Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N1 13/13

Kanji N1 13/13

Last update 

Kanji N1 for tVietnamese part 13/13 Kanji N1 cho người Việt phần 13/13

Items (35)

 • ĐÀ - ngựa cõng, thồ - DA, TA

 • KHU - khua, lùa, đuổi. thúc ngựa. chạy, bôn tẩu - khu trục hạm - KU

 • CÂU - ngựa non. khoẻ - KU

 • 駿

  TUẤN - ngựa hay - tuấn mã - SHUN, SUN

 • KỊ - cưỡi, cỡi, đi. kị binh - kị sĩ - KI

 • TAO - rối ren, quấy nhiễu. buồn rầu, lo lắng - tao động - SŌ

 • ĐẰNG - ngựa nhảy chồm lên. bốc lên, vọt lên. chạy, nhảy - TŌ

 • KINH - kinh động. kinh sợ - kinh ngạc, kinh sợ - KYŌ

 • TỦY - tuỷ xương. tinh tuý, tinh hoa - xương tủy

 • QUỶ - ma quỷ. sao Quỷ (một trong Nhị thập bát tú) - KI

 • KHÔI - đứng đầu, đầu sỏ. sao Khôi - hoa khôi - KAI

 • HỒN - linh hồn - vong hồn, nhập hồn - KON

 • MỊ - ma quỷ. làm mê hoặc, quyến rũ - mị lực, mộng mị - MI

 • MA - ma quỷ - ma quỷ - MA

 • NIÊM, NIỀM - cá hồi nước ngọt - DEN, NEN

 • TIÊN - cá tươi. sáng sủa. ngon lành - tiên minh (tươi đẹp) - SEN

 • LÍ - cá chép - RI

 • ĐIÊU - con cá điêu - CHŌ

 • KÌNH - cá kình, cá voi - kình ngạc - GEI

 • CƯU - chim bồ câu - KYŪ, KU

 • PHƯỢNG, PHỤNG - chim phượng hoàng (con đực) - HŌ, FŪ

 • HỒNG - chim hồng. to, lớn - KŌ, GŌ

 • BẰNG - chim đại bàng - HŌ

 • KÊ - con gà - KEI

 • HẠC - chim hạc, con sếu - KAKU

 • ƯNG - chim ưng - YŌ, Ō

 • 鹿

  LỘC - con hươu - ROKU

 • LỆ - đẹp đẽ, mĩ lệ - tráng lệ - REI

 • LÂN - con kỳ lân. chói lọi, rực rỡ - múa lân - RIN

 • MA - cây gai - cây tầm ma - MA, MĀ

 • 麿

  MA - ta, tôi

 • LÊ - đám đông. đen - lê dân - REI, RI

 • MẶC - im lặng, lặng yên - trầm mặc - MOKU, BOKU

 • ĐẠI - thuốc vẽ lông mày (trang điểm) - TAI

 • CỔ - cái trống. gảy đàn - KO