Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
semper 6

semper 6

Last update 

Items (49)

 • thói quen ăn uống

  食生活

 • lừ đừ, mệt mỏi, chậm chạp

  だるい

 • thu nạp, tiếp nhận

  受け入れる

 • xa, xa xôi

  はるか

 • phán quyết, quyết định

  裁判

 • sự cân nhắc, xem xét

  考慮

 • bồi thường tổn thất

  損害賠償

 • phát giác, phát hiện

  発覚

 • quan tòa, thẩm phán

  裁判官

 • truyền hình trực tiếp

  生放送

 • phần đầu, lúc bắt đầu

  冒頭

 • Dấu chấm than !

  感嘆符

 • Dấu nháy kép " "

  引用符

 • Dấu Dollar $

  ドル

 • Dấu &

  アンパサンド

 • Dấu (

  左小括弧

 • Dấu )

  右小括弧

 • Dấu *

  星印

 • Dấu +

  正符号

 • Dấu - dấu gạch ngang

  負符号

 • dấu gạch ngang

  ハイフン

 • vợ rất dữ

  鬼嫁(おによめ)

 • gia đình chồng làm chủ

  亭主関白(ていしゅかんぱく)

 • gia đình vợ làm chủ

  かかあ天下(かかあでんか)

 • tiểu tiện

  小便

 • おしっこする

 • đại tiện

  大便

 • tè dầm

  お漏らし

 • ngủ nướng

  寝坊

 • tóc bù xù

  くしゃくしゃの髪

 • vươn vai

  肩を伸ばす

 • dụi mắt

  目を擦る

 • gấp chăn

  布団を畳む

 • đánh răng

  歯を磨く

 • kem đánh răng

  歯磨き剤

 • khăn mặt

  洗顔タオル

 • sữa rửa mặt

  洗顔料

 • soi gương

  鏡を見る

 • họ (của tên)

  名字

 • tôn trọng

  尊重

 • vật sở hữu

  所有物

 • coi là

  みなす

 • gán, gắn cho

  貼る

 • cản tầm nhìn

  目障り

 • mè nheo, nhõng nhẽo

  口やかましい

 • một cách phê phán

  批判的

 • dễ bảo, ngoan ngoãn

  従順

 • quyền sở hữu

  所有権

 • không thành thực

  不誠実