Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1301-1400

kanji 1301-1400

Last update 

 • image description
  2downloads
 • image description
  1084puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • bộc nô bộc boku

 • lan lan can ran

 • trần trần thuật chin

 • lương lương thực ryoo, roo

 • bào đồng bào, tế bào hoo

 • noãn trứng ran

 • ngụy ngụy trang, ngụy tạo gi

 • trác trác việt taku

 • giai tất cả kai

 • can khô kan

 • bì mệt hi

 • ức kí ức oku

 • phấn bột fun

 • khoa khoa trương ko

 • ân ân huệ on

 • 簿

  bộ danh bộ bo

 • mịch sợ chỉ shi

 • bố khủng bố fu

 • tư tư vấn shi

 • khâu đồi kyuu

 • đình pháp đình, triều đình tei

 • luyến lưu luyến, luyến ái ren

 • đan màu đỏ tan

 • ủng ủng hộ yoo

 • câu câu thúc koo

 • huyệt sào huyệt ketsu

 • ngộ tỉnh ngộ go

 • viên tường –

 • lậu lộ roo

 • thù đặc thù shu

 • hiệp hẹp kyoo

 • sách quyển sách satsu, saku

 • kính gương kính kyoo

 • mặc trầm mặc moku

 • khoan khoan dung kan

 • thặng thặng dư joo

 • một trầm một botsu

 • lãm triển lãm ran

 • mạn ngạo mạn man

 • đông đông lạnh too

 • nhãn nhãn khoa gan, gen

 • tư phồn thịnh ji

 • trở cản trở, trở ngại so

 • vãng vãng lai, dĩ vãng oo

 • chương hiển chương shoo

 • tịnh thanh tịnh joo

 • trừng trừng phạt choo

 • miên thôi miên min

 • hàn lạnh kan

 • tiềm tiềm ẩn, tiềm thức sen

 • trật trật tự chitsu

 • khái khảng khái, phẫn khái gai

 • khuẩn vi khuẩn kin

 • điêu điêu khắc choo

 • hồng hồng quân koo, ku

 • hành cái cân koo

 • khiêu khiêu vũ choo

 • thục hiền thục, thục nữ juku

 • phách vỗ tay haku, hyoo

 • mạo mạo hiểm boo

 • âm âm mưu, số âm in

 • đỉnh thiên đỉnh, đỉnh đầu choo

 • tầm sưu tầm, tầm nã jin

 • khấp khóc kyuu

 • toa xúi giục sa

 • tôn con cháu son

 • bối tiền bối, hậu hối hai

 • kì kì lạ, kì diệu ki

 • kí kí gửi, kí sinh ki

 • mộ ngôi mộ bo

 • phân sương mù fun

 • chinh chinh phục, chinh phạt sei

 • hạm chiến hạm, hạm đội kan

 • thượng cao thượng shoo

 • thục tư thục juku

 • mạn chịu đựng man

 • khiết uống, hút kitsu

 • phún phun fun

 • duy duy nhất, duy tâm yui, I

 • hiên <đếm nhà> ken

 • phương thơm hoo

 • khuất khuất phục kutsu

 • minh khắc mei

 • phố phố xá ho

 • biểu <đếm túi> hyoo

 • hạ nhàn hạ ka

 • toại toại nguyện sui

 • phục phục binh, phục kích fuku

 • canh canh tác koo

 • thực sinh sản shoku

 • linh linh hồn rei, ryoo

 • cương cứng goo

 • 湿

  thấp ẩm thấp shitsu

 • phát tóc hatsu

 • linh số không rei

 • hối hối hận kai

 • tuệ tai sui

 • nhạc núi cao gaku

 • lệ nước mắt rui

 • tường cát tường shoo