Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
KANJI 1350-1400

KANJI 1350-1400

Last update 

kanji, duytrieu

Items (50)

 • 1. TRẬT - trật tự - CHITSU

 • 2. KHÁI - khảng khái, phẫn khái - GAI

 • 3. KHUẨN - vi khuẩn - KIN

 • 4. ĐIÊU - điêu khắc - CHOO

 • 5. HỒNG - hồng quân - KOO, KU

 • 6. HÀNH - cái cân - KOO

 • 7. KHIÊU - khiêu vũ - CHOO

 • 8. THỤC - hiền thục, thục nữ - JUKU

 • 9. PHÁCH - vỗ tay - HAKU, HYOO

 • 10. MẠO - mạo hiểm - BOO

 • 11. ÂM - âm mưu, số âm - IN

 • 12. ĐỈNH - thiên đỉnh, đỉnh đầu - CHOO

 • 13. TẦM - sưu tầm, tầm nã - JIN

 • 14. KHẤP - khóc - KYUU

 • 15. TOA - xúi giục - SA

 • 16. TÔN - con cháu - SON

 • 17. BỐI - tiền bối, hậu hối - HAI

 • 18. KÌ - kì lạ, kì diệu - KI

 • 19. KÍ - kí gửi, kí sinh - KI

 • 20. MỘ - ngôi mộ - BO

 • 21. PHÂN - sương mù - FUN

 • 22. CHINH - chinh phục, chinh phạt - SEI

 • 23. HẠM - chiến hạm, hạm đội - KAN

 • 24. THƯỢNG - cao thượng - SHOO

 • 25. THỤC - tư thục - JUKU

 • 26. MẠN - chịu đựng - MAN

 • 27. KHIẾT - uống, hút - KITSU

 • 28. PHÚN - phun - FUN

 • 29. DUY - duy nhất, duy tâm - YUI, I

 • 30. HIÊN - - KEN

 • 31. PHƯƠNG - thơm - HOO

 • 32. KHUẤT - khuất phục - KUTSU

 • 33. MINH - khắc - MEI

 • 34. PHỐ - phố xá - HO

 • 35. BIỂU - - HYOO

 • 36. HẠ - nhàn hạ - KA

 • 37. TOẠI - toại nguyện - SUI

 • 38. PHỤC - phục binh, phục kích - FUKU

 • 39. CANH - canh tác - KOO

 • 40. THỰC - sinh sản - SHOKU

 • 41. LINH - linh hồn - REI, RYOO

 • 42. CƯƠNG - cứng - GOO

 • 湿

  43. THẤP - ẩm thấp - SHITSU

 • 44. PHÁT - tóc - HATSU

 • 45. LINH - số không - REI

 • 46. HỐI - hối hận - KAI

 • 47. TUỆ - tai - SUI

 • 48. NHẠC - núi cao - GAKU

 • 49. LỆ - nước mắt - RUI

 • 50. TƯỜNG - cát tường - SHOO