Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Liso vegyes lista [Angol] 2

Liso vegyes lista [Angol] 2

Last update 

Folyamatosan szótárazott, általam kikeresett szavak vegyes gyűjteménye (ESLPod, Word of The Day, stb.) Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre.

Items (100)

 • majd meglátod!

  just wait and see!

 • cipőfűző | csipke | csipkés kötés | csipkeszalag | fűző | fűzőszalag | fűzőzsinór | gépi csipke | litzehuzal | paszomány | sujtás | szegő | zsinór

  lace

 • ne ellenkezzél vele!

  let him have his way!

 • ág | comb | csészelevél széle | csibész | égitest tányérjának pereme | előhegy | előhegység | faág | főág | gyűrődés szárnya | kis ördögfióka | láb | nyúlvány | rossz kölyök | sziromlevél széle | szögmérő fokokra beosztott kerülete | tag | tagmondat | vásott kölyök | végtag | vetődés szárnya

  limb

 • fecsegő | szabad szájú | szószátyár

  loose-tongued

 • hasznot hajtó | lukratív

  lucrative

 • hanyattfekvés

  lying on one's back

 • emberölés | gondatlanságból elkövetett emberölés

  manslaughter

 • büntetés leszállítása | csökkentés | enyhítés | mérséklés

  mitigation

 • melasz

  molasses

 • ehető gomba | gomba | gomba alakú tárgy | gyorsan feltörő személy | hirtelen felcseperedett ember | uborkafára felkapaszkodott ember | újgazdag

  mushroom

 • tagadás

  negation

 • étel | táplálás | táplálék | táplálkozás

  nourishment

 • tápláló

  nutrient

 • elér | érvényben van | fennáll | hozzájut | kap | megkap

  to obtain

 • alkalmi | esetenkénti | véletlen

  occasional

 • furcsán | különös módon | különösképp | különösképpen

  oddly

 • folyamatban levő

  ongoing

 • nyíltság

  openness

 • ellenállás | ellenkezés | ellentét | ellenzék | ellenzés | szembenállás

  opposition

 • azonos jellege van vmivel | azonos tulajdonsága van vmivel | csókol | csókolózik | megcsókol | összecsókolózik | találkozik

  to osculate

 • ízletes | kellemes

  palatable

 • bizonyos | egyéni | különleges | különös | pontos | részbeli | részleges | részlet | részletes | szokatlan

  particular

 • főleg | különösen

  in particular

 • parasztság

  peasantry

 • medence

  pelvis

 • elkövet

  to perpetrate

 • elkövető

  perpetrator

 • személyesen

  in person

 • meggyőz | rábeszél | rávesz

  to persuade

 • egyfajta epilepszia

  petit mal

 • viharmadár

  petrel

 • dísztábla | emléktábla | fogkő

  plaque

 • ellenvetés | előterjesztés | kérelem | kifogás | védekezés | védőbeszéd

  plea

 • állít | hivatkozik | képvisel | mentségül felhoz | perbeszédet tart | ürügyként felhoz

  to plead

 • aljas politikai játékok | államtudomány | önző pártpolitika | politika | politikai mesterkedés | politizálgatás

  politics

 • bili | dilis | egyszerű | hőbörödött | könnyű | nyavalyás | vacak

  potty

 • ajándékozásra alkalmas | szalonképes | tisztességes | tisztességes külsejű

  presentable

 • büszkeség | gőg | kevélység | önérzet | tetőfok

  pride

 • alapvető | első | eredeti | fő | legfontosabb | legfőbb | ős- | ősi

  primal

 • légcsavar | propeller

  propeller

 • védővámtarifa

  protective tariff

 • dölyf | fennhéjázás | gőg

  proud stomach

 • a leggyorsabban felelő tanuló

  the pupil that answers readiest

 • lovakat befog

  to put to a carriage

 • raglán

  raglan

 • erőre kapás | gyülekezés | labdamenet | nagygyűlés | túraverseny

  rally

 • csatlakozik | csúfol | életre kelt | erőre kap | feléled | feléleszt | gúnyol | gúnyt űz | gyülekezik | gyülekeztet | heccel | húz | kicsúfol | kigúnyol | magához tér | magához térít | megerősödik | összegyűjt | összegyűlik | összeszed | összevon | ugrat | új életre kel

  to rally

 • legutóbb | minap | a minap | mostanában | múltkor | a napokban | nemrég | nemrégiben | újabban | az utóbbi időben

  recently

 • minimumra csökkent vmit

  to reduce sg to a minimum

 • e tekintetben | ebben a tekintetben | ebben a vonatkozásban | ebből a szempontból

  in this regard

 • ellenállás | ellenállási mozgalom | ellenállóképesség | ellenkezés

  resistance

 • fogadós | vendéglős

  restaurateur

 • nyugtalanság

  restlessness

 • ellentétes | haladásellenes | hátrafelé haladó | hátrafelé irányuló | maradi | retrográd

  retrograde

 • ellentétes irányba megy | hanyatlik | hátrafelé megy | visszaesik | visszafejlődik | visszavonul

  to retrograde

 • visszapillantás | visszatekintés

  retrospect

 • visszatekintve

  in retrospect

 • visszapillant | visszatekint

  to retrospect

 • visszapillantás | visszatekintés

  retrospection

 • felfedezés | kijelentés | kinyilatkoztatás | meglepetés | reveláció

  revelation

 • bosszú | bosszúállás | megtorlás | visszavágó

  revenge

 • kérvény sok aláírással

  round robin

 • felháborít | megbotránkoztat | megszól | pletykál | pletykázik | rágalmaz | szapul

  to scandalize

 • hínár

  seaweed

 • agyvérzés | bemaródás | berágódás | betegség-roham | bevétel (városé) | elfoglalás | elkobzás | elkobzott dolog | gutaütés | lefoglalás | lefoglalt áru | letartóztatás | megfogás | megmarkolás | megragadás | őrizetbe vétel | összeakadás | összetapadás | roham (betegségé) | szélütés | zálogolás | zár alá vétel

  seizure

 • elküldés | feladás

  sending

 • mondat

  sentence

 • elítél

  to sentence

 • filmjelenet | folytatás | képsor | következés | sorozat | sorrend | számsor | szekvencia

  sequence

 • célgömb | célzás | célzókészülék | feltevés | irányítás | irányzás | irányzék | irányzórés | jó száz lépésnyi távolság | kilátás | látás | látnivaló | látóképesség | látómező | látótávolság | látvány | megtekintés | mérési jegy | nagy mennyiség | nevezetesség | nézet | nézőke | nézőlyuk | nézőrés | szemlencse nyílása | szempont | tekintet | tömeg | vélemény

  sight

 • észlel | megcéloz | meglát | megpillant

  to sight

 • általános bomlás | általános fejvesztettség | ész nélküli futás | gyors megfutamodás | hirtelen meglógás | hirtelen szétszóródás

  skedaddle

 • fényes | olajosan csillogó | ravasz | sima | simulékony | ügyes

  sleek

 • néző

  spectator

 • burjánzó | terpeszkedő

  sprawling

 • feszesség | keményítő | merevség

  starch

 • mellékcselekmény

  subplot

 • alap | alaphegység | alsó réteg | alsó talajréteg | altalaj | anyag | fekü | szubsztrátum | táptalaj

  substrate

 • felülmúl | túltesz

  to surpass

 • alkalmas | érzékeny | fogékony | hajlamos | képes

  susceptible

 • hattyú

  swan

 • mesterkéltség | színpadiaskodás

  theatricality

 • csapás | elenyésző mennyiség | hám | istráng | kerékcsapás | kis mennyiség | lábnyom | maradvány | nyom | nyomdok | nyomvonal

  trace

 • ágyútalp | ágyútalp vonófoggantyúja | csapás | csík | függő inda | indadísz | kúszó inda | lábnyom | nyom | ösvény | sáv | uszály | vágás | visszamaradás

  trail

 • borzasztó | félelmetes | óriási

  tremendous

 • bírósági tárgyalás | kihallgatás | megpróbáltatás | próba- | vizsgálat

  trial

 • háromágú szigony

  trident

 • bizalmi tulajdon-átruházás | bizalom | célvagyonrendelés | érdekszövetkezet | felelősség | hitel | letét | megőrzés | őrizet | remény | reménység | tröszt

  trust

 • átellenben | szemben | szemben álló | szemközt táncoló személy | szemközti

  vis-á-vis

 • hang | igealak | szavazat | vélemény | zönge

  voice

 • gyenge | sebezhető | támadható

  vulnerable

 • könnyeket ont vki miatt | megsirat vkit | siránkozik vki fölött

  to weep over sy

 • csillagfürt

  white lupine

 • bűn | gaztett | igazságtalanság | méltánytalanság

  wrongdoing

 • átellenben

  in front of | vis-á-vis

 • bíróság

  bench | court | court of law | courthouse | judiciary | law court | tribunal

 • enyhítő körülmény

  extenuation | extenuative

 • enyhítő körülmények

  attenuating circumstances | extenuating circumstances | mitigating circumstances

 • fájdalomcsillapító szer

  anodyne