Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
VE0001

VE0001

Last update 

hieu13579

Items (44)

 • Bơm ngực

  breast augmentation

 • Dịch sởi

  measles epidemic

 • Người biến thái, tha hóa

  pervert

 • Trò hề nhại, bôi bác

  travesty

 • đặt giới hạn

  draw the line

 • nói dễ hiểu

  in plain English

 • bỏ qua , từ bỏ

  give up on

 • xúi giục

  put sb up

 • trải qua

  to be through

 • chuyện tào lao. Phân, cứt

  crap

 • đi ỉa

  have a crap

 • đi chơi

  hang out with

 • Tài hùng biện, hoa trương

  rhetoric

 • Sự tuyên truyền

  propaganda

 • Rèn luyện, luyện tập

  drill

 • Giải thích, làm sáng tỏ

  interpret

 • Hiện thân

  incarnation

 • quan điểm, góc nhìn

  perspective

 • Đương thời, hiện đại

  contemporary

 • đồ rác rưởi, thằng chó

  punk

 • Nện, đánh

  clock

 • đầu trọc

  skinhead

 • bốc lịch, ngồi tù, thụ án

  do a stretch

 • Hiệu trưởng

  principal

 • Nhà giam, xà lim

  can

 • kết án, tống giam

  send up

 • Kích, nâng

  jack up

 • Bước ngoặc, cột mốc

  landmark

 • Móc nối, câu kết

  hook up

 • Nhiều, lô, đống

  slew

 • Chán nản, chán chường

  frustrated

 • Nhạy cảm, dễ cảm xúc

  impressionable

 • nhờ ơn

  courtesy

 • xóa sổ, thủ tiêu

  rub out

 • không quan tâm

  give a shit

 • Bệnh dịch

  plague

 • Chơi xấu, trái luật, ăn gian

  foul

 • Bướu, mô đất

  hump

 • gờ giảm tốc

  speed hump

 • Tóc giả

  hairpiece

 • Bỗng nhiên

  All of a sudden

 • hiểu, nghĩ, hình dung, cho là

  figure

 • ruột, đồ lòng

  intestine

 • Tối tăm, u ám, âm u

  murky