Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
石井さんの漢字 なに01

石井さんの漢字 なに01

Last update 

Items (66)

 • Tiếng động

 • Sò / ốc

 • Trường học

  学校

 • Con sông

 • Cỏ

 • Miệng

 • Trẻ con

  子供

 • Chữ

 • Dưới

 • Trắng

 • Giáo viên

  先生

 • Bầu trời

 • Ruộng

 • Tre / trúc

 • Vật hình tròn

 • Sức mạnh

 • Mặt trăng

 • Đất

 • Tay

 • Thời tiết

  天気

 • Trong / giữa

 • Tên

  名まえ

 • Bông hoa

 • Rừng thưa

 • Lửa

 • Ngày

 • Bên trái

 • Người

 • Văn

 • Thị trần

 • Bên phải

 • Nước

 • Tai

 • Con sâu

 • Làng

 • Rừng

 • Núi

 • Xế chiều

  夕方

 • Ở giữa

 • Mùa thu

 • Buổi sáng

 • Đầu

 • Sau

 • Nhà

 • Ao

 • Chợ

  市場

 • 1 tuần

  一週間

 • Bây giờ

 • Em gái

 • Màu sắc

 • Tảng đá

 • Con bó

 • Ở trong

 • Con ngựa

 • Biển

 • Tranh

 • Mẹ

  お母さん

 • Cha

  お父さん

 • Em trai

 • Giống nhau

  同じ

 • Anh trai

  お兄さん

 • Chị gái

  お姉さん

 • Cha mẹ

 • Mặt

 • Số

 • Gió