Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Liso vegyes lista [Angol] 3

Liso vegyes lista [Angol] 3

Last update 

Folyamatosan szótárazott, általam kikeresett szavak vegyes gyűjteménye (ESLPod, Word of The Day, stb.) Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre.

Items (100)

 • előbb említett | felett | felül | fent | fent említett | fentebb | fenti | fentiekben | fölé | több mint

  above

 • absztinencia

  abstinence

 • eladási számla

  account of sale

 • elidegenedés | elidegenítés | elidegenülés

  alienation

 • fájdalomcsillapító | fájdalomcsillapító szer

  anodyne

 • nemi vágyat növelő

  aphrodisiacal

 • alkalmazás | alkalmazási terület | alkalmazhatóság | bevonás | elmélyedés | felhasználás | felhasználási terület | felhasználhatóság | figyelem | folyamodvány | használat | igyekezet | iparkodás | kérelem | kérelmezés | kérés | kérvény | pályázat | ráhelyezés | ráillesztés | szellemi erőfeszítés | szorgalom

  application

 • bolthajtás | boltív | huncut | ív | pajkos | ravaszkás | törzsdöntés hátra

  arch

 • ízületi gyulladás | köszvény

  arthritis

 • nemzetgazdasági mérleg

  balance of the national economy

 • helyszűkében van

  to be cramped for rooms

 • jelen van a vad felkoncolásán | koncosztásnál jelen van | kritikus pillanatban jelen van

  to be in at the death

 • elfátyoloz | elfelhősít | elhomályosít | elködösít

  to becloud

 • alá | alatt | lenn

  beneath

 • felett | kívül | másvilág | túl | túlvilág

  beyond

 • antennatok | buborék | felhólyagzás | fizetési felszólítás | géppuskatorony | hólyag | hólyaghúzó | légzárvány | öntési hiba | pattanás

  blister

 • barakk | erős bundapálinka | hálóhely | ideiglenes szállás | komisz bundapálinka | link duma | maszlag | ostobaság | priccs | üres beszéd

  bunk

 • bőrkeményedés | csontheg | heg | hegszövet | kérgesedés | kérgesség | sebpara | tyúkszem

  callus

 • elhatárol | határt szab | korlátoz | körben aláír | köréje ír | köréje szerkeszt | körülhatárol | körülír | meghatároz

  to circumscribe

 • körülhatárolt | körülírt

  circumscribed

 • elhatárolás | korlátozás | körirat | körülírás

  circumscription

 • körültekintő | óvatos

  circumspect

 • körültekintés | óvatosság

  circumspection

 • elkomorul | felhősödik

  to cloud over

 • feltételek

  conditions

 • földrész | kontinens | szárazföld | világrész

  continent

 • fütyülök a konvenciókra!

  convention be sugared!

 • meggyőz vmiről

  to convince of sg

 • búza | csemegekukorica | gabona | gabonaszem | kukorica | sószemcse | szemcse | tyúkszem | zab

  corn

 • levelező | tudósító

  correspondent

 • elront | megromlik | megveszteget

  to corrupt

 • feltétlenül | hogyne | minden bizonnyal

  definitely

 • bánatpénz | betét | csapadék | előfordulás | előleg | fekvés | foglaló | kicsapódás | lecsapódás | lelőhely | lerakódás | letét | letétbe helyezés | réteg | seprő | szediment | település | üledék | vonulat

  deposit

 • felháborító | förtelmes | undorító

  disgusting

 • dramatizál | nagy felhajtást csinál vmiből | színpadra alkalmaz | színre alkalmaz

  to dramatize

 • előáll | felhúz | felsorakozik | felsorakoztat | megáll | megfogalmaz | odahúz

  to draw up

 • anyajuh

  ewe

 • arcvonal-változtatás | belső burkolás | betét | borítás | burkolat | csiszolás | dacolás | egyengetés | fordulás | fordulat | frontváltoztatás | hajtóka | kibélelés | kihajtás | másik alkatrészhez illeszkedő megmunkált felület | megmunkálás | öntésminta | öntősablon | simítás | szegély | tömítés

  facing

 • kétségtelen csalás | tiszta csalás

  fair do

 • állhatatlan | bizonytalan | ingadozó | ingatag | lelkileg ingadozó | megbízhatatlan | szeszélyes | változékony | változó

  fickle

 • áttört ötvösmunka | finom fémmunka

  filigree

 • füstbe megy | kudarcba fullad | meghiúsul

  to flat out

 • bajusz | bojt | frufru | homlokba fésült haj | kacs | perem | rojt | rojtozott paszomány | rojtozott szegély | szegély | széle vminek | tapogató

  fringe

 • kifoszlik a széle | kirojtosodik | kiszálasodik | rojtoz | rojttal beszeg | szegélyez

  to fringe

 • fizetésen kívüli juttatás | járulékos juttatás | járulékos szolgáltatás | mellékjuttatás

  fringe benefit

 • frogmen

  frogman

 • eredj dolgodra! | ne ártsd bele magad! | ne üsd bele az orrod! | törődj a magad dolgával!

  go about your business!

 • hitelképes | jó hírű | köztiszteletben álló | tekintélyes

  of good standing

 • bosszantás | zaklatás

  harassment

 • durva | éles | érdes | fanyar | kemény | kíméletlen | nyers | rikácsoló | szigorú

  harsh

 • ezermester | mindenhez ért

  he can turn his hand to anything

 • biztosan bekövetkező | elkerülhetetlen | elmaradhatatlan | kényszerű | kikerülhetetlen | obligát | sorsszerű | szükségszerű | végzetes

  inevitable

 • asztalos csavarfogó | asztalos satu | műasztalos satu

  joiner's cramp

 • boltozatot lezár

  to key in an arch

 • liliom

  lily

 • fényesség

  luminosity

 • figyelmes | gondos

  mindful

 • klastromi | kolostori | szerzetes | szerzetesi

  monastic

 • ingovány | mocsár | posvány

  morass

 • azonfelül | azonkívül | emellett | ráadásul | sőt

  moreover

 • a csomagolás költségmentes

  no charge is made for packing

 • recept nélkül kapható

  nonprescription

 • bizonytalan | homályos | ismeretlen | jelentéktelen | kétes hírű | sötét | tompa | zavaros

  obscure

 • ellenkező

  opposing

 • brosúra | füzet | nyomtatott füzet | pamflet | röpirat | vékony fűzött könyv

  pamphlet

 • nőbolondító | széptevő | szívtipró | udvarló

  philanderer

 • lábápolás

  podiatry

 • jövendőbeli | leendő | várható

  prospective

 • péppé őrlés | péppé zúzás

  pulping

 • hazatelepítés | repatriálás | visszahonosítás

  repatriation

 • döntés | elhatározás | fogadalom | határozat | ígéret | szándék

  resolution

 • göngyölt hering

  roll-mops

 • rögbi

  rugby

 • ellenző | film | filmművészet | képernyő | mozi | mozivászon | rács | rosta | spanyolfal | szentélyrekesztő fal | szúnyogháló | szűrő | védőernyő | védőfal

  screen

 • önfegyelem

  self-discipline

 • jeladással közöl | jeladással továbbít | jeladással tudat | jeleket ad | jelekkel közöl | jelekkel tudat | jelez | jelt ad

  to signal

 • gyors kikapcsolás

  snapping out

 • hanglokátor | szonár | tengeralattjáró felderítő készülék

  sonar

 • alsó zsilipkapu | elválasztóvágat | hátsó ajtó | hátsó kapu | segédvágat

  tail-gate

 • bérlő | haszonbérlő | haszonélvező | lakó

  tenant

 • ágtetőző | csatlakozás | csatlakozópont | csatlakozóvég | fejpályaudvar | félévi | határ- | határidő- | határoló | huzalkapocs | huzalszorító | huzalvégződés | időszaki | kapocs | kivezetés | negyedévi | számítógép terminál | szegélyező | szélső | szorító | tetőző | vég | vég- | végállomás | végső | végtetőző terminális | végződés | vmit befejező dolog | záró | záródísz | záróvizsga

  terminal

 • elméletben

  in theory

 • alapos | mélyreható | teljes | tökéletes

  thorough

 • alatt | által | át | átmenő | átszállás nélkül | direkt | egyenesen | egyik oldaltól a másikig | egyik végtől a másikig | elejétől végéig | folyamán | keresztül | keresztül-kasul | következtében | közvetlen | miatt | többtámaszú | útján | végig | végigérő | vki cselekedete következtében | vki hibájából | vmiből kifolyólag | vminek a révén | vminek révén

  through

 • bandita | gengszter | gonosztevő | orgyilkos | orgyilkos indiai szekta tagja | thungista

  thug

 • köröm

  toenail

 • becsületesen | hűen | megbízhatóan | tisztességesen

  trustworthily

 • becsületes | bizalomra méltó | biztos | elhihető | hiteles | hitelt érdemlő | megbízható | szavahihető | tisztességes

  trustworthy

 • egyszerű | gondtalan

  uncomplicated

 • eszméletlen | eszméletlenül

  unconscious

 • al- | alá | alant | alárendelt | alárendelve vminek | alatt | alatta | alatta | alávetve vminek | alól | alsó | alsóbb fokú | alsóbbrendű | alul | alul levő | alulsó | -ban | -ben | elégtelen | elégtelenül | értelmében | harmadrangú | hiányos | hódoltság alatt | lenn | lent | nem elég | nem elegendő | nem eléggé | szerint | túl kevés | túl kevéssé | túl kicsi

  under

 • vminek a bűvöletében | vminek az igézetében

  under the spell of sg

 • gondolat nélküli | kifejezéstelen | szabad | tunya | üres

  vacant

 • cselekvés | ige

  verb

 • betű szerint | betű szerinti | szó szerint | szó szerinti

  verbatim

 • költemény | strófa | vers | verssor | versszak

  verse

 • rövid ideig tartó kartácstűz

  whiff of grape-shot

 • fura | furcsa | hóbortos | rigolyás | szeszélyes

  whimsical

 • kedvére kiírja magát | kényelmesen ír | nyugodtan ír | ráérősen ír

  to write at ease

 • cinkpor

  zinc dust