Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 801-900

kanji 801-900

Last update 

 • image description
  2downloads
 • image description
  1200puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • lâm lâm thời rin

 • trắc đo đạc soku

 • hoặc nghi hoặc waku

 • cự to lớn, cự đại, cự phách kyo

 • thăng thăng tiến, thăng thiên shoo

 • vi, vị hành vi; vị kỉ I

 • đình đình chỉ tei

 • viễn viễn phương, vĩnh viễn en, on

 • khinh khinh suất, khinh khi kei

 • triệu triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12) c

 • hỗn hỗn hợp, hỗn độn, hỗn loạn kon

 • xung ngoài khơi chuu

 • mạc khai mạc, bế mạc maku, baku

 • hạ chúc mừng ga

 • tải đăng tải sai

 • sáng sáng tạo soo

 • trận trận mạc jin

 • bạo, bộc bạo lực, bộc lộ boo, baku

 • đảo đảo lộn too

 • phổ phổ thông fu

 • tạp tạp chí, tạp kĩ zatsu, zoo

 • trúc kiến trúc chiku

 • đức đạo đức toku

 • quý mùa ki

 • mật bí mật, mật độ mitsu

 • phù nổi, phù du fu

 • lệnh mệnh lệnh, pháp lệnh rei

 • thụ cây, cổ thụ ju

 • huệ ân huệ kei, e

 • nghi nghi thức gi

 • bang liên bang hoo

 • phạm phạm nhân han

 • thường bồi thường shoo

 • ức ức chế yoku

 • tuyệt đoạn tuyệt, tuyệt diệu zetsu

 • thố đặt, để so

 • bộc bộc phát baku

 • san tuần san, chuyên san kan

 • sào –

 • quý cao quý ki

 • đình triều đình, gia đình tei

 • lão già, lão luyện roo

 • hoạn bệnh hoạn kan

 • để đáy tei

 • bưu bưu điện yuu

 • tuần 10 ngày jun

 • tổn tổn hại, tổn thương son

 • đồ môn đồ, đồ đệ to

 • thừa thừa nhận shoo

 • khủng khủng bố, khủng hoảng kyoo

 • linh tuổi rei

 • long cao quý ryuu

 • chí tạp chí shi

 • trạch tuyển trạch taku

 • cư cư trú kyo

 • lí đằng sau ri

 • dịch ga eki

 • tốt tốt nghiệp sotsu

 • thương tổn thương, thương tật shoo

 • du du hí, du lịch yuu, yu

 • cố thuê, cố nông ko

 • tính thôn tính hei

 • nhu nhu yếu ju

 • bão ôm, hoài bão hoo

 • yết yết thị kei

 • canh canh tân koo

 • hoãn hòa hoãn kan

 • miêu miêu tả byoo

 • ô ô nhiễm o

 • chiêu chiêu đãi shoo

 • dục dục vọng yoku

 • nhiễm ô nhiễm sen

 • táng an táng soo

 • dưỡng dưỡng dục yoo

 • lạc liên lạc raku

 • dịch thông dịch, phiên dịch yaku

 • mộ mộ tập, chiêu mộ bo

 • phức phức tạp fuku

 • khắc thời khắc koku

 • huyết tâm huyết ketsu

 • hi hi hữu, hi vọng ki

 • cân gân cơ kin

 • khế khế ước kei

 • trí trí mạng chi

 • liệt cột, la liệt retsu

 • mê mê hoặc, mê đắm mei

 • cứ căn cứ, chiếm cứ kyo, ko

 • tức con trai, tử tức soku

 • tấu diễn tấu soo

 • công công lao koo, ku

 • thảo thảo mộc soo

 • bàn cái khay ban

 • bản tấm bảng han, ban

 • ngã bản ngã ga

 • xạ xạ thủ sha

 • xúc tiếp xúc shoku

 • tú ưu tú, tuấn tú shuu

 • ôn ôn hòa, ôn tồn on

 • mộ chiều tối bo

 • huyền treo ken, ke