Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N5 - 1

Kanji N5 - 1

Last update 

fuyuki,kanji

Items (48)

 • Nhật mặt trời,ngày hi nichi,jitsu

 • Nguyệt mặt trăng,tháng tsuki getsu,gatsu

 • Mộc cây ki moku,boku

 • Sơn núi yama san,zan

 • Xuyên sông kawa,gawa sen

 • Điền ruộng ta,da den

 • Nhân người hito jin,nin

 • Khẩu cái miệng kuchi,guchi kou

 • Xa xe kuruma sha

 • Môn cái cổng mon

 • Hỏa lửa hi ka

 • Thủy nước mizu sui

 • Kim vàng,tiền,kim loại kane kin

 • Thổ đất,trái đất tsuchi do,to

 • Tử đứa trẻ ko shi

 • Nữ phụ nữ onna jo,nyo

 • Học học tập maba-bu gaku,gakk

 • Sinh sống,sinh ra,tươi i-kiru,u-mareru,nama sei

 • Tiên đi trước,đầu tiên saki,ma-zu sen

 • Tư riêng tư watashi,watakushi shi

 • Nhất một hito-tsu ichi

 • Nhị hai futa-tsu ni

 • Tam ba mit-tsu san

 • Tứ bốn yot-tsu,yo,yon shi

 • Ngũ năm itsu-tsu go

 • Lục sáu mut-tsu roku,rott-

 • Thất bảy nana-tsu shichi

 • Bát tám yat-tsu hachi,hatt-

 • Cửu chín kokono-tsu ku,kyuu

 • Thập mười too juu,jutsu-,jitsu

 • Bách một trăm hyaku, byaku,pyaku

 • Thiên một ngàn chi sen,-zen

 • Vạn mười ngàn man,ban

 • Viên vòng tròn,yên nhật en

 • Niên năm,tuổi toshi nen

 • Thượng ở trên,lên trên,tăng ue,a-garu,a-geru,nobo-ru jou

 • Hạ dưới,hạ xuống shita,sa-garu,sa-geru,kuda-ru ka,ge

 • Trung ở giữa,ở trong naka chuu,-juu

 • Đại lớn,tốt oo-kii dai,tai

 • Tiểu nhỏ,ít chi-sai,ko,o shou

 • Bản nguồn gốc,ban đầu,chính moto hon

 • Bán một nửa naka-ba han

 • Phân chia ra,hiểu waka-ru,wa-keru bun,fun

 • Lực sức lực,khả năng chikara ryoku,riki

 • Hà cái gì nani,nan

 • Minh sáng,ánh sáng aka-rui,a-keru mei,myou

 • Hưu nghỉ ngơi yasu-mu kyuu

 • Thể cơ thể karada tai