Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1501-1600

kanji 1501-1600

Last update 

Items (100)

 • đồng chất đồng doo

 • đà thồ hàng da

 • bằng cái giá –

 • huyễn huyễn hoặc gen

 • sào sào huyệt soo

 • bái sùng bái hai

 • thù thù lao shuu

 • bài bài trừ hai

 • xảo tinh xảo koo

 • ma ma quỷ ma

 • túc nghiêm túc shuku

 • tà tà ma ja

 • phụng phụng dưỡng, cung phụng hoo, bu

 • duyệt vui vẻ etsu

 • sát trà sát satsu

 • phiêu phiêu lưu hyoo

 • độn ngu độn don

 • lang thác nước –

 • khiết thanh khiết ketsu

 • nhai sinh nhai gai

 • lang hành lang roo

 • dịch dịch bệnh eki, yaku

 • phạp nghèo, ít boo

 • mâu mâu thuẫn mu

 • nhâm mang thai nin

 • tang cây dâu soo

 • giá đi lấy chồng ka

 • mạc niêm mạc maku

 • 綿

  miên lụa men

 • ban lớp han

 • sỉ sỉ nhục chi

 • khiêm khiêm tốn ken

 • liệt thua kém retsu

 • hung hung khí, hung thủ kyoo

 • điếu câu cá choo

 • sơ không thân so

 • thập nhặt shuu, juu

 • ngục cai ngục, ngục tù goku

 • văn hoa văn mon

 • tử tử ngoại shi

 • mãnh đĩa –

 • nha mầm, manh nha ga

 • lăng lăng tẩm ryoo

 • chưng chưng cất joo

 • hiển hiển hách, hiển thị ken

 • phong đỉnh núi hoo

 • phưởng dệt boo

 • nghi thích nghi, tiện nghi gi

 • hãn mồ hôi kan

 • khám kan

 • tân cay shin

 • cung cái cung kyuu

 • câu mương nhỏ koo

 • ngưỡng ngưỡng mộ gyoo, koo

 • nê bùn dei

 • cơ công chúa –

 • trĩ ấu trĩ chi

 • đào đồ sứ too

 • hoạch thu hoạch kaku

 • trấn trấn áp, trấn tĩnh chin

 • túy say sui

 • thô thô ráp so

 • chiếc <đếm thuyền> seki

 • ngẫu ngẫu nhiên guu

 • bối vỏ sò –

 • thệ tuyên thệ sei

 • bồn cái bồn bon

 • huyền dây gen

 • điệu truy điệu too

 • bá thúc bá haku

 • cơ da –

 • tích tiếc seki

 • châu châu ngọc shu

 • bi tấm bia hi

 • bả cầm ha

 • chu thuyền shuu

 • giá cái giá ka

 • quả hoa quả ka

 • phác chất phác boku

 • đĩnh thuyền nhỏ tei

 • ưu ưu phiền yuu

 • đao cái đao too

 • tráng cường tráng soo

 • nhưỡng thổ nhưỡng joo

 • đê đê điều tei

 • quải bắt cóc kai

 • lũy thành lũy, tích lũy rui

 • thử hè nóng sho

 • thự biệt thự sho

 • trừng trong, rõ choo

 • phù phù hiệu fu

 • phủ chính phủ fu

 • dao ca dao yoo

 • chi tay chân, tứ chi shi

 • 尿

  niệu niệu đạo nyoo

 • khốc tàn khốc koku

 • duyên kim loại chì en

 • nhẫn tàn nhẫn, nhẫn nại nin

 • xú mùi thối, xú khí shuu

 • thác thác giác, thác loạn saku