Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji0329

Kanji0329

Last update 

Items (20)

 • đi - ikimasu

  行kimasu

 • tổ chức - okona.imasu

  行imasu

 • tương lai - shourai

  将来

 • tháng sau - raigetsu

  来月

 • tuần sau - raishuu

  来週

 • năm sau - rainen

  来年

 • đến - kimasu

  来masu

 • trường cấp ba - cao hiệu - koukou

  高校

 • trường trung học - trung học hiệu - chuugakko

  中学校

 • trường tiểu học - shougakko

  小学校

 • trường học - gakko, học hiệu

  学校

 • tuần này konshuu

  今週

 • tuần trước, tiên tuần, senshuu

  先週

 • mỗi tuần - maishuu

  毎週

 • cuối tuần - shuumatsu

  週末

 • Năm ngoái - khứ niên - kyonen

  去年

 • tam niên sinh - sannensei

  三年生

 • hàng năm - maitoshi

  毎年

 • năm nay - kim niên - kotoshi

  今年

 • tuổi