Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
LYS-5 WORDS

LYS-5 WORDS

Last update 

Items (98)

 • hazırlamak

  formulate

 • kullanım

  usage

 • kronoloji

  chronology

 • saygı, hürmet

  respect

 • temas, bağlantı

  contact

 • yakınlık

  proximity

 • ünsüz harf

  consonant

 • mantıksız

  illogical

 • etkileyici

  impressive

 • meraklı

  inquisitive

 • ima etmek

  intimate

 • iç güdü

  instinct

 • dayatmak, ısrar etmek

  insist

 • uyumama hastalığı

  insomnia

 • dalmak, zorla girmek

  break into

 • ayrı tutmak

  set off

 • havaya kaldırmak, kapatmak,bildirmek

  put up

 • yerleşmek

  settle down

 • ikna etmek

  convince

 • özür dilemek

  apologize

 • binmek, ayağa kalkmak

  get on

 • engel olmak

  put back

 • çıkarmak, götürmek

  take off

 • sesini kısmak

  turn down

 • ertelemek, canını sıkmak

  put off

 • cömert

  generous

 • azimli

  decisive

 • defetmek, dağıtmak

  dispell

 • askere almak

  rescruit

 • yol açmak

  involve

 • paylaştırmak, ayırmak

  allocate

 • çekilmek

  withdraw

 • zayıflatmak

  slim

 • başlamak, meydana gelmek

  set in

 • nazaran karşılaştırmak

  compare

 • kafasına takılmak, saplantı

  obsess

 • uğramak

  undergo

 • silah altına toplamak

  recruit

 • uymak

  adapt

 • bükmek

  twist

 • değiştirmek

  shift

 • yönetim

  administration

 • üstesinden gelmek

  cope with

 • almak, kaldırmak

  take up

 • kurmak, saldırmak

  set up

 • anlamak, kavramak

  catch on

 • cahil

  illiterate

 • yersiz, konu dışı

  irrelevant

 • okunması zor

  illegible

 • dengesiz

  unstable

 • tesadüfen

  casual

 • büyüleyici

  fascinating

 • habersiz, bilgisiz

  ignorant

 • konu ile ilgili

  relevant

 • çıkık, fırlak

  prominent

 • son kesin

  conclusive

 • istek

  demand

 • kullanışlı

  convenient

 • tutmak, kavramak

  hold

 • denize indirmek, fırlatmak

  launch

 • değiştirmek

  convert

 • birleşme, toplanma

  reunion

 • eziyet, acı vermek

  afflict

 • sıra ile yapmak

  alternate

 • güreş

  wrestler

 • mücadele

  contest

 • yaymak

  give off

 • ilan

  give out

 • yaymak

  put about

 • ertelemek

  put off

 • öne sürmek

  put forward

 • üstün görmek

  look up to

 • içine bakmak

  look into

 • gözden geçirmek

  look over

 • bayılmak

  pass out

 • yaymak, dağıtmak

  deploy

 • düşünmek, yansıtmak

  reflect

 • yas tutmak

  mourning

 • kurumsal, soyut

  notional

 • zorlayıcı

  compulsive

 • itici, dürtücü

  impulsive

 • hatalı, uygun olmayan

  improper

 • uzunluk

  extend

 • katlanmak

  endure

 • olanak dışı

  improbable

 • bozmak, zarar vermek

  impairing

 • zorlamak

  impell

 • düzenbaz

  rogue

 • güçlü, kuvvetli

  vigorous

 • kraliyet,muhteşem

  royal

 • başarı, kazanç

  prosperity

 • sefalet

  poverty

 • eşya, varlık

  property

 • orantılı hale getirerek

  proportion

 • kazanma, edinme

  acquisition

 • öğretici, geçiçi

  makeshift

 • suç, saldırı

  offense

 • saldırı

  assault