Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 701-800

kanji 701-800

Last update 

Items (100)

 • nghênh hoan nghênh, nghênh tiếp gei

 • cấm cấm đoán, nghiêm cấm kin

 • đoản đoản mệnh, sở đoản tan

 • bỉ anh ta hi

 • khúc ca khúc kyoku

 • thân dãn ra shin

 • kế kế tục kei

 • áp áp lực, trấn áp atsu

 • tích thành tích seki

 • lại ỷ lại rai

 • liêu đồng liêu, quan liêu ryoo

 • hậu nồng hậu, hậu tạ koo

 • thế thay thế, đại thế tai

 • bối bối cảnh hai

 • nghịch phản nghịch gyaku

 • nham đá tảng, nham thạch gan

 • lục lục địa, lục quân riku

 • ấn in ấn, ấn tượng in

 • nhiệt nhiệt độ, nhiệt tình netsu

 • hương mùi hương, hương thơm koo, kyoo

 • giác tam giác, tứ giác kaku

 • mỗi mỗi mai

 • phong phong phú hoo

 • luân bánh xe, luân hồi rin

 • lưu lưu học, lưu trữ ryuu, ru

 • thuận tòng thuận, thuận tự jun

 • từ từ vựng, từ chức ji

 • 便

  tiện thuận tiện ben, bin

 • tán, tản phấn tán, tản mát san

 • đế buộc tei

 • thê thê tử sai

 • nhân nguyên nhân in

 • tân bờ biển shin

 • đồ tiền đồ to

 • tội tội phạm, tội ác zai

 • tắc quy tắc, phép tắc soku

 • chư chư hầu sho

 • chí ý chí, chí nguyện shi

 • nguyên nguồn, nguyên tuyền gen

 • loan vịnh wan

 • đạp dẫm lên too

 • phất trả tiền futsu

 • hạnh hạnh phúc, hạnh vận koo

 • hứa cho phép, hứa khả kyo

 • lược tỉnh lược, xâm lược ryaku

 • cố ngoan cố, cố thủ ko

 • tán tán đồng, tán thành san

 • tinh hành tinh, tinh tú sei, shoo

 • chấp cố chấp shitsu, shuu

 • thiện thiện ác, từ thiện zen

 • bản xuất bản han

 • tinh tinh lực, tinh túy sei, shoo

 • vong diệt vong boo, moo

 • thực thực vật, thực dân shoku

 • băng băng hoại hoo

 • lệ quay lại rei

 • tầng hạ tầng, thượng tầng soo

 • thính thính giả choo

 • thích thích hợp teki

 • thuộc phụ thuộc zoku

 • chấn địa chấn shin

 • 宿

  túc tá túc, kí túc xá shuku

 • áp ấn oo

 • thoát giải thoát datsu

 • khiếm khiếm khuyết ketsu

 • vĩ cái đuôi bi

 • đãi đuổi bắt tai

 • chiêu sáng shoo

 • vi chu vi, bao vây I

 • hôn kết hôn, hôn nhân kon

 • lữ lữ hành, lữ khách ryo

 • bội bội thu, bội số bai

 • bách áp bách, bức bách haku

 • phổ cửa biển ho

 • đấu đấu tranh, chiến đấu too

 • trì cái ao chi

 • tượng tưởng tượng, thần tượng zoo

 • hóa hàng hóa ka

 • tước gọt, tước đoạt saku

 • tự chùa ji

 • phản cái dốc han

 • hoại phá hoại kai

 • loạn phản loạn, chiến loạn ran

 • đới nhiệt đới, ôn đới tai

 • ngạn hải ngạn gan

 • khiển phân phát ken

 • khẩn khẩn cấp, khẩn trương kin

 • nỗ nỗ lực do

 • luyện rèn luyện, luyện tập ren

 • khang kiện khang, khang trang koo

 • trì muộn chi

 • khí từ bỏ ki

 • hình hình phạt, tử hình kei

 • tuyên tuyên bố, tuyên cáo sen

 • tị tị nạn hi

 • trứ trứ danh, trứ tác cho

 • phòng phòng ở boo

 • trủng đống đất –

 • cần chuyên cần, cần lao kin, gon

 • phục y phục, cảm phục, phục vụ fuku