Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Ngữ pháp N3 - part 1

Ngữ pháp N3 - part 1

Last update 

ducfilan

 • image description
  12downloads
 • image description
  4928puzzles solved
 • INSTALL

Items (99)

 • 〜たばかり

  Vừa mới (làm gì)

 • ようになる

  Trở nên, trở thành

 • ことになる

  Được quyết định là, được sắp xếp là, trở nên

 • とても〜ない

  Không thể nào mà

 • 〜らしい

  Có vẻ là, dường như là, nghe nói là

 • 〜てはじめて

  Rồi thì mới, sau khi...rồi thì mới...

 • ~ないで

  Rồi thì mới, sau khi...rồi thì mới...

 • ~によって

  Do ~, vì ~, bởi ~, tùy vào ~

 • ~のような

  Giống như, như là ~

 • ~ば~ほど

  Càng ~ thì càng ~

 • ~ばかり

  Toàn, chỉ ~

 • ~は~で有名

  Nổi tiếng với, vì ~

 • N+を始め

  Trước tiên là, trước hết là

 • ~的

  Mang tính~

 • ~は~くらいです

  Khoảng cỡ, đến mức, như là...

 • ~さえ~ば

  Chỉ cần, ngay cả, thậm chí~

 • ~ほど

  Đến mức, nhất là, như là

 • ~まま

  Cứ để nguyên, vẫn giữ nguyên tình trạng

 • ~わざわざ

  Có nhã ý, có thành ý

 • ~としたら

  Giả sử, nếu cho rằng...

 • ~たものだ

  Thường hay...

 • ~たて

  Vừa mới...

 • ~ぐらい

  Đến mức, đến độ, khoảng cỡ...

 • ~かえって

  Ngược lại, trái lại

 • ~には~の~がある

  Đối với...sẽ có

 • ~っぽい

  Như là..., giống như..., có vẻ như...

 • ~に関する

  Liên quan đến..., về...

 • ~まさか

  Chắc chắn rằng...không.

 • ~まい

  Quyết không..., không có ý định...

 • ~きり

  Kể từ khi, sau khi

 • ~いったい(一体)

  Hẳn là...

 • ~ふり

  Giả vờ, giả bộ, bắt chước

 • ~どうやら

  Hình như, giống như là, cuối cùng

 • ~おかげで

  Nhờ~

 • ~さらに(更に)

  Thêm nữa, hơn nữa...

 • ~すでに(既に)

  Đã, hoàn toàn

 • ~つい

  Lỡ...

 • ~むしろ

  Trái lại, ngược lại

 • ~さえ

  Đến cả, thậm chí...

 • ~になれる

  Trở nên, trở thành

 • ~に違いない

  Đúng là, chắc chắn là~

 • ~なかなか

  Mãi mà chưa, mãi mà không...

 • ~ために

  Vì~

 • ~ず

  Không~

 • ~によると

  Dựa theo~

 • ~代わり(に)

  Thay vì, đổi lại, trái lại~

 • ~ようにする

  Chắc chắn làm, cố làm~

 • ~始める

  Sẽ bắt đầu~

 • ~ても

  Cho dù~cũng

 • ~として

  Xem như là, với tư cách là

 • ~ように

  Để~

 • ~こそ

  Chính vì ~

 • ~ないうちに

  Trước khi...

 • ~どうしても

  Dù thế nào cũng, nhất định~

 • ~がち

  Có khuynh hướng~, thường là~

 • ~せいぜい

  Tối đa, không hơn được, nhiều nhất có thể~

 • ~に限る

  Chỉ có, chỉ giới hạn ở, tốt nhất~

 • ~たび(に)

  Mỗi khi, mỗi dịp, mỗi lần~

 • ~にすぎない(過ぎない)

  Chỉ là, không hơn~

 • ~おいて(於いて)

  Ở, tại, trong (chỉ địa điểm, thời gian)

 • ~げ

  Vẻ~

 • ~つもりで

  Có ý định (thể hiện ý chí)

 • ~うちに

  Trong lúc~

 • ~得る

  Có thể ~ / Trong phạm vi có thể ~

 • ~たとたん(に)

  Ngay sau đó ...

 • ~ばかりに

  Chỉ vì~

 • ~たび(に)

  Mỗi lần~

 • ~だけに

  Vì~

 • ~だけあって

  Quả đúng là~, tương xứng với~

 • ~だらけ

  Toàn là, đầy là~

 • ~っけ

  Nhớ không lầm là...đúng không

 • ~っこない

  Tuyệt đối không ~

 • ~っぱい

  Thấy như là ~

 • ~ついでに

  Nhân tiện ~

 • ~つつ

  Trong khi ~

 • ~つつある

  Dần dần đang ~

 • ~つつも

  Dù là...

 • ~て以来

  Kể từ, suốt từ~

 • ~てからでないと/からでなければ

  Nếu không ... thì cũng không...

 • ~てしかたがない

  Không thể chịu được~

 • ~てしようがない

  Không thể chịu được~

 • ~てたまらない

  Rất...

 • ~でさえ

  Đến cả~

 • ~てならない

  Hết sức, vô cùng, chịu không nổi

 • ~ということだ

  Nghe thấy nói là~

 • ~というものだ

  Nhằm, có nội dung~

 • ~というものでもない

  Không thể nói hết là~, không thể nói rằng~

 • ~というより

  Hơn là nói~

 • ~と言えば/というと

  Nói về~

 • ~と言ったら

  Nói đến~

 • ~と言っても

  Dù nói là...nhưng

 • ~としたら

  Nếu...

 • ~とともに~

  Cùng với, đi kèm với, càng...càng

 • ~ないことには

  Nếu không~

 • ~ながら(も)

  Ấy thế mà~, tuy nhiên~

 • ~など/なんか/なんて

  Cỡ như, đến như, chẳng hạn như~

 • ~にあって

  Vì~

 • ~において

  Ở, Trong, Tại~

 • ~に応じて

  Tùy theo, dựa theo~