Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
VE0003

VE0003

Last update 

hieu13579

 • image description
  2downloads
 • image description
  3053puzzles solved
 • INSTALL

Items (49)

 • Gia đình trí thức, có học

  academic family

 • Khả năng chi trả

  ability to pay

 • Nghỉ không phép

  Absence without leave

 • Giấy phép vắng mặt

  A leave of absence

 • Càng xa càng nhớ

  Absence makes the heart grow fonder.

 • Nói xấu ai

  Speak ill of someone

 • Bị sa thải

  Get the sack

 • Bỏ phiếu vắng mặt

  Absentee vote, absentee ballot

 • Giảm sốc

  shock absorber

 • Đuối lý

  Loss all reason

 • Bệ rạc, tàn tạ

  Go to pot

 • ảnh hưởng nặng nề, gây thiệt hại

  Take a toll

 • Cái tốt lấn át cái xấu

  The good overrides the bad

 • Năm học

  Academic year

 • Xã hội chuộng bằng cấp

  Academic record/background-oriented society

 • Môn học

  Academic subjects

 • Bằng cấp học tập

  Academic qualification

 • Học hàm, học vị

  Academic title; academic dress

 • Nhà thông thái, bộ óc siêu việt

  Best brains

 • Nhậm chức, nắm quyền

  Accede to…(office, higher position, power)

 • Khấu hao nhanh

  Accelerated depreciation

 • Phân vân

  In two mind

 • Tự thuyết phục mình

  Talk myself into

 • Bản nghiệm thu

  Acceptance certificate

 • Nghiệm thu công trình

  Project acceptance

 • Truy cập internet

  Access internet

 • Không phận sự, miễn vào

  No unauthoried access

 • Nhà vệ sinh cho người khuyết tật

  Disabled-accessible toilet

 • Kết nạp thêm thành viên mới

  Make accession of new member

 • Đăng quang của nữ hoàng

  Queen’s accession to the throne

 • Cậu bé đến tuổi trưởng thành

  Boy’s accession to manhood

 • Gia nhập WTO

  WTO accession

 • (N) Nhậm chức

  Accession to office

 • Chạy trời không khỏi nắng, việc gì đến sẽ đến

  Accidents will happen

 • Thành công không phải bỗng dưng mà có

  Success is not something got by accident.

 • Thường xuyên xảy ra tai nạn

  Accident-prone

 • Ngộ sát và cố sát

  Accidental and intentional killing

 • Trường nội trú

  Boarding school

 • Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu

  Eating is much, but accommodation is little.

 • Dịch vụ lưu trú (ăn ở)

  Accommodation service

 • Tôi bao bạn tiền phòng

  I will cover your accommodation

 • Giải tỏa đất đai

  Land clearance

 • Tiền bạc dường như đi đôi với quyền lực

  Money seems to be an accompaniment of power

 • Nhạc đệm

  Supporting music

 • Thuyền theo lái gái theo chồng

  Boats are driven by oarns, wives must accompany their husbands.

 • Nói phải đi đôi với làm

  Words should be accompanied by action.

 • Lập công chuộc tội

  To accomplish a distinguished service and redeem one’s offence.

 • Việc đã rồi

  Accomplished fact.

 • Đừng tranh cãi vô ích

  Don’t argue in vain.