Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
(E-V) Toeic 1

(E-V) Toeic 1

Last update 

nhantov

 • image description
  1downloads
 • image description
  2649puzzles solved
 • INSTALL

Items (40)

 • SASTIFIED

  HÀI LÒNG

 • FAILURE

  THẤT BẠI

 • LAND

  HẠ CÁNH

 • SEMINAR

  HỘI NGHỊ (CHUYÊN ĐỀ)

 • INVITATION

  GIẤY MỜI

 • ASSIST

  GIÚP ĐỠ, KIẾN TẠO

 • ASCEND

  NỐI LÊN TRÊN MẶT NƯỚC

 • ESCALATE

  (CHIẾN TRANH) LEO THANG

 • EFFICIENCY

  HIỆU SUẤT

 • POSTPONE

  TRÌ HOÃN

 • SESSION

  BUỔI HỌP

 • CONVENTION

  HỘI NGHỊ

 • COMMUTE

  KHOẢNG CÁCH ĐI LÀM

 • COMMUNE

  CÔNG XÃ

 • COMPOST

  PHÂN TRỘN

 • OCCUPATION

  NGHỀ NGHIỆP

 • CHORE

  VIỆC NHÀ

 • POSITIONING

  ĐỊNH VỊ

 • FILE

  HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH

 • ATTENDANT

  TIẾP VIÊN, PHỤC VỤ

 • REQUITED

  ĐỀN BÙ

 • REQUIRED

  YÊU CẦU

 • REQUISITE

  ĐỒ DÙNG CẦN THIẾT

 • REPULSED

  CỰ TUYỆT

 • CLERK

  NHÂN VIÊN, THƯ KÍ

 • CONSIDER

  CÂN NHẮC, XEM XÉT

 • AVAIL

  CÓ LỢI CHO ~AVAILABLE

 • ASSIGNMENT

  VIỆC ĐƯỢC GIAO

 • ASSIGNED

  ĐƯỢC GIAO CHO

 • SIGNIFICANT

  CÓ Ý NGHĨA

 • RECEPTION

  ĐÓN TIẾP

 • IDENTIFICATION

  NHẬN DIỆN

 • TASK

  NHIỆM VỤ

 • REMIND

  NHẮC NHỞ

 • APPOINTMENT

  GẶP MẶT

 • DEPART

  KHỞI HÀNH

 • IN SPITE OF

  MẶC DÙ

 • DURING

  TRONG QUÃNG THỜI GIAN

 • INTERMITTENTLY

  KHÔNG LIÊN TỤC

 • GRADUALLY

  DẦN DẦN, TỪ TỪ