Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Ngữ pháp N2 - part 1

Ngữ pháp N2 - part 1

Last update 

ducfilan

Items (99)

 • ことにする

  Quyết định làm (không làm) gì

 • 〜ばいいのに

  Giá mà, ước chi, đáng lẽ nên,

 • 〜なかなか〜ない

  Khó mà làm gì, không (như thế nào)

 • 〜しか〜ない

  Chỉ có cách là, đành phải, Chỉ làm gì, chỉ có

 • わけです

  Đương nhiên là, tức là, cuối cùng cũng là, là

 • にあたる

  Tương ứng với, tức là, trùng với,Trong, tại

 • ~以外の

  Ngoài ~ ra thì, khác

 • ~というわけではない

  Không có nghĩa là ~

 • ~なるべく

  Cố gắng, cố sức ~

 • ~別に~ない

  Không hề ~

 • ~たしか

  Chắc chắn là ~

 • 何といっても

  Dù thế nào thì ~

 • ~と言っても

  Nói như thế nhưng mà~

 • ~は~に限る

  Chỉ có...là được, chỉ giới hạn ở...là được

 • ~に気をつける

  Cẩn thận, thận trọng, để ý~

 • ろくに~ない

  Không...một chút gì

 • ~せいか

  Có lẽ vì~

 • ~に越したことはない

  Nên phải, tốt hơn~

 • ~くせに

  Mặc dù...vậy mà

 • ~ゆえに/がゆえ(に)

  Vì~

 • ~および

  Và~

 • ~まんいち(万一)

  Nếu lỡ trong trường hợp~

 • ~あえて

  Dám~

 • ~がてら

  Nhân tiện~

 • ~にかけては/~にかけても

  Về, nếu nói về, dù nói về~

 • ~からなる(成る)

  Tạo thành từ, hình thành từ~

 • ~ないで済む

  Xong rồi...không, đủ rồi...không

 • ~わけにはいかない

  Không thể, không thể nhưng~

 • ~ないわけにはいかない

  Có thể, phải~

 • ~た上で

  Xong...rồi, về mặt...

 • ~ような気がする

  Có cảm giác là~, dường như là~

 • ~いったん~ば/と/たら

  Một khi~

 • ~でいいです

  Là được, là đủ~

 • ~やむをえず

  Không thể tránh khỏi, miễn cưỡng, bất đắc dĩ

 • ~ではないだろうか

  Có lẽ sẽ...chăng?

 • ~ろくに~ない

  Không...một chút gì

 • ~より仕方がない

  Không còn cách nào, hết cách~

 • ~せめて

  Dù chỉ ...cũng muốn...

 • ~ものですから/~ものだから

  Vì~

 • ~が気になる

  Lo lắng, băn khoăn, lo ngại~

 • ~思うように

  Như đã nghĩ~

 • ~さすが(に)

  Quả là~

 • ~ものの

  Mặc dù...nhưng mà

 • ~一方、~一方で(は)

  Mặt khác, trái lại ~

 • ~それにしても

  Dù sao đi nữa, tuy nhiên, tuy vậy

 • ~を~にまかせる

  Phó thác~

 • ~にいたるまで(至るまで)

  Từ...đến

 • ~かねる

  Không thể, khó mà có thể

 • ~さしつかえない

  Không có vấn đề, không gây chướng ngại,

 • ~たちまち

  Ngay lập tức, đột nhiên~

 • ~つうじて(通じて)

  Thông qua (phương tiện), suốt (thời gian)

 • ~なにしろ(何しろ)

  Dù thế nào đi nữa~

 • ~かたわら(傍ら)

  Bên cạnh~

 • ~ごとき/ごとく/ごとし(如し)

  Giống như là~

 • ~たまらない

  Rất là~

 • ~とうてい

  Hoàn toàn không thể, hoàn toàn không còn cách nào...

 • ~のぼる

  Đạt hơn~

 • ~さえ~ば

  Chỉ cần~

 • ~次第だ

  Chuyện là, lý do là, kết quả là

 • ~あげく

  Sau .... rốt cuộc là ...

 • ~あまり

  Vì ... bất thường nên

 • ~以上

  Chừng nào, đã là .. thì

 • ~一方、~一方で(は)

  Mặt khác, trái lại ... (diễn tả sự so sánh)

 • ~一方だ

  Trở nên ..., ngày càng...

 • ~以来

  Suốt từ đó về sau ....

 • ~上に

  Không chỉ...hơn nữa

 • ~上で

  Sau khi...thì

 • ~おかげで/~おかげだ

  Nhờ có...

 • ~恐れがある

  Có lẽ, không chừng là, lo lắng về

 • ~か~ないかのうちに

  Trong khi chưa...thì đã

 • ~かける/~かけだ/~かけの

  Chưa xong, đang dở dang

 • ~がち

  Thường ~

 • ~かと思うと/~かと思ったら

  Vừa thấy ~ thì

 • ~かねない

  Có lẽ ~

 • ~かのようだ/~かのような/~かのように

  Với vẻ giống như là~

 • ~からいって

  Nếu đứng từ góc độ ~

 • ~から~にかけて

  Từ khoảng ~ đến

 • ~からして

  Ngay cả, đến cả...

 • ~からすると/からすれば

  Nhìn từ lập trường

 • ~からといって

  Vì lí do

 • ~からには

  Vì là~

 • ~からみて

  Nhìn từ, xét theo

 • ~ かわりに

  Thay vì, đổi lại, mặt khác

 • ~気味

  Có vẻ, hơi có, cảm giác là

 • ~きり/~きりだ

  Sau khi~

 • ~きる/きれる/きれない

  Làm cho xong, toàn bộ xong

 • ~くらい/~ぐらい/くらいだ/~ぐらいだ

  Khoảng chừng, độ chừng

 • ~げ

  Có vẻ ~, dường như~

 • ~こそ

  Chính là, chính vì~

 • ~ことか

  Biết chừng nào, biết bao

 • ~ことから

  Vì~

 • ~こととなっている/~ことになっている

  Dự định, quyết định~

 • ~ことに(は)

  Thật là~

 • ~ことはない/~こともない

  Không cần phải làm~

 • ~最中に

  Đang trong lúc~

 • ~ざるをえない

  Đành phải, buộc phải, chỉ còn cách phải

 • ~しかない

  Chỉ là, Chỉ còn cách...

 • ~上は(じょう)

  Một khi mà~

 • ~せいだ/~せいで/~せいか

  Tại vì, có phải tại vì~