Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Y001VE

Y001VE

Last update 

hieu13579

Items (46)

 • Môn thuyền buồm

  yachting

 • Người chơi du thuyền

  yachtsman

 • (V, N) Nói huyên thuyên, ba hoa, luôn mồm

  yack

 • Củ từ, khoai mỡ, khoai lang

  yam

 • Dương (thuyết Âm Dương)

  Yang

 • (V, N) kéo mạnh, giật mạnh

  Yank

 • (V, N) sủa ăng ẳng

  yap

 • (N) mặt bằng

  yard

 • Xưởng đóng tàu

  Shipbuilding yard

 • Tiêu chuẩn so sánh

  yardstick

 • (N) sợi, chỉ

  Yarn

 • Khăn che mặt (Hồi giáo)

  yashmak

 • (V) Toác miệng, há toác

  yawn

 • (N) sự chán ngắt, buồn tẻ

  yawn

 • Sang năm kia

  Year after next

 • Trong vòng 1 năm

  In a year’s time

 • Năm học

  academic year

 • Sinh viên năm nhất

  first year students

 • Trẻ so với tuổi bà ấy

  young for her years

 • Trẻ so với phụ nữ cùng tuồi

  young for a woman of her years

 • Vào tuổi 60 của ông ấy

  In his sixtieth year

 • Đã nhiều năm rồi…lâu rồi

  For years; it’s years…

 • Làm ai già đi

  Put years on somebody

 • Làm cho ai thấy trẻ ra

  Take years off somebody

 • Tuổi già sức yếu

  The weight of years

 • Đứng tuổi

  Well on in years

 • Già, có tuổi

  Advanced in years

 • Chết già

  To die full of years

 • Già trước tuổi

  Old beyond one’s years

 • Tuổi khôn lớn

  Years of discretion

 • (adj) lâu 1 năm, dài 1 năm

  yearlong

 • Niên giám

  Year-book

 • (V, n) ao ước, khao khát, mong mỏi, nóng lòng, thiết tha (for, to)

  Yearn (yearning)

 • Men bia

  Brewer’s yeast

 • Men làm bánh

  Baker’s yeast

 • (V, N) la, hét, thét. quát, gào (at, out, in, with)

  yell

 • Thét lên đau đớn

  Yell out in pain

 • Kêu la vì sợ hãi

  Yell with fear

 • La hét cổ vũ

  Yell out encouragement at

 • Thét 1 tiếng xé tai

  Let out an ear-splitting yell

 • Cười ầm lên

  Yell with laughter

 • Mắng chửi om sòm

  Yell out abuses

 • Lá thu nhuốm vàng

  Yellowing autumn leaves

 • Đã ố vàng, đã ngã vàng

  Has/was yellowed

 • Vàng ra, hóa vàng, úa vàng

  Grow (turn, get, become) yellow

 • Kêu ăng ẳng

  Yelp; give a yelp