Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 901-1000

kanji 901-1000

Last update 

 • image description
  1downloads
 • image description
  1131puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • nhược nhược điểm, nhược tiểu jaku

 • chương chương sách shoo

 • triệt triệt thoái tetsu

 • nạp nộp noo, naQ, na, nan, too

 • thống thống khổ tsuu

 • nhai phố xá gai, kai

 • tiếu cười shoo

 • vinh vinh quang, vinh hạnh ei

 • cứu cấp cứu, cứu trợ kyuu

 • nguyện tự nguyện, tình nguyện gan

 • thám do thám, thám hiểm tan

 • trọng trọng tài chuu

 • dụ giàu sang yuu

 • nhẫm tiền thuê chin

 • tráp đối xử –

 • liễu kết liễu, liễu giải ryoo

 • <khung> cái khung –

 • tất tất nhiên, tất yếu hi

 • linh cái chuông rei, rin

 • quyển quyển sách kan

 • súc co lại shuku

 • chiết bẻ gãy, chiết suất setsu

 • đào đào tẩu too

 • cật đóng hộp kitsu

 • vũ mưa u

 • đàn, đạn đánh đàn; viên đạn dan

 • vũ vũ trụ u

 • điểu chim chóc choo

 • thác ủy thác taku

 • đường thực đường, thiên đường doo

 • đảng đảng phái too

 • phật phật giáo butsu

 • khốn khốn cùng kon

 • thương nhà kho soo

 • hỗ tương hỗ go

 • tiết tiết mục setsu, sechi

 • hội hội họa kai, e

 • giới đưa đến –

 • thận thận trọng shin

 • lự tư lự, khảo lự ryo

 • trưng đặc trưng, tượng trưng choo

 • đoan đầu đoạn tan

 • nhục thịt niku

 • mai tờ mai

 • đinh <số đếm> tei, choo

 • tá mượn, tá điền shaku

 • cốt xương, cốt nhục kotsu

 • khuynh khuynh đảo, khuynh hướng kei

 • hoàn hoàn trả kan

 • lí làng ri

 • thúc bó (hoa) soku

 • bạn đi cùng han, ban

 • tích dấu tích, vết tích seki

 • tửu rượu shu

 • quân quân chủ, quân vương kun

 • áo trong cùng oo

 • hạng hạng mục koo

 • dược nhảy lên yaku

 • tai tai họa sai

 • thiêu thiêu đốt shoo

 • bế bế mạc, bế quan hei

 • tịch tịch dương seki

 • xúc xúc tiến soku

 • quần quần chúng, quần thể gun

 • lại thác nước –

 • cự cự tuyệt kyo

 • thằng sợi dây joo

 • tiền tiền bạc sen

 • luật luật pháp ritsu, richi

 • thuần đơn thuần, thuần khiết jun

 • giản đơn giản kan

 • tự tình tự sho, cho

 • tặng hiến tặng zoo, soo

 • dương thái dương yoo

 • dự gửi yo

 • mộng mơ mu

 • nhiên nhiên liệu nen

 • khước khước từ kyaku

 • quải treo –

 • sam cây sam –

 • huy phát huy, chỉ huy ki

 • sáp chát juu

 • xưng xưng tên, danh xưng shoo

 • khống khống chế koo

 • tạm tạm thời zan

 • dụ dụ dỗ yuu

 • ỷ ỷ lại i, e

 • diệu ngày trong tuần yoo

 • thỏa thỏa hiệp da

 • tôn tôn giáo shuu, soo

 • 殿

  điện cung điện den, ten

 • đoạt chiếm đoạt datsu

 • hào hào kiệt, phú hào goo

 • thiệu giới thiệu shoo

 • kính kính yêu kei

 • thải cho mượn tai

 • chứng chứng bệnh, triệu chứng shoo

 • cấu mua koo

 • cố nhìn lại ko

 • điển cổ điển, điển tích ten