Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
N2語彙_1

N2語彙_1

Last update 

Items (29)

 • Đi Bộ

  徒歩

 • Ngân sách

  予算

 • Họ hàng

  親戚

 • Kế Hoạch

  日程

 • Kẻ Thù

 • Chuẩn Bị

  支度

 • Chăm Sóc

  介護

 • Sinh Đôi

  双子

 • Trẻ Đi Lạc

  迷子

 • Bạn Bè

  味方

 • Chuyên Ngành

  専攻

 • Con người

  人間

 • Tính toán, Thanh toán

  勘定

 • Quà kèm giảm giá

  おまけ

 • Nghiêng

  斜め

 • Nếp Nhăn

  しわ

 • Vui chơi

  娯楽

 • Di Truyền

  遺伝

 • Lợi Nhuận

  利益

 • Nút, Nắp

 • Tổ tiên

  祖先

 • Hoan Nghênh

  歓迎

 • Tạm thời

  臨時

 • Cuộc Sống

  人生

 • Danh Bạ

  名簿

 • Lỗ

  赤字

 • Kim

 • Bồi Thường

  弁償

 • Khiêm Tốn

  謙遜