 • 想定

  giaả thuyết, giả định

 • 弱気

  Nhát gan; nhút nhát

 • 悔い

  sự ăn năn, hối hận

 • 内訳

  sự phân loại

 • 得意

  khoái trí, tâm đắc

 • 浪人

  lãng tử, kẻ lang thang

 • 多角的

  nhiều mặt, nhiều phía

 • 適性

  năng khiếu

 • 熱意

  lòng nhiệt tình

 • 難問

  vấn đề nan giải

 • 理系

  khoa học tự nhiên

 • 講師

  giảng viên

 • 志望校

  trường muốn vào học

 • 傾斜

  xiên, nghiêng

 • 親御

  bố mẹ của người khác

 • 一般論

  ý kiến, cách nhìn chung

 • 商売道具

  hàng có sẵn (trong kho)

 • 若干

  một vài, một ít

 • 直後

  ngay sau đó

 • すがる

  dựa vào

 • 要項

  mục thiết yếu, mục quan trọng

 • 当日

  ngày hôm đó

 • 大雑把

  đại cương

 • 比率

  tiỉ lệ, tỉ suất

 • アパレル産業

  ngành dệt may

 • 倉庫

  kho

 • 立ち往生

  dừng lại, đứng lại

 • 大雪

  tuyết dày, tuyết lớn

 • 窮状

  nỗi đau buồn, đau khổ

 • 拡散

  sự khuếch tán, lan rộng

 • 特急

  tôốc hành (tàu)

 • 教諭

  giáo viên

 • 配る

  phân phát, phân phối

 • たまたま

  hiếm, đôi khi

 • 心意気

  tinh thần - spirit

 • 持ち込む

  mang lại, mang vào

 • 引き返す

  quay trở lại

 • 包む

  bọc, gói, bao bọc

 • 町民

  người thành thị

 • 定刻

  liịch biểu

 • 見舞う

  sự thăm hỏi, thăm viếng