Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Z01VE

Z01VE

Last update 

hieu13579

Items (27)

 • (Adj) (N) (người) nhố nhăng, kỳ cục

  zany

 • (V) Hạ gục, đánh gục. Bắn chết

  zap

 • (V) Phóng nhanh

  zap

 • N) đầy sinh lực, hoạt bát sôi nổi

  zap

 • (Adj) (for) phấn khởi, vui nhộn, sôi nổi

  zappy

 • (N) (for, to) nhiệt huyết, sốt sắng, hăng hái

  zeal

 • (Adj) nhiệt huyết, sốt sắng, hăng hái

  zealous

 • (N) người cuồng tín

  zealot

 • (N) đỉnh cao nhất, tột đỉnh, cực điểm, đỉnh điểm

  zenith

 • Giờ G, giờ hành động

  zero-hour

 • Miễn thuế GTGT

  zero-rated

 • (N) (for) sự say mê, thích thú

  zest

 • (N) vỏ cam, vỏ chanh

  zest

 • Adj) thích thú, say mê

  zestful

 • (N) sôi nổi, nhiệt tình, hăng hái, nhiệt huyết

  zing

 • Cài khóa kéo

  zip up

 • (V) vụt qua, tạt qua, vèo qua

  zip

 • Adj) sôi nổi, nhiệt tình, hăng hái, nhiệt huyết

  zippy

 • (N) khóa kéo

  zipper

 • (N) đàn tam thập lục, đàn tranh

  zither

 • 12 con giáp, cung hoàng đạo

  zodiac

 • Vùng nhạy cảm (tình dục)

  erogenous zone

 • Múi giờ

  Time Zone

 • Động vật học

  zoology

 • Vườn bách thú, thảo cầm viên

  zoological garden

 • (V) phóng vù vù, bay vèo vèo

  zoom

 • (V) tăng vọt (giá cả…)

  zoom up