Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
edebiyat

edebiyat

Last update 

Items (11)

 • aralarında benzerlik bulunan 2 şeyden zayıf olanı kuvvetli olana benzetme

  teşbih

 • benzetmenin iki temel ögesinden sadece biri kullanarak yapılır

  istiare

 • anlatılmak istenenin tam tersinin söylenmesi

  tariz

 • anlam bakımından ilgili sözcüklerin bir arada kullanılması

  tenasüp

 • duygu ve anlamı güçlendirmek için soru biçiminde söylemek

  istifham

 • 2 ayrı anlama gelen bi sözün 2 anlamını da kast etmek

  tevriye

 • geçmişteki bir şeye değinmek, onu anımsatmak

  telmih

 • anlamı pekiştirmek için atasözü veya özlü söz kullanmak

  irsalimesel

 • kişileştirme

  teşhis

 • konuşturma

  intak

 • sözün hem gerçek hem mecaz anlamının anlaşılması

  kinaye