Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 501-600

kanji 501-600

Last update 

Items (100)

 • âu châu âu oo

 • đoạn giai đoạn dan

 • quản ống, mao quản, quản lí kan

 • thiên thiên thạch, thiên nhiên, thiên đường

 • phi phi nhân đạo, phi nghĩa hi

 • mãi mua, khuyến mãi bai

 • thưởng giải thưởng, tưởng thưởng shoo

 • biên biên, biên giới hen

 • cạnh cạnh tranh kyoo, kei

 • chấn chấn động shin

 • sát quan sát, giám sát, cảnh sát satsu

 • quan quan sát, tham quan kan

 • thôi giới thiệu, thôi tiến sui

 • dị, dịch dễ, dịch chuyển i, eki

 • di di chuyển, di động I

 • chuyên chuyên môn, chuyên quyền sen

 • chúng quần chúng, chúng sinh shuu, shu

 • thân thân thỉnh (xin) shin

 • banh bờ biển hin

 • thâm thâm sâu, thâm hậu shin

 • li tách li, li khai ri

 • đốc giám đốc, đôn đốc toku

 • bạch thanh bạch, bạch sắc kaku, byaku

 • quy hồi quy ki

 • kích công kích, tập kích geki

 • kiều cây cầu kyoo

 • bộ bộ hành, tiến bộ ho, bu, fu

 • tài tài liệu zai

 • thức nhận thức, kiến thức, tri thức shiki

 • hùng thư hùng, anh hùng, hùng tráng yuu

 • đạt đạt tới, điều đạt, thành đạt tatsu

 • lục kí lục, đăng lục roku

 • thảo thảo phạt, thảo luận, kiểm thảo too

 • xuân mùa xuân, thanh xuân shun

 • tiên sáng, tươi, tiên minh (tươi đẹp), tân tiê

 • xích đỏ, xích kì, xích đạo, xích thập tự se

 • hiệu hiệu quả, hiệu ứng, công hiệu koo

 • bị bị, bị động, bị cáo hi

 • hô gọi tên, hô hoán, hô hấp, hô hào ko

 • ác, ố hung ác, độc ác; tăng ố aku, o

 • hữu bên phải, hữu ngạn, cánh hữu u, yuu

 • căn gốc, căn bản, căn cứ kon

 • quang ánh sáng, nhật quang, quang minh koo

 • tha khác, tha hương, vị tha ta

 • thiệp can thiệp, giao thiệp shoo

 • dung tan chảy, dung hòa, dung hợp yuu

 • châm cái kim, phương châm, châm cứu shin

 • mãn thỏa mãn, bất mãn, mãn nguyện man

 • binh binh lính, binh lực hei, hyoo

 • tu tu sửa, tu chính, tu luyện shuu, shu

 • xử, xứ cư xử, xử trí, xử lí; nơi chỗ sho

 • bộ bắt, đãi bộ ho

 • tích tích tụ, súc tích, tích phân seki

 • hà sông, sơn hà ka

 • hoàn tròn gan

 • biên đan, biên tập hen

 • sư giáo sư, tôn sư trọng đạo shi

 • ca ca dao, ca khúc ka

 • sâm rừng shin

 • thiết sắt, thiết đạo, thiết giáp tetsu

 • tịnh xếp hàng hei

 • ái yêu, ái tình, ái mộ ai

 • thanh xanh, thanh thiên, thanh niên sei, sh

 • trách khiển trách, trách cứ, trách nhiệm se

 • đơn cô đơn, đơn độc, đơn chiếc tan

 • khách hành khách, thực khách kyaku, kaku

 • thu mùa thu shuu

 • viên vườn, điền viên, hoa viên, công viên e

 • hiến hiến dâng, hiến tặng, hiến thân ken, k

 • lâm lâm sản, lâm nghiệp rin

 • tàng bảo tàng, tàng trữ, tàng hình zoo

 • mô mô phỏng, mô hình mo, bo

 • hệ hệ thống, hệ số kei

 • khoán vé, chứng khoán ken

 • thanh thanh bạch, trong sạch sei, shoo

 • phụ phụ nữ, dâm phụ fu

 • dạ ban đêm, dạ cảnh, dạ quang ya

 • hạch hạt nhân, hạch tâm kaku

 • phú giàu, phú hào, phú hộ, phong phú fu, fu

 • tiếp nối tiếp, tiếp đãi, tiếp xúc setsu

 • thành thành phố, thành quách joo

 • phán bán, phán mại han

 • thỉnh thỉnh cầu, thỉnh nguyện sei, shin

 • cửu lâu, vĩnh cửu kyuu, ku

 • đăng trèo, đăng sơn, đăng kí, đăng lục too,

 • đồ bản đồ, đồ án, địa đồ zu, to

 • độc độc giả, độc thư doku, toku, too

 • ích lợi ích, hữu ích eki, yaku

 • hắc đen, hắc ám koku

 • giới ở giữa, môi giới, giới thiệu kai

 • 貿

  mậu mậu dịch, trao đổi boo

 • não bộ não, đầu não noo

 • hậu mùa, khí hậu, thời hậu koo

 • tồn tồn tại, bảo tồn, ôn tồn son, zon

 • hiệu phiên hiệu, tín hiệu, phù hiệu goo

 • cát tốt lành, cát tường kichi, kitsu

 • trừ trừ khử, trừ bỏ, loại trừ, phép chia jo

 • cựu cũ, cựu thủ tướng, cựu binh kyuu

 • siêu siêu việt, siêu thị, siêu nhân choo

 • kiện khỏe mạnh, kiện khang, tráng kiện ken