Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1201-1300

kanji 1201-1300

Last update 

 • image description
  1downloads
 • image description
  1031puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • tẩm ngủ shin

 • địch quân địch teki

 • bài diễn viên hai

 • <vườn> vườn –

 • thái thái bình tai

 • kiên vai ken

 • chỉ shi

 • dục tắm yoku

 • lộ sương mù ro, roo

 • than than tan

 • trục trục jiku

 • úy úy lạo, an úy I

 • pháo khẩu pháo hoo

 • kiếm thanh kiếm ken

 • viêm lửa lớn en

 • hiềm hiềm khích ken, gen

 • 寿

  thọ trường thọ, tổi thọ ju

 • tự trình tự jo

 • thỉ mũi tên shi

 • diệt diệt vong metsu

 • tường tường tế (chi tiết) shoo

 • hãm vây hãm kan

 • huy lấp lánh ki

 • minh hót mei

 • đế hoàng đế tei

 • dũng nhảy múa yoo

 • ma ma sát ma

 • sinh hi sinh sei

 • cô cô độc ko

 • kì đường núi ki

 • cam ngọt, cam chịu kan

 • bần bần cùng hin, bin

 • chúc chúc phúc shuku, shuu

 • quật khai quật kutsu

 • bành bành chướng boo

 • anh anh đào oo

 • tung tung hoành, tung độ juu

 • long con rồng ryuu

 • giá kiếm tiền ka

 • mục mục đồng, du mục boku

 • yêu eo yoo

 • hiếp uy hiếp kyoo

 • thang nước nóng too

 • mị mị lực, mộng mị mi

 • nhĩ tai ji

 • lãng sóng roo

 • hồ ao hồ ko

 • bạc ngủ lại haku

 • ngộ tao ngộ, đãi ngộ guu

 • sở cơ sở so

 • hoàng hoàng kim koo ,oo

 • thánh thánh ca sei

 • thái rau sai

 • tận tận lực jin

 • phồn phồn vinh han

 • chi chi nhánh shi

 • phạt trừng phạt batsu, bachi

 • lệ khích lệ rei

 • khải nói kei

 • độc đầu độc doku

 • loát ấn loát satsu

 • trầm trầm mặc chin

 • ấu ấu trĩ, thơ ấu yoo

 • dũng dũng cảm yuu

 • bồi bồi thường bai

 • nộ thịnh nộ do

 • phục bụng fuku

 • vân mây un

 • đàm có mây don

 • thiên thiên lệch, thiên kiến hen

 • tổ tổ tiên so

 • hiền hiền thần, hiền nhân ken

 • thiêm thêm vào ten

 • trân trân trọng, trân quý chin

 • trượng trượng joo

 • lô lò ro

 • luân luân lí rin

 • cước cẳng chân kyaku, kya

 • duyên duyên số en

 • kình cá voi, kình ngạc gei

 • tiêm thanh mảnh sen

 • phì phì nhiêu hi

 • 稿

  cảo nguyên cảo, bản viết koo

 • ngoan ngoan cường, ngoan cố gan

 • khuyển con chó ken

 • nhuyễn mềm, nhu nhuyễn nan

 • chử luộc sha

 • hằng luôn luôn, hằng đẳng thức koo

 • trùng côn trùng chuu

 • giao ngoại ô, giao ngoại koo

 • nại nhẫn nại tai

 • thuấn trong nháy mắt shun

 • đậu hạt đậu too, zu

 • tương cái hộp –

 • giảo buộc, xử giảo koo

 • thái sắc thái sai

 • cúc hoa cúc kiku

 • yên khói en

 • á thứ 2, châu á a

 • thác khai thác taku