Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Liso vegyes lista [Angol] 5

Liso vegyes lista [Angol] 5

Last update 

Folyamatosan szótárazott, általam kikeresett szavak vegyes gyűjteménye (ESLPod, Word of The Day, stb.) Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre.

Items (100)

 • bőséges, bőven elég, kiadós

  abundant

 • gázadagoló, gázpedál, gyorsító, gyorsító anód, gyorsító szelep, kötésgyorsító, töltésszabályozó

  accelerator

 • elszámolási kötelezettség, felelősség, felelősségre vonhatóság, számadási kötelezettség

  accountability

 • könyvelés, könyvelői munka, könyvelői szakma, könyvelőség , könyvvitel

  accountancy

 • bámulatos, csodálatos, elképesztő, meglepő

  amazing

 • legfőbb ideje!

  and about time too!

 • becsül, értékel, felmegy az ára, helyesen ítél meg, megbecsül, méltányol, nagyra becsül, tisztán lát

  to appreciate

 • előadóterem, nézőtér

  auditorium, auditoria

 • hallás-, hallási, halló-

  auditory

 • autonóm, önkormányzati, önrendelkezésű

  autonomous

 • követ vkit, pályázik vkire, üldöz vkit

  to be after sy

 • vmiből készült, vmiből való, vmiből van

  to be made of sg

 • elege van az egész dologból, torkig van az egész üggyel, undorodik az egész ügytől

  to be sick of the whole business

 • alá, alatt, lenn

  beneath

 • kétnyelvű

  bilingual

 • katalízis

  catalysis

 • felkapaszkodik, felmászik

  to clamber up

 • egybeesés, egybevágás, megegyezés, véletlen

  coincidence

 • áru, árucikk

  commodity

 • szembesít vkit vkivel

  to confront sy with sy

 • egyezmény, elnökjelölő pártgyűlés, gyülekezet, gyűlés, kongresszus, konvenció, megegyezés, szabály, szakmai konferencia , szerződés, szövetkezés, szövetség

  convention

 • fütyülök a konvenciókra!

  convention be sugared!

 • birtoklajstrom-kivonat, cikktéma, híranyag, kézirat, kiadmány, kópia, másolat, minta, nyomdai kézirat, nyomtatvány, nyomtatványpéldány, példa, példány

  copy

 • bogaras, bolond, düledező, gyenge, őrült, rozoga

  crazy

 • hajnal, keletkezés, kezdet, pirkadat, reggeli szürkület, születés, virradat

  dawn

 • levéltávirat

  day letter

 • feltétlenül, hogyne, minden bizonnyal

  definitely

 • futólépésben megy, kétrét görnyed, megdupláz, megkettőz, összehajt, összekuporodik, visszakanyarodik (folyó)

  to double

 • szitáló eső

  drizzle

 • aszály, szárazság

  drought

 • adó, engedelmesség, illeték, kötelesség, szolgálat, tiszteletadás, vám

  duty

 • hangsúly, nyomaték

  emphasis

 • aláhúz, hangsúlyoz, kiemel, kihangsúlyoz

  to emphasize

 • átkötés, bevonat, boríték, burkolás, burkolat, burkoló, burkológörbe, elektroncsőbura, fénykoszorú, göngyöleg, rádiócsőbura, takaró

  envelope

 • járvány

  epidemic

 • megalapozott

  established

 • büntetésül kiszabott munka, elfáradás, fáradság, fáradságos munka, fáradt, fáradtság, kifáradás, kimerültség, soros munka, strapa, szolgálatban felmerülő munka, vesződség

  fatigue

 • elfáraszt, fáraszt, kifárad, kifáraszt, kimerít, kimerül, munkán van

  to fatigue

 • jellegtelen, mástól megkülönböztethetetlen

  featureless

 • tagoltság

  features

 • megtermékenyít, termékennyé tesz

  to fecundate

 • kecskeszakáll, kecskeszakállas ember

  goatee

 • bimbóudvar, dicsfény, fényudvar, glória, gyulladásos körlet, holdudvar, napgyűrű, nimbusz

  halo

 • jó véleménnyel van vkiről, nagyra tart vkit, sokat tart vkiről, sokra becsül vkit

  have a high opinion of sy

 • szénakötöző huzal, zavarosan összekuszált

  haywire

 • puha kalap, széles karimájú puha kalap

  homburg

 • moraj, morgás, zúgás, zümmögés

  hum

 • hümmög, ümget

  to hum and haw

 • zúgás, zümmögés

  humming

 • glioxalin, imidazol

  imidazole

 • bevándorol

  to immigrate

 • elvitathatatlan, kétségbevonhatatlan, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, tagadhatatlan, vitathatatlan

  incontrovertible

 • bizonyít, következtet, magával von

  to infer

 • háziúr

  landlord

 • felelősség, hajlam, kötelezettség, teher, tehertétel

  liability

 • büszkeség, emelkedettség, fennhéjazás, fennköltség, fenséges volta vminek, gőg, kiemelkedő volta vminek, magas volta vminek, magasröptűség, magasság, magasztos volta vminek, önteltség

  loftiness

 • nagykorúság, őrnagyi rang, szavazattöbbség, szótöbbség, többség

  majority

 • bátorság, férfiak, férfiasság, férfikor

  manhood

 • férfiasság

  masculinity

 • arcokat vág, fedélzetet felmos, felmos, felsúrol, felszámol, feltöröl, fintorokat vág, grimaszokat vág, letöröl, megtisztít, nyüstbojttal tisztogat, pamaccsal tisztogat, rongykoronggal políroz, súrol

  to mop

 • erkölcs, erkölcsök, morál, viselkedés

  morals

 • bajusz

  mustache

 • csőr, ékorr, fúvóka, illat, kiöntő, kiöntőcső, kiszögellés, kiugró, orr, porlasztó, rendőrspicli, szaglás, szerkezeti kiugrás, sziklafok, szimat, toldat, zamat

  nose

 • adóslevél, kötelesség, kötelezettség, kötvény, lekötelezés, lekötelezettség, szerződés, tartozás

  obligation

 • alkalmazást nyer, befolyásol, előidéz, érvénybe lép, érvényes, hat, hatályos, hatással van, irányít, járat, kezel, megoperál, működik, működtet, okoz, operál, operál, üzemben tart, üzemel, véghezvisz, vezet

  to operate

 • parciális térfogat

  partial volume

 • elzálogosított részvények, lombardkölcsön fedezetéül lekötött részvények, penzióba adott részvények

  pawned stock

 • nevelési, neveléstani, neveléstudományi, nevelői, pedagógiai, pedagógusi

  pedagogic

 • alapterület, áll, állóhely, étterem, ház, hely, helyérték, helyezés, helyiség, helység, hivatali beosztás, hivatali tisztség, hivatás, kereskedelmi piac, kitétel, lakás, megillető hely, mértani hely, munkahely, nyaraló, otthon, passzus, pont, rang, rész, sorhely, sorrend, sorrendiség, szöveghely, tér, teríték, térség, terület, tiszt, tisztség, uzsonnázóhely, ügykör, ülőhely, város, vendéglő, villa

  place

 • elvi platform, palánk, palló, programpont, széles deszka

  plank

 • mosómedve

  raccoon

 • gyorstüzelő ágyú

  rapid-firer

 • felelősség

  responsibility

 • döntést hoz, ítéletet hoz

  to return a verdict

 • fordulat, forgás, forradalom, gyökeres átalakulás, keringés, körforgás, szabályos ismétlődés

  revolution

 • forradalmasít, gyökeresen megváltoztat

  to revolutionize

 • brutálisan, csiszolatlan, durva, durván, egyenetlen, egyenetlen terep, érdes, fanyar (bor), goromba, haragos, hevenyészett, hozzávetőleges, huligán, kényelmetlen, kezdetleges állapot, megközelítő, megmunkálatlan, nyers, nyers állapot, nyersen, primitív, primitív körülmények között, repedezett, útonálló, vagány, vázlatos, viharos, zord

  rough

 • elpusztítás, elpusztulás, pusztítás, pusztulás, romlás, tönkretétel

  ruination

 • menedéklevél, menlevél, oltalomlevél, salvus conductus, szabad közlekedés

  safe-conduct

 • egyéni, egyes, különböző, különféle, néhány, önálló, saját, sok, számos, több

  several

 • betegség

  sickness

 • bűn, vétek

  sin

 • égbenyúló, égig, égig érő, fel az égig

  sky-high

 • feszültség tovább fennmarad, forrásban marad

  to stay on the boil

 • egész bizalmasan, legszigorúbb titoktartás mellett

  in strict confidence

 • alap, alaphegység, alsó réteg, alsó talajréteg, altalaj, anyag, szubsztrátum, táptalaj

  substrate

 • berendezés, lakosztály, díszkíséret, garnitúra, készlet, kíséret, slepp, sorozat, szvit

  suite

 • műszaki oktatás, szakoktatás

  technical education

 • ajánlat, árajánlat, éretlen, érzékeny, felügyelő, fiatal, gondos, gondozó, gyenge, gyengéd, kényes, kezelő, kirakóhajó, lágy, porhanyós, puha, szerető, szerkocsi, tapintatos, üzemanyagellátó hajó, zsenge

  tender

 • szinonimaszótár

  thesaurus

 • alaposan képzett, arisztokratikus, fajtiszta, jól nevelt, telivér, telivér ló

  thoroughbred

 • kalimpál, klimpíroz, üti a zongorát, veri a zongorát

  to tickle the ivories

 • egészen, teljesen

  totally

 • áthágás, bűn, megszegés, túllépés, vétek

  transgression

 • bazalttufa

  trap-tuff

 • szivárgás, vékony erecske

  trickle

 • alsó átadás

  underhand pass

 • előzmény nélkül álló, hallatlan, még elő nem fordult, még soha elő nem fordult, példa nélkül álló, példátlan, soha nem hallott, új

  unprecedented

 • ellen nem álló, ellenállást ki nem fejtő, engedékeny

  unresisting

 • eszköz, hordozó közeg, jármű, közvetítő közeg, vivőanyag

  vehicle