Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 201-300

kanji 201-300

Last update 

 • image description
  5downloads
 • image description
  4362puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • ngọ chính ngọ go

 • công công tác, công nhân koo, ku

 • tỉnh tỉnh lược, phản tỉnh, hồi tỉnh sei, sh

 • tri tri thức, tri giác chi

 • họa, hoạch họa sĩ; kế hoạch ga, kaku

 • dẫn dẫn hỏa in

 • cục cục diện, cục kế hoạch kyoku

 • đả đả kích, ẩu đả da

 • phản phản loạn, phản đối han, hon, tan

 • giao giao hảo, giao hoán koo

 • phẩm sản phẩm hin

 • giải giải quyết, giải thể, giải thích kai,

 • tra điều tra sa

 • nhiệm trách nhiệm, nhiệm vụ nin

 • sách đối sách saku

 • <vào> –

 • lĩnh, lãnh thống lĩnh, lãnh thổ, lĩnh vực r

 • lợi phúc lợi, lợi ích ri

 • thứ thứ nam, thứ nữ ji, shi

 • tế quốc tế sai

 • tập tập hợp, tụ tập shuu

 • diện phản diện, chính diện men

 • đắc đắc lợi, cầu bất đắc toku

 • giảm gia giảm, giảm gen

 • trắc bên cạnh soku

 • thôn thôn xã, thôn làng son

 • kê, kế thống kê; kế hoạch, kế toán kei

 • biến biến đổi, biến thiên hen

 • cách da thuộc, cách mạng kaku

 • luận lí luận, ngôn luận, thảo luận ron

 • biệt biệt li, đặc biệt, tạm biệt betsu

 • 使

  sử, sứ sử dụng; sứ giả, thiên sứ shi

 • cáo báo cáo, thông cáo koku

 • trực trực tiếp, chính trực choku, jiki

 • triều buổi sáng, triều đình choo

 • quảng quảng trường, quảng đại koo

 • xí xí nghiệp, xí hoạch ki

 • nhận xác nhận, nhận thức nin

 • ức trăm triệu oku

 • thiết cắt, thiết thực, thân thiết setsu, sa

 • cầu yêu cầu, mưu cầu kyuu

 • kiện điều kiện, sự kiện, bưu kiện ken

 • tăng tăng gia, tăng tốc zoo

 • bán bán cầu, bán nguyệt han

 • cảm cảm giác, cảm xúc, cảm tình kan

 • xa xe cộ, xa lộ sha

 • hiệu trường học koo

 • 西

  tây phương tây sei, sai

 • tuế tuổi, năm, tuế nguyệt sai, sei

 • thị biểu thị ji, shi

 • kiến kiến thiết, kiến tạo ken, kon

 • giá giá cả, vô giá, giá trị ka

 • phụ phụ thuộc, phụ lục fu

 • thế tư thế, thế lực sei

 • nam đàn ông, nam giới dan, nan

 • tại tồn tại, thực tại zai

 • tình tình cảm, tình thế joo, sei

 • thủy ban đầu, khai thủy, nguyên thủy shi

 • đài lâu đài, đài dai, tai

 • văn nghe, tân văn (báo) bun, mon

 • cơ cơ sở, cơ bản ki

 • các các, mỗi kaku

 • tham tham chiếu, tham quan, tham khảo san

 • phí học phí, lộ phí, chi phí hi

 • mộc cây, gỗ boku, moku

 • diễn diễn viên, biểu diễn, diễn giả en

 • vô hư vô, vô ý nghĩa mu, bu

 • phóng giải phóng, phóng hỏa, phóng lao hoo

 • tạc <hôm> qua, <năm> qua.. saku

 • đặc đặc biệt, đặc công toku

 • vận vận chuyển, vận mệnh un

 • hệ quan hệ, hệ số kei

 • trú, trụ cư trú; trụ sở juu

 • bại thất bại hai

 • vị vị trí, tước vị, đơn vị I

 • tư tư nhân, công tư, tư lợi shi

 • dịch chức vụ, nô dịch eki, yaku

 • quả hoa quả, thành quả, kết quả ka

 • quân quân đội, quân sự gun

 • tỉnh giếng sei, shoo

 • cách tư cách, cách thức, sở hữu cách kaku,

 • liệu nguyên liệu, tài liệu, nhiên liệu ryoo

 • ngữ ngôn ngữ, từ ngữ go

 • chức chức vụ, từ chức shoku

 • chung chung kết, chung liễu shuu

 • cung cung điện kyuu, guu, ku

 • kiểm kiểm tra ken

 • tử tử thi, tự tử shi

 • tất tất nhiên, tất yếu hitsu

 • thức hình thức, phương thức, công thức shik

 • thiếu, thiểu thiếu niên; thiểu số shoo

 • qua, quá thông qua; quá khứ, quá độ ka

 • chỉ đình chỉ shi

 • cát chia cắt, cát cứ katsu

 • khẩu miệng, nhân khẩu, khẩu ngữ koo, ku

 • xác chính xác, xác lập, xác suất kaku

 • tài may vá, tài phán, trọng tài sai

 • trí bố trí, bài trí, vị trí chi

 • đề cung cấp, đề cung tei

 • lưu lưu lượng, hạ lưu, lưu hành ryuu, ru