Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Liso vegyes lista [Angol] 7

Liso vegyes lista [Angol] 7

Last update 

Folyamatosan szótárazott, általam kikeresett szavak vegyes gyűjteménye (ESLPod, Word of The Day, stb.) Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre.

Items (100)

 • pontos, szabatos

  accurate

 • bebocsát, befogad, beismer, bevall, elismer, felvesz, megenged

  to admit

 • ad, győz vmit, módjában van megtenni vmit, nyújt

  to afford

 • csáb, esdeklés, felhívás, fellebbezés, fellebbvitel, folyamodás, fordulás, kérés, könyörgés, varázs, vonzerő

  appeal

 • alkalmas, helyénvaló, helyes, illő, megfelelő

  appropriate

 • misztikus, rejtett, titkos hatású

  arcane

 • érv, érvelés, okoskodás, szóváltás, vita

  argument

 • érthető, tagolt, tiszta, világos

  articulate

 • harcra készen

  at bay

 • állásfoglalás, helyzet, magatartás, póz, tartás, testtartás, viselkedés

  attitude

 • arcátlanság, bátorság, elszántság, pimaszság, rettenthetetlenség, szemtelenség, vakmerőség

  audacity

 • hatóság

  authorities

 • engedély, felhatalmazás, fennhatóság, forrásmű, hatalom, hatóság, meghatalmazás, szakértő, szaktekintély, tekintély

  authority

 • alkalmatlan, behajthatatlan, beteg, beteges, csúnya, erkölcsileg rossz, gonosz, helytelen, hibás, kellemetlen, minőségileg rossz, nem megfelelő, rossz, súlyos, szerencsétlen

  bad

 • abroncs, aknamerevítő abroncs, banda, beágyazódás, csapat, csík, csoport, egyesület, egykomponens-sáv, érdekcsoport, földrajzi övezet, futószalag, gézpólya, gyűrű, hajszalag, hajtószíj, heveder, hullámsáv, katonazenekar, klikk, köteg, kötés, közbetelepült vékony réteg, mérőszalag, nyaláb, összekötő heveder, összekötő pánt, pad, pamutzsinór, pánt, réteg, sáv, szalag

  band

 • buborékol, gyöngyözéssel díszít, gyöngyözik

  to bead

 • bólint, int, odahív

  to beckon

 • ágyat vet, ágyaz, ágyban elhelyez, alapoz, beágyaz, éjjeli szállást ad, habarcsba ágyaz, habarcsba fektet, habarcsba rak, hál, közösül, lefekszik, lefektet, lesüpped, megalapoz, megbúvik, osztrigát tenyészt, tanyázik

  to bed

 • elkésett, késő

  belated

 • kardot köt

  to belt on a sword

 • cserbenhagy, elárul, elcsábít, hűtlenül elhagy

  to betray

 • ajánlat, árajánlat, bemondás, erőfeszítés vmi elérésére, erőfeszítés vmi megszerzésére, kísérlet vmi elérésére, kísérlet vmi megszerzésére, licit, licitálás, meghívás, ráígérés

  bid

 • bade

  to bid

 • bid

  to bid

 • botanizál, növényt gyűjt, növénytannal foglalkozik

  to botanize

 • áttörés, hasadás, hasadék, hullámtörés, meghasonlás, megsértés, megszakítás, megszegés, összeveszés, rés, seb, szakítás, törés, ugrás, viszály

  breach

 • áttör, megszeg, rést üt

  to breach

 • szerződésszegés

  breach of contract

 • döcögős, egyenetlen, hepehupás

  bumpy

 • apropó, erről jut eszembe, hogy el ne felejtsem

  by the by

 • orvosságot bevesz, orvosságot szed

  to take the medicine

 • tucatszám, tucatszámra

  by the dozen

 • apropó, erről jut eszembe, igaz is, közbevetőleg, mellékesen, mellesleg, út mentén, út szélén, útközben

  by the way

 • taxin megy, taxizik

  to cab

 • csattog (pacsirta), dalol, énekel, trillázik

  to carol

 • halálos áldozatok, veszteség

  casualties

 • baleseti osztály

  casualty department

 • bizonyos, egyes

  certain

 • bizonnyal, bizonyára, bizonyosan, biztosan, feltétlenül, hogyne, persze, szívesen

  certainly

 • polgári per

  civil action

 • magánjog, magánjogi törvénykönyv, római jog

  civil law

 • cikkely, kikötés, mellékmondat, záradék

  clause

 • átfogó, minden részletre kiterjedő, széleskörű

  comprehensive

 • kompresszibilitás, összenyomhatóság

  compressibility

 • belátja

  to concede that

 • bizalmaskodás, bizalmasság

  confidentiality

 • elmélkedés, értelem, érzék, lélek, lelkiismeret, tudat

  conscience

 • beszennyez, fertőz, megfertőz, szennyez

  to contaminate

 • lenézés, megvetés, semmibe vevés

  contempt

 • küzdelem, mérkőzés, verseny, vita

  contest

 • vitakedvelő, vitás, vitatott

  controversial

 • egyezmény, elnökjelölő pártgyűlés, gyülekezet, gyűlés, hallgatólagos megállapodás, kongresszus, konvenció, konvent, megállapodás, megegyezés, szabály, szakmai konferencia, szerződés, szövetkezés, szövetség

  convention

 • egyesülő, konvergens, összefutó, összetartó

  converging

 • nemkívánatos eredményre vezető

  counterproductive

 • bátor

  courageous

 • becsapás, fortély, hajó, ipar, légi jármű, mesterség, mesterségbeli szakértelem, ravaszság, szakma, ügyesség, vízi jármű

  craft

 • fortélyos, ravasz, ügyes

  crafted

 • ellenállhatatlan szükségérzet, erős vágy, feneketlen vágy, gyötrő vágyakozás, heves vágy, heves vágyakozás, hő epekedés, hő vágy, kielégíthetetlen vágy, kínzó epekedés, sóvárgás

  craving

 • bizonyítvány, igazoló iratok, megbízólevél, meghatalmazás, személyazonossági igazolvány, személyi okmányok

  credentials

 • kiságy, puska

  crib

 • puskázik

  to crib

 • kubizmus

  cubism

 • bemutatkozás, első fellépés

  debut

 • bűbájos, elbűvölő, elragadó, élvezetet okozó, gyönyörűséges, örömet okozó, pompás

  delightful

 • minisztérium, osztály, szak, szakasz, tagozat, tanszék

  department

 • meghibásodott, munkaképtelen, nyomorék

  disabled

 • veszekedés, vita, vitatkozás

  dispute

 • vízválasztó

  divide

 • elkülönít, eloszlik, eloszt, elválaszt, feloszt, kettéoszt, megoszt, oszt, szavaz, szétoszt, szétválaszt, szétválik

  to divide

 • bolondos ember, broki, dinka, hangyás hapsi, hímvessző, kuki, különc ember, tök

  dork

 • kétféle nemi erkölcs, kettős pénzalap

  double standard

 • döntetlen, eldöntetlen, elkínzott, fáradt, feszült, húzott, kibelezett, kihúzott, kirántott, megnyúlt, nyújtott, összehúzott, rajzolt, tisztított

  drawn

 • lakos

  dweller

 • ehető

  eatable

 • éles, éles rajzú, éles vonalú, ideges, ingerült

  edgy

 • eredményesen, hatásosan, hathatósan, ténylegesen

  effectively

 • hangsúly, nyomaték

  emphasis

 • hangsúlyoz

  to emphasise

 • aláhúz, hangsúlyoz, kiemel, kihangsúlyoz

  to emphasize

 • légdaganat, tüdőtágulás

  emphysema

 • gazság, iszonyúság, szörnyűség

  enormity

 • ruhaanyag, szerkezet

  fabric

 • fing, szellentés

  fart

 • fingik

  to fart

 • barmul, bolondozik, ökörködik, piszmog, szarakodik, vacakol

  to fart about

 • barmul, bolondozik, ökörködik, piszmog, szarakodik, vacakol

  to fart around

 • családi viszály, ellenségeskedés, hűbérbirtok, viszály

  feud

 • padlószőnyeg

  fitted carpet

 • beépített szekrény

  fitted cupboard

 • esküdtek szószólója

  foreman of the jury

 • felületes, frivol, haszontalan, jelentéktelen, komolytalan, könnyelmű, léha, lényegtelen, semmitmondó

  frivolous

 • bátor, béna, csonka, határozott, hattyúraj, játék, játszma, kemény, mans, manserő, móka, mulatság, nyomorék, örömlány, prostituált, prostitúció, sánta, sport, szórakozás, társasjáték, tevékenység, tréfa, tréfálkozás, vad (erdei), vadállat, vadhús, vadpecsenye

  game

 • kibújik a kötelesség alól, kibújik vminek a megtétele alól

  to get out of a duty

 • cél, gól, kapu

  goal

 • bámulatos, elkápráztató, fényes, fényűző, káprázatos, kápráztató, nagyszerű, pazar, pompás, ragyogó, remek, tündöklő

  gorgeous

 • nagyszerűen, pompásan, ragyogóan

  gorgeously

 • szemcsés

  granular

 • életrevalóság, józan ész, leleményesség

  gumption

 • durva, éles, érdes, fanyar, kemény, kíméletlen, nyers, rikácsoló, szigorú

  harsh

 • aratás, begyűjtés, betakarítás, szedés, szüret, termés, terméseredmény

  harvest