Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N1 11/13

Kanji N1 11/13

Last update 

Kanji N1 for Vietnamese part 11/13. Kanji N1 dành cho người Việt phần 11/13.

Items (100)

 • ĐÍNH - thoả thuận hai bên - đính chính - TEI

 • THẢO - đánh, trừng phạt người có tội. dò xét. đòi lại của cải. bỏ đi - thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo - TŌ

 • THÁC - nhờ cậy, phó thác - ủy thác - TAKU

 • TỤNG - kiện tụng. tranh cãi - tố tụng - SHŌ

 • DỊCH - dịch từ tiếng nước ngoài - thông dịch, phiên dịch - YAKU

 • TỐ - kể, thuật. tố giác, mách - tố cáo, tố tụng - SO

 • CHẨN - xem xét - chẩn đoán - SHIN

 • CHỨNG - bằng cứ. can gián - bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận - SHŌ

 • TRÁ - lừa dối, giả dối - gian trá, trá hình - SA

 • CHIẾU - chiếu chỉ - chiếu chỉ của vua - SHŌ

 • BÌNH - phê bình, bình phẩm - bình luận - HYŌ

 • VỊNH - vịnh thơ - EI

 • TUÂN - hỏi ý kiến mọi người để quyết định - JUN, SHUN

 • THI - thơ - thi phú, thi sĩ - SHI

 • CAI - bao quát hết thảy. còn thiếu - GAI

 • TƯỜNG - rõ ràng, tường tận - tường tế (chi tiết) - SHŌ

 • KHOA - khoe khoang, nói khoác - khoa trương - KO

 • DỰ - khen ngợi - danh dự - YO

 • THỆ - thề, hứa - tuyên thệ - SEI

 • ĐẢN - nói toáng lên, nói xằng bậy. được sinh ra - TAN

 • DỤ - dỗ dành. dẫn dụ - dụ dỗ - YŪ, IU

 • THÀNH - thật thà, thành thật - thành thực, trung thành - SEI

 • NGHỊ - tình bạn bè - hữu nghị - GI

 • CHUÂN, TRUÂN - dặn đi dặn lại. nặng, mạnh - SHUN

 • THỈNH - mời mọc - thỉnh cầu, thỉnh nguyện - SEI, SHIN, SHŌ

 • LƯỢNG - tha thứ. ước đoán - RYŌ

 • DỤ - chỉ bảo, hiểu dụ. tỏ rõ - sắc dụ - YU

 • TƯ - bàn bạc, tư vấn. tường trình - SHI

 • NẶC - vâng, bằng lòng - DAKU

 • MƯU - lo liệu - âm mưu - BŌ, MU

 • YẾT - yết kiến, hầu chuyện. bảo, cáo - ETSU

 • ĐẰNG - sao chép cho rõ ràng hơn - TŌ

 • KHIÊM - nhún nhường - khiêm tốn - KEN

 • TẠ - cảm tạ, cảm ơn. nhận lỗi, xin lỗi, tạ lỗi - đa tạ, cảm tạ - SHA

 • DAO - tin đồn, lời đồn đại. ca dao - đồng dao - YŌ

 • CẨN - cẩn thận, không sơ suất - kính cẩn - KIN

 • PHỔ, PHẢ - phả chép phân chia thứ tự. khúc nhạc - phổ nhạc, gia phả - FU

 • NHƯỢNG - nhường, nhịn, nhún nhường. mời. để lại - nhượng bộ, chuyển nhượng - JŌ

 • HỘ - che chở, bảo vệ - bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ - GO

 • ĐẬU - cây đậu - hạt đậu - TŌ

 • ĐỒN - con lợn con - TON

 • HÀO - người có tài. phóng khoáng. nước Úc - hào kiệt, phú hào - GŌ

 • TRINH - trong trắng, tiết hạnh. trung thành - trinh tiết - TEI

 • CỐNG - cống nạp, dâng. tiến cử - cống hiến - KŌ, KU

 • QUÁN - xâu tiền. xuyên qua, chọc thủng. thông xuốt. quê quán - xuyên qua, quán xuyến - KAN

 • QUÝ - sang. quý giá. quý trọng - cao quý - KI

 • HẠ - đưa đồ mừng. chúc tụng - GA

 • NHẪM - làm thuê, thuê mướn - CHIN

 • HỐI - của cải. hối lộ, đút lót - hối lộ - WAI

 • TẶC - giặc. kẻ trộm - đạo tặc, hải tặc - ZOKU

 • TÂN - khách quý - tiếp tân - HIN

 • TỨ - ban ơn - SHI

 • BỒI - đền bù, đền trả - bồi thường - BAI

 • PHÚ - cho, ban cho. thuế. bài phú - thơ phú, thiên phú - FU, BU

 • CẤU - mua sắm. mưu bàn - KŌ

 • XÁ - tha tội - ân xá, xá tội - SHA

 • CỦ - hùng dũng - KYŪ

 • PHÓ - đi đến, đến nơi - FU

 • THÚ - thú vui, ham thích - hứng thú, thú vị - SHU

 • CỰ - khoảng cách - cự li - KYO

 • KHIÊU - nhảy, đập - khiêu vũ - CHŌ

 • TIỄN - giẫm lên. thực hiện, thi hành - thực tiễn - SEN

 • ĐẠP - đạp, dẫm lên. tại chỗ, hiên trường - TŌ

 • DƯỢC - nhảy lên. háo hức, hăm hở - YAKU

 • QUỸ - vết bánh xe. đường sắt, đường ray. nề nếp, khuôn phép - quỹ đạo - KI

 • TRỤC - cái trục xe - trục - JIKU

 • GIÁC - tay xe, càng xe. ganh đua, thi đua - giác đấu - KAKU, KŌ

 • TẢI - chở đồ, nâng - đăng tải - SAI

 • PHỤ - giúp đỡ - phụ tá, phụ trợ - HO, FU

 • HUY - ánh sáng. soi, chiếu - KI

 • BỐI - lũ, bọn, chúng. hàng xe, dãy xe. ví, so sánh. thế hệ, lớp người - tiền bối, hậu hối - HAI

 • HẠT - cái chốt cho bánh xe không rời ra. cai quản - địa hạt - KATSU

 • THÌN - thìn (ngôi thứ 5 của hàng Chi) - tuổi Thìn - SHIN, JIN

 • NHỤC - nhục, xấu hổ. làm nhục. chịu khuất - sỉ nhục - JOKU

 • TẤN - nhanh chóng - thông tấn xã - JIN

 • ĐỊCH - tới, đến. dẫn dắt - TEKI

 • BÁCH - gần, sát. bức bách, đè ép, thúc giục - áp bách - HAKU

 • ĐIỆT - thay phiên, lần lượt - TETSU

 • THẤU - xuyên qua - thẩm thấu - TŌ

 • TRỤC - đuổi đi. đuổi theo - khu trục - CHIKU

 • ĐỆ - đưa, chuyển, giao - đệ trình - TEI

 • THỆ - trôi qua. đi không trở lại. chết, tạ thế - SEI

 • ĐÃI - theo kịp. đuổi - TAI

 • DẬT - lầm lỗi. ẩn dật. nhàn rỗi. buông thả - ITSU

 • TOẠI - vừa lòng, thoả thích. thành, xong - toại nguyện - SUI

 • NGỘ - gặp gỡ. đối đãi, đãi ngộ - tao ngộ, đãi ngộ - GŪ

 • BIẾN - khắp nơi. lần, lượt, bận - phổ biến - HEN

 • KHIỂN - phái, sai, đưa đi. tiêu trừ, giải bỏ - KEN

 • DAO, DIÊU - xa, dài - YŌ

 • TAO - không hẹn mà gặp - tao ngộ - SŌ

 • GIÀ - che lấp. ngăn trở - SHA

 • TUÂN - lần theo. noi theo, tuân theo - tuân phục - JUN

 • THIÊN - thay đổi. di dời - thiên đô, thiên di - SEN

 • DI - sót lại - di tích, di ngôn, di vật - I, YUI

 • LIÊU - xa xôi - RYŌ

 • TỊ - tránh, lánh, trú. ngăn ngừa - tị nạn - HI

 • HOÀN - trở về. trả lại. vẫn còn, vẫn chưa - hoàn trả - KAN

 • ẤP - vùng đất nhỏ - hương ấp - YŪ

 • NA - nào, gì (câu hỏi). ấy, đó, kia - NA, DA

 • BANG - bang, nước - liên bang - HŌ