Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
512 han viet

512 han viet

Last update 

can1079

Items (64)

 • 一二三四五六七八

  nhất nhị tam tứ ngũ lục thất bát

 • 日月火水木金土曜

  nhật nguyệt hỏa thủy mộc kim thổ diệu

 • 本人今寺時半刀分

  bản nhân kim tự thì,thời bán đao phân,phận

 • 上下中外右工左前

  thượng Hạ trung,trúng ngoại hữu công tả,tá tiền

 • 九十百千万円口目

  cửu thập bách thiên vạn viên khẩu mục

 • 田力男女子学生先

  điền lực nam nữ tử khoa sanh,sinh tiên,tiến

 • 後午門間東西南北

  hậu,hấu ngọ môn gian đông tây,tê nam bắc

 • 見行米来良食飲会

  kiến hành, hàng mễ lai lương thực ẩm hội

 • 何父母年去毎王国

  hà phụ mẫu niên khứ mỗi vương quốc

 • 大小高安新古元気

  đại tiểu cao an tân cổ nguyên khí

 • 耳聞言話立待周週

  nhĩ văn ngôn thoại lập đãi chu chu

 • 入出市町村雨電車

  nhập xuất thị đinh thôn vũ điện xa

 • 多少広早長明好友

  đa thiếu, thiểu quảng tảo trường, trưởng minh hảo, hiếu hữu

 • 休走起貝買売読書

  hưu tẩu khởi bối mãi mại độc thư

 • 馬駅社校店銀病院

  mã dịch xã hiệu điếm ngân bệnh viện

 • 春夏秋冬朝昼夕方

  xuân hạ thu đông triều trú tịch phương

 • 帰勉弓虫強持名語

  quy miễn cung trùng cường, cưỡng trì danh ngữ

 • 山川林森空海化花

  sơn xuyên lâm sâm không hải hóa hoa

 • 晩夜心手足体首道

  vãn dạ tâm thủ túc thể thủ đạo

 • 料理反飯牛豚鳥肉

  liệu lí phản phạn ngưu đồn điểu nhục

 • 天赤青白黒色魚犬

  thiên xích thanh bạch hắc sắc ngư khuyển

 • 音楽歌自転乗写真

  âm lạc, nhạc ca tự chuyển thừa tả chân

 • 茶予野菜切作未味

  trà dự dã thái thiết tác vị vị

 • 家矢族親兄姉弟妹

  gia thỉ tộc thân huynh tỉ đệ muội

 • 台央映画羊洋服着

  đài ương ánh họa, hoạch dương dương phục trước

 • 教室羽習漢字式詩

  giáo thất vũ tập hán tự thức thi

 • 私夫妻主住糸氏紙

  tư phu thê chủ trú, trụ mịch thị chỉ

 • 遠近者暑寒重軽低

  viễn cận giả thử hàn trọng, trùng khinh đê

 • 験宿題文英質問説

  nghiệm túc đề văn anh chất vấn thuyết

 • 運動止歩使送洗急

  vận động chỉ bộ sử, sứ tống tiển cấp

 • 弱悪暗太豆短光風

  nhược ác, ố ám thái đậu đoản quang phong

 • 医始終石研究留在

  y thủy chung thạch nghiên cứu lưu tại

 • 開閉押引思知考死

  khai bế áp dẫn tư tri khảo tử

 • 図官館昔借代貸地

  đồ quan quán tích tá đại thải địa

 • 産業薬働員士仕事

  sản nghiệp dược động viên sĩ sĩ sự

 • 頭顔声特別竹会答

  đầu nhan thanh đặc biệt trúc hội đáp

 • 世界度回用民注意

  thế giới độ hồi dụng dân chú ý

 • 場戸所屋堂都県区

  trường hộ sở ốc đường đô huyện khu

 • 正同計京集不便以

  chính đồng kê, kế kinh tập bất tiện dĩ

 • 丸熱冷甘汚果卵皿

  hoàn nhiệt lãnh cam ô quả noãn mãnh

 • 池発建物品旅通進

  trì phát kiến vật phẩm lữ thông tiến

 • 笑泣怒幸悲苦痛恥

  tiếu khấp nộ hạnh bi khổ thống sỉ

 • 酒塩付片焼消固個

  tửu diêm phụ phiến thiêu tiêu cố cá

 • 覚忘決定比受授徒

  giác vong quyết định tỉ thụ thụ đồ

 • 配困辛眠残念感情

  phối khốn tân miên tàn niệm cảm tình

 • 全部必要荷由届利

  toàn bộ tất yêu, yếu hà do giới lợi

 • 練復表卒違役皆彼

  luyện phục biểu tốt vi dịch giai bỉ

 • 平和戦争政治経済

  bình hòa chiến tranh chính trị kinh tế

 • 払濯寝踊活末宅祭

  phất trạc tẩm dũng hoạt mạt trạch tế

 • 遊泳疲暖涼静公園

  du vịnh bì noãn lương tĩnh công viên

 • 法律際関係義議党

  pháp luật tế quan hệ nghĩa nghị đảng

 • 吉結婚共供両若老

  cát kết hôn cộng cung lưỡng nhược lão

 • 込連窓側葉景記形

  <vào> liên song trắc diệp cảnh kí hình

 • 取最初番歳枚冊億

  thủ tối sơ phiên tuế mai sách ức

 • 息娘奥将祖育性招

  tức nương áo tướng tổ dục tính chiêu

 • 勝負賛成絶象続辞

  thắng phụ tán thành tuyệt tượng tục từ

 • 点階段号倍次々他

  điểm giai đoạn hiệu bội thứ 0 tha

 • 飛機失鉄速遅駐泊

  phi cơ thất thiết tốc trì trú bạc

 • 投選約束守過夢的

  đầu tuyển ước thúc thủ qua, quá mộng đích

 • 申神様信調査相談

  thân thần dạng tín điều, điệu tra tương, tướng đàm

 • 船座席島陸浮橋交

  thuyền tọa tịch đảo lục phù kiều giao

 • 危険拾捨戻吸放変

  nguy hiểm thập xả lệ hấp phóng biến

 • 案内君達星雪降直

  án nội quân đạt tinh tuyết giáng, hàng trực

 • 歯髪絵横当伝細無

  xỉ phát hội hoành đương, đáng truyền, truyện tế vô