Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Liso vegyes lista [Angol] 1

Liso vegyes lista [Angol] 1

Last update 

Folyamatosan szótárazott, általam kikeresett szavak vegyes gyűjteménye (ESLPod, Word of The Day, stb.) Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre.

Items (100)

 • alá, alant, alárendelt, alatt, alatta, alól, alsóbb fokú, alsóbbrendű, alul, alul lévő, alulsó, -ban, -ben, elégtelenül, értelmében, nem elég, nem elegendő

  under

 • bejutás, gyarapítás, gyarapodás, növedék, növekedés, szaporulat, szerzeményezés

  accession

 • megvádol, vádol

  to accuse

 • házassági ígéret megszegése miatt indított per

  action for breach

 • egyúttal, emellett, ezenkívül, továbbá, továbbmenve

  in addition

 • eljövetel, megérkezés, megjelenés

  advent

 • galóca

  agaric

 • az egész világon, szerte az egész világon, a világ minden táján, világszerte

  all over the world

 • csáb, esdeklés, felhívás, fellebbezés, fellebbvitel, folyamodás, fordulás, kérés, könyörgés, varázs, vonzerő

  appeal

 • felhívást intéz, fellebbez, folyamodik, fordul, könyörög

  to appeal

 • becsül, értékel, felmegy az ára, helyesen ítél meg, megbecsül, méltányol, nagyra becsül, tisztán lát

  to appreciate

 • megszégyenítve, megszégyenülve

  ashamed

 • ügyvéd

  attorney

 • tudatosság

  awareness

 • bokaperec, karkötő, karperec

  bangle

 • megbántva érzi magát vmi miatt, megsértődik vmi miatt

  to be aggrieved at sg

 • rájár a rúd

  to be under the harrow

 • idejét eltölti, szórakozik, unalmát elűzi

  to beguile the time

 • bekerít, körülvesz, körülzár, ostromol

  to beleaguer

 • állandó nehézségekkel küszködve, bosszúságok közepette

  beleaguered with annoyances

 • előny, haszon, jótétemény

  benefit

 • becézgetés, cirógatás, enyelgés, turbékolás

  billing and cooing

 • bár, borkereskedés, éjszakai klub

  bistro

 • felelősség, szemrehányás, vád

  blame

 • bombáz, megdobál, ostromol, támad

  to bombard

 • akadályoz, szűk keresztmetszetet okoz

  to bottleneck

 • főtt hús, párolt hús

  bouilli

 • sörfőző

  brewer

 • bunkó, itallal telt serleg, lökhárító, ütköző, ütközőbika, vasbika

  bumper

 • kalifa

  caliph

 • hadjáratban részt vett/résztvevő katona, képviselőjelölt, kortes

  campaigner

 • ágyszán, állvány, állványzat, csillealváz, csúszószán, fenéklap, futókocsi, futómű, fuvar, fuvardíj, fuvarozás, gondola, írógépkocsi, jármű, kas, kocsi, kocsijárat, kocsiszerkezet, lövegtalp, orsószán, szállítás, szállítmány, szán, tarifa, távgépíró-kocsi, testtartás, vagon, varrógéphajtó

  carriage

 • szükség esetén

  in case of need

 • behűtés, dermesztő, fagyasztás, fagyos, gyorshűtés, hideg, hideg edzés, hűtés, jegelés, kokillaedzés, lehűtés, megdermedés

  chilling

 • anyagi viszonyok, körülmények

  circumstances

 • adminisztrátor, áruházi elárusító, egyházi személy, felszentelt pap, hivatalnok, írástudó, írnok, irodai alkalmazott, kántor, kereskedősegéd, könyvelő, lelkész, pap, tisztviselő, tudós ember, ügyintéző, ügyvédbojtár, ügyvédjelölt, üzleti elárusító

  clerk

 • zárkózz!

  close up ranks!

 • gyarmatos

  colonist

 • csoport, gyarmat, kolónia

  colony

 • panaszkodik

  to complain

 • egybehangzó, egyező, egyidejű, együttműködő, előmozdító, előmozdító ok, hozzájáruló, időben párhuzamos, konkurrens, megegyező, megegyező, mellékkörülmény, összefutó, összetalálkozó, párhuzamos, találkozó, ütköző, versenytárs, vetélytárs

  concurrent

 • összekever, összetéveszt, összezavar

  to confuse

 • rendre

  consecutively

 • konzervatív, óvatos

  conservative

 • esetleges, eshetőség, feltételes, kontingens, lehetőség, részleg, véletlen, véletlenség

  contingent

 • meggyőz

  to convince

 • bíróság, királyi palota, sportpálya, törvényszék, udvar, udvarlás

  court

 • előzékenység, figyelem, meghajlás, pukedli, szívélyesség, udvari bók, udvarias gesztus, udvariasság

  courtesy

 • özvegy férj haszonélvezeti joga

  courtesy of england

 • bíróság, törvényszék

  courthouse

 • tárgyalóterem

  courtroom

 • demográfiai

  demographic

 • származék

  derivative

 • leértékelés

  devaluation

 • asztalkendő, mintás törülköző, mintásan rakott falburkolat, pelenka, virágmintás törülköző

  diaper

 • diffrakció, fényelhajlás, hangtörés, sugárelhajlás, sugáreltérítés, szórás

  diffraction

 • leválaszt

  to disconnect

 • álruha, elváltoztatás

  disguise

 • bosszankodva, elégedetlenül, haragosan

  displeasedly

 • bukás, esés, leesés, lehullás

  downfall

 • mérték nélkül iszik

  to drink to excess

 • gazdasági, gazdaságos, közgazdasági

  economic

 • ehető

  edible

 • bátorít, felbátorít

  to encourage

 • apostoli levél, levél

  epistle

 • levélbeli

  epistolary

 • meredek lejtő, meredek rézsűzés, meredekség, partnyesés, rézsű, szakadék

  escarpment

 • fegyvernök, nemes, nemesember, pajzshordó, úr

  esquire

 • történetesen, végső fokon, végül, végül is, véletlenül

  eventually

 • egyértelmű, expressz, félreérthetetlen, feltétlen, futár, gyors, gyors küldönc, gyorsvonat, határozott, kifejezett, megállás nélkül, nyílt, pontos, sürgős, tüzetes, világos

  express

 • tény

  fact

 • ál-, álnok, csalárd, csalfa, félrevezető, hamis, hamisított, helytelen, hibás, hűtlen, kétszínű, mű-, pontatlan, színlelt, tettetett, téves, valótlan

  "false"

 • előnyös, kedvező

  favourable

 • öblítőkar

  flushing lever

 • élelem. élelmiszer. ennivaló. étel, táplálék

  food

 • mozdonyszemélyzet

  foot-plate men

 • a játék eldöntetlen maradt

  the game ended in a draw

 • ad, ajándékoz, felruház, megajándékoz, megáld vmivel, megjutalmaz

  to gift

 • alaposan eldönget vkit, alaposan elintéz vkit, jól lehord vkit, megüt vkit, összeszid vkit

  to give sy beans

 • vitorlázórepülő tábor

  gliding camp

 • előkelő, ezer dollár, fő, hangversenyzongora, nagy, nagyszerű, nemes, remek

  grand

 • bántja a fülét, hasogatja a fülét

  to grate on the ear

 • egyenes, egyszerű, gyanútlan, jámbor, jó, naiv, nem hazug, nyílt, őszinte

  guileless

 • kikötő, menedék, szállás

  harbor

 • válassz!

  have your choice!

 • öt évvel idősebb nálam

  he is five years my elder

 • szív, bátorság, belső rész, ér (kábelé), kőr, lelkiállapot, mag

  heart

 • élete forog kockán

  his life is in the balance

 • minden árura kötelező vámrendszer

  horizontal tariff

 • alázatosság, szerény körülmények

  humility

 • kifejezés, kifejezésmód, stílus, szólás

  idiom

 • mellőz, nem vesz tudomásul, semmibe vesz

  to ignore

 • bujtogató, gyújtó, gyújtóbomba, gyújtogató, lázító, piromániás

  incendiary

 • tehetetlenségi vezérlés

  inertial guidance

 • gyúlékony, ingerlékeny, lobbanékony

  inflammable

 • ellenállhatatlan, elviselhetetlen, elviselhetetlenül, kibírhatatlan, kibírhatatlanul, tűrhetetlen, tűrhetetlenül

  intolerable

 • elszigetelt

  isolated

 • hasogatja a fület, sérti a fület

  to jar the ear

 • könnyítésül kidob, megszabadul vmitől

  to jettison

 • érdekes, lédús, leves, pikáns

  juicy