Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Vietnamese Daily Phrases

Vietnamese Daily Phrases

Last update 

Vietnamese phrases used in daily conversation. Pronouns used assume the speaker is female (em) and the recipient is male (anh).

Items (57)

 • Hi

  chào

 • How are you?

  Anh khỏe không?

 • I'm fine, thanks. And you?

  Khoẻ, cám ơn. Bạn thì sao?

 • Good

  Tốt

 • Bad

  xấu

 • So-so

  bình thường

 • Long time no see

  Lâu quá không gặp

 • What's new?

  Có gì mới không?

 • Nothing much

  Không có gì nhiều

 • My name is ...

  Em tên là ...

 • Good morning

  Chào buổi sáng

 • Good afternoon

  Xin chào

 • Good evening

  Chào buổi tối

 • Good night

  Chúc ngủ ngon

 • Sweet dreams

  những giấc mơ đẹp

 • Goodbye

  Tạm biệt

 • See you later!

  Gặp lại sau nhé

 • Good luck

  Chúc may mắn!

 • I understand

  Em hiểu

 • I don't understand

  Em không hiểu

 • I don't know

  Em không biết

 • Can you say it again?

  Anh có thể nhắc lại được không?

 • How do you say ... in Vietnamese?

  Anh nói ... thế nào trong tiếng Việt?

 • Sorry

  Xin lỗi

 • How much is this?

  Cái này giá bao nhiêu?

 • Thank you (very much)

  Cám ơn (rất nhiều)

 • You're welcome

  Không có gì (polite: chi)

 • No problem

  Không sao

 • I miss you

  Em nhớ anh

 • I love you

  Em yêu anh

 • Help!

  Cứu với!

 • Can I help you?

  Em có thể giúp anh điều gì?

 • Can you help me?

  Anh giúp em đựơc không?

 • Where is the bathroom?

  Phòng tắm ở đâu?

 • Go straight! then turn left/ right!

  Đi thẳng, sau đó rẽ trái / phải

 • I'm looking for Steven

  Em đang tìm Steven

 • One moment please!

  Làm ơn đợi một lát!

 • What's your name?

  Anh tên gì?

 • Nice to meet you!

  Rất vui được gặp bạn

 • I'm ... years old.

  Em 23 tuổi.

 • I have to go

  Em phải đi đây.

 • I will be right back!

  Em sẽ quay lại ngay.

 • Happy birthday!

  Chúc mừng sinh nhật!

 • Congratulations!

  Chúc mừng!

 • Enjoy the food!

  Ăn nào

 • What is this?

  Cài này là gì?

 • My Vietnamese is bad

  Tên tiếng Việt của em xấu

 • I need to practice my Vietnamese

  Em cần thực hành tiếng Việt

 • Here you go

  Của anh đây

 • Do you like it?

  Anh thích nó chứ?

 • I really like it!

  Em thật sự thích nó

 • I'm hungry/ thirsty

  Em đói / khát

 • Hurry up!

  Nhanh lên!

 • What? Where?

  Gì cơ? ở đâu?

 • What time is it?

  Mấy giờ rồi?

 • Give me this!

  Đưa cho em cái này!

 • I feel sick

  Em cảm thấy mệt