Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
english vocabulary

english vocabulary

Last update 

vanbang

Items (18)

 • ngà voi

  ivory(n)

 • đủ,đầy đủ

  adequate(adj)

 • sự thèm muốn,sự ao ước

  desire(n)

 • có đạo đức,tiết hạnh

  virtuous(adj)

 • kì quái,quái dị

  monstous(adj)

 • không cố ý

  unwitting(adj)

 • sự liên quan tới

  concern with (n)

 • sự giết chóc,tàn sát

  massacre(n)

 • chạm trổ,khắc

  carving

 • thịnh vượng,phát đạt

  thrive(v) an enterprise can't thrive without good management

 • thành thật,chân thật

  genuinely

 • xói mòn,ăn mòn,xâm thực

  erode/i'roud/

 • sự định hướng

  orientation(n)

 • sự tưởng tượng,sự võ đoán

  fancy(n)

 • sự xung đột,sự tranh giành

  conflict(v)

 • đạo đức xấu,hạnh kiểm xấu

  misconduct(n)

 • kính chắn gió xe hơi

  windshield(n)

 • chổi,người lau chùi

  wiper/waip/(n)