Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji động từ N5

Kanji động từ N5

Last update 

Nguyenhonggiang

Items (50)

 • Hội đại hội kai, e

 • Du du lịch yuu, yu

 • Tiển rửa sen

 • Bộ bộ hành ho, bu, fu

 • Ngôn ngôn ngữ gen, gon

 • Hành hàng thực hành, ngân hàng koo, gyoo, an

 • Cấp khẩn cấp kyuu

 • Yêu yếu yêu cầu, chủ yếu yoo

 • Động chuyển động doo

 • Ca ca khúc ka

 • Mại thương mại bai

 • Trí bố trí chi

 • Tống tiễn soo

 • Áp ấn oo

 • Tư nghĩ shi

 • Vịnh bơi ei

 • Chung chung kết shuu

 • Mãi mua bai

 • Phản trả lại hen

 • Quy hồi quy ki

 • Thư thư kí sho

 • Hóa hàng hóa ka

 • Thắng thắng lợi shoo

 • Văn nghe bun, môn

 • Thiết cắt setsu, sai

 • Tiêu tiêu diệt shoo

 • Xúc tiếp xúc shoku

 • Tri tri thức chi

 • Hấp hô hấp kyuu

 • Trú trụ cư trú, trụ sở juu

 • Tọa chỗ ngồi za

 • Lập thiết lập ristu, ryuu

 • Xuất xuất hiện shutsu, sui

 • Sử sứ sử dụng, sứ giả shi

  使

 • Trước đến, mặc chaku, jaku

 • Tác tác phẩm saku, sa

 • Liên liên tục ren

 • Thủ tay shu

 • Hạc ngủ lại haku

 • Thủ lấy, nhận shu

 • Toát chụp ảnh satsu

 • Truyền truyện truyền động tự truyện den

 • Trực trực tiếp choku, jiki

 • Tập học tập shuu

 • Thoát giải thoát datsu

 • Đăng trèo too, to

 • Ẩm ẩm thực in

 • Thừa lên xe joo

 • Động lao động doo

 • Đàn đạn đánh đàn, viên đạn dan