Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 401-500

kanji 401-500

Last update 

Items (100)

 • khi mũi đất –

 • trước đến, đáo trước, mặc chaku, jaku

 • hoành tung hoành, hoành độ, hoành hành oo

 • ánh phản ánh ei

 • hình hình thức, hình hài, định hình kei,gyo

 • tịch chủ tịch, xuất tịch (tham gia) seki

 • vực khu vực, lĩnh vực iki

 • đãi đợi, đối đãi tai

 • tượng hiện tượng, khí tượng, hình tượng sho

 • trợ hộ trợ, trợ giúp, viện trợ, cứu trợ jo

 • triển triển khai, phát triển, triển lãm ten

 • ốc phòng ốc oku

 • động lao động doo

 • tá phò tá, trợ tá sa

 • trạch nhà ở taku

 • phiếu lá phiếu, đầu phiếu hyoo

 • truyền, truyện truyền đạt, truyền động; tự tru

 • phúc phúc, hạnh phúc, phúc lợi fuku

 • tảo sớm, tảo hôn soo, saQ

 • thẩm thẩm tra, thẩm phán, thẩm định shin

 • cảnh nhập cảnh, quá cảnh, cảnh ngộ kyoo, ke

 • huống tình huống, trạng huống kyoo

 • sĩ làm việc shi, ji

 • điều điều khoản, điều kiện joo

 • thừa lên xe joo

 • tưởng tư tưởng, tưởng tượng soo, so

 • độ đi qua, truyền tay to

 • tự chữ, văn tự ji

 • tạo chế tạo, sáng tạo zoo

 • vị vị giác, mùi vị mi

 • niệm ý niệm, tưởng niệm nen

 • phụ âm, mang, phụ thương, phụ trách fu

 • thân thân thuộc, thân thích, thân thiết shi

 • thuật tường thuật. tự thuật jutsu

 • sai sai khác, sai biệt sa

 • tộc gia tộc, dân tộc, chủng tộc zoku

 • truy truy lùng, truy nã, truy cầu tsui

 • nghiệm thí nghiệm, hiệu nghiệm, kinh nghiệm

 • cá cá nhân, cá thể ko

 • nhược trẻ, nhược niên jaku, nyaku

 • tố tố cáo, tố tụng so

 • đê thấp, đê hèn, đê tiện tei

 • lượng lực lượng, độ lượng, dung lượng, trọng l

 • nhiên quả nhiên, tất nhiên, thiên nhiên zen

 • độc cô độc, đơn độc doku

 • cung cung cấp, cung phụng kyoo, ku

 • tế tinh tế, tường tế, tế bào sai

 • thụ đưa cho, truyền thụ, giáo thụ ju

 • y y học, y viện I

 • vệ bảo vệ, vệ tinh, vệ sinh ei

 • khí khí cụ, cơ khí, dung khí ki

 • âm âm thanh, phát âm on, in

 • hoa hoa, bông hoa ka

 • đầu đầu não too, zu, to

 • chỉnh điều chỉnh, chỉnh hình sei

 • tài tiền tài, tài sản zai, sai

 • môn cửa, nhập môn, môn đồ, bộ môn mon

 • trị giá trị chi

 • 退

  thoái triệt thoái, thoái lui tai

 • thủ cố thủ, bảo thủ shu, su

 • cổ cũ, cổ điển, đồ cổ ko

 • thái thái dương, thái bình tai, ta

 • 姿

  tư tư thế, tư dung, tư sắc shi

 • đáp trả lời, vấn đáp, đáp ứng too

 • mạt kết thúc, mạt vận, mạt kì matsu, batsu

 • đội đội ngũ, quân đội tai

 • chỉ giấy shi

 • chú chú ý, chú thích chuu

 • chu cổ phiếu –

 • vọng ước vọng, nguyện vọng, kì vọng boo, mo

 • hàm hàm ý, hàm nghĩa, hàm súc gan

 • chủng chủng loại, chủng tộc shu

 • phản trả lại hen

 • dương đại dương, tây dương yoo

 • thất thất nghiệp, thất bại shitsu

 • bình bình luận, phê bình hyoo

 • dạng đa dạng, hình dạng yoo

 • hảo, hiếu hữu hảo; hiếu sắc koo

 • ảnh hình ảnh; nhiếp ảnh ei

 • mệnh, mạng tính mạng, cách mạng, vận mệnh, mện

 • hình khuôn hình, mô hình kei

 • thất phòng, giáo thất shitsu

 • lộ đường, không lộ, thủy lộ ro

 • lương tốt, lương tâm, lương tri ryoo

 • phục phục thù, hồi phục fuku

 • khóa khóa học, chính khóa ka

 • trình trình độ, lộ trình, công trình tei

 • hoàn hoàn cảnh, tuần hoàn kan

 • các nội các kaku

 • cảng hải cảng, không cảng koo

 • khoa khoa học, chuyên khoa ka

 • hưởng ảnh hưởng, âm hưởng kyoo

 • phóng, phỏng phóng sự; phỏng vấn hoo

 • hiến hiến pháp, hiến binh ken

 • sử lịch sử, sử sách shi

 • hộ hộ khẩu ko

 • miểu giây (1/60 phút) byoo

 • phong phong ba, phong cách, phong tục fuu,

 • cực cực lực, cùng cực, địa cực kyoku, goku

 • khứ quá khứ, trừ khử kyo, ko