Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 301-400

kanji 301-400

Last update 

 • image description
  3downloads
 • image description
  3787puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • năng năng lực, tài năng noo

 • hữu sở hữu, hữu hạn yuu, u

 • đinh khu phố choo

 • trạch đầm lầy taku

 • cầu quả cầu, địa cầu kyuu

 • thạch đá, thạch anh, bảo thạch seki, shaku,

 • nghĩa ý nghĩa, nghĩa lí, đạo nghĩa gi

 • do tự do, lí do yu, yuu, yui

 • tái lại, tái phát sai, sa

 • doanh doanh nghiệp, kinh doanh, doanh trại

 • lưỡng hai, lưỡng quốc ryoo

 • thần thần, thần thánh, thần dược shin, jin

 • tỉ so sánh, tỉ lệ, tỉ dụ hi

 • dung dung mạo, hình dung, nội dung, dung nhận

 • quy quy tắc, quy luật ki

 • tống tiễn, tống tiễn, tống đạt soo

 • tiêu tiêu diệt, tiêu hao, tiêu thất shoo

 • ngân ngân hàng, ngân lượng, kim ngân gin

 • trạng tình trạng, trạng thái, cáo trạng joo

 • thâu thâu nhập, thâu xuất yu

 • nghiên mài, nghiên cứu ken

 • đàm hội đàm, đàm thoại dan

 • thuyết tiểu thuyết, học thuyết, lí thuyết s

 • thường bình thường, thông thường joo

 • ứng đáp ứng, ứng đối, phản ứng oo

 • không không khí, hư không, hàng không kuu

 • phu trượng phu, phu phụ fu, fuu

 • tranh đấu tranh, chiến tranh, tranh luận, cạnh

 • thân thân thể, thân phận shin

 • ưu ưu việt, ưu thế, ưu tiên yuu

 • vi vi phạm, tương vi I

 • hộ bảo hộ, phòng hộ, hộ vệ go

 • điếm cửa hàng, tửu điếm ten

 • thổ thổ địa, thổ công do, to

 • suất thống suất, xác suất, tỉ lệ suất sotsu

 • sĩ chiến sĩ, sĩ tử, bác sĩ shi

 • toán tính toán, kế toán, toán học san

 • dục giáo dục, dưỡng dục iku

 • phối phân phối, chi phối, phối ngẫu hai

 • thuật kĩ thuật, học thuật, nghệ thuật jutsu

 • thương thương mại, thương số shoo

 • thu thu nhập, thu nhận, thu hoạch shuu

 • vũ vũ trang, vũ lực bu, mu

 • châu tỉnh, bang, châu lục shuu

 • đạo dẫn đường, chỉ đạo doo

 • nông nông nghiệp, nông thôn, nông dân noo

 • cấu cấu tạo, cấu thành, cơ cấu koo

 • nghi nghi ngờ, nghi vấn, tình nghi gi

 • tàn tàn dư, tàn tích, tàn đảng zan

 • dữ, dự cấp dữ, tham dự yo

 • túc chân, bổ túc, sung túc soku

 • hà cái gì, hà cớ ka

 • đoạn, đoán phán đoán, đoạn tuyệt dan

 • chân chân lí, chân thực shin

 • chuyển chuyển động ten

 • lạc, nhạc an lạc, lạc thú, âm nhạc gaku, ra

 • thi thực thi, thi hành shi, se

 • sảnh đại sảnh choo

 • phiên thứ tự, phiên hiệu ban

 • hại có hại, độc hại, lợi hại gai

 • viện viện trợ en

 • cứu nghiên cứu, cứu cánh kyuu

 • khả có thể, khả năng, khả dĩ ka

 • khởi khởi động, khởi sự, khởi nghĩa ki

 • thị thị sát, thị lực, giám thị shi

 • phó phó, phó phòng fuku

 • tuyến dây, tiền tuyến, điện tuyến, vô tuyến

 • cấp khẩn cấp, cấp cứu kyuu

 • lệ ví dụ, tiền lệ, thông lệ, điều lệ rei

 • thực ẩm thực, thực đường shoku, jiki

 • bổ bổ sung, bổ túc ho

 • ngạch trán, giá tiền, hạn ngạch, kim ngạch

 • chứng bằng chứng, nhân chứng, chứng nhận sh

 • quán đại sứ quán, hội quán kan

 • chất vật chất, phẩm chất, khí chất shitsu,

 • hạn giới hạn, hữu hạn, hạn độ gen

 • nan, nạn khó, nan giải, nguy nan; tai nạn n

 • chế chế tạo sei

 • giam, giám giam cấm; giám đốc, giám sát kan

 • thanh âm thanh, thanh điệu sei, shoo

 • chuẩn tiêu chuẩn, chuẩn bị jun

 • lạc rơi, lạc hạ, trụy lạc raku

 • bệnh bệnh nhân, bệnh viện, bệnh tật byoo, h

 • trương chủ trương, khai trương choo

 • diệp lá, lạc diệp, hồng diệp yoo

 • cảnh cảnh báo, cảnh sát, cảnh vệ kei

 • kĩ kĩ thuật, kĩ nghệ gi

 • thí thí nghiệm, thí điểm shi

 • anh anh hùng, anh tú, anh tuấn ei

 • tùng cây tùng, tùng bách shoo

 • đảm đảm đương, đảm bảo tan

 • cán cán sự, cán bộ kan

 • cảnh cảnh sắc, thắng cảnh, quang cảnh kei

 • bị trang bị, phòng bị, thiết bị bi

 • phòng phòng vệ, phòng bị, đề phòng boo

 • nam phương nam nan, na

 • mĩ mĩ nhân, mĩ lệ bi

 • lao lao động, lao lực, công lao roo

 • cốc thung lũng, khê cốc koku

 • thái trạng thái, hình thái, thái độ tai