Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1701-1800

kanji 1701-1800

Last update 

Items (100)

 • bạc tàu haku

 • diếu lên men koo

 • tân tân khách, tiếp tân hin

 • kì cờ go

 • phiến quạt sen

 • bình 36 feet vuông –

 • trụy rơi, trụy lạc tsui

 • tù tù nhân shuu

 • đào cây đào too

 • ngu vui chơi, ngu lạc go

 • kỉ hình học ki

 • xà con rắn ja, da

 • tạc dấm saku

 • thân đàn ông shin

 • bình cái bình bin

 • thiếu nhìn choo

 • lương mát ryoo

 • xu chốt cửa suu

 • phổ, phả phổ nhạc, gia phả fu

 • đoán luyện tan

 • cổ cái trống ko

 • hạt địa hạt katsu

 • ngạ đói ga

 • đồn con lợn ton

 • manh mù moo

 • bão bão hòa hoo

 • hồng hồng thủy koo

 • phiên han

 • tật tật bệnh shitsu

 • côn côn trùng kon

 • hựu lại –

 • thục hiền thục shuku

 • trinh trinh thám tei

 • đốc toku

 • táo can táo soo

 • phẫn phẫn uất fun

 • hận căm hận kon

 • bào bọt hoo

 • tự kể lại jo

 • địch ống sáo teki

 • nặc nặc danh toku

 • si ngu si chi

 • tào phán xử soo

 • phạt thảo phạt batsu

 • thiên thiên đô, thiên di sen

 • khái khái niệm, đại khái gai

 • du xa xăm yuu

 • ngưng ngưng kết, ngưng tụ gyoo

 • thậm thậm chí jin

 • thiệt cái lưỡi zetsu

 • qua dòng xoáy ka

 • hưởng hưởng thụ kyoo

 • ni ni cô ni

 • liêm thanh liêm ren

 • kiệt tuấn kiệt, hào kiệt ketsu

 • xích thước shaku

 • trọc đục daku

 • tiếu giống shoo

 • biến lần hen

 • nhũng joo

 • khoản điều khoản kan

 • phù phù hộ, phù trợ fu

 • điếu phúng điếu choo

 • phi cái cửa hi

 • chưởng lòng bàn tay shoo

 • hủ bất hủ kyuu

 • lưu lưu huỳnh ryuu

 • viên con khỉ en

 • tiều đá ngầm shoo

 • bồi bồi thẩm đoàn bai

 • chúc dặn shoku

 • nhưỡng gây nên joo

 • cảm dám, dũng cảm kan

 • hoán giao hoán kan

 • tự thừa kế shi

 • hiểu bình minh gyoo

 • hiệp kẹp kyoo

 • khẳng khẳng định koo

 • liệp săn bắn ryoo

 • thai bào thai tai

 • đỗng thân hình doo

 • khối đống kai

 • quyên lụa ken

 • cám xanh đậm kon

 • khế nghỉ ngơi kei

 • li một li rin

 • đồn đồn trú ton

 • sáp cho vào soo

 • đẩu một đấu to

 • nhiếp nhiếp chính, nhiếp thủ setsu

 • ất can Ất otsu

 • phẫu phẫu thuật, giải phẫu boo

 • vịnh ngâm thơ, vịnh ei

 • thụy ngủ, thụy miên sui

 • thị người hầu, thị lang ji

 • lạc sản phẩm sữa, nước quả ép raku

 • khí không khí, hơi ki

 • bôn chạy, bôn tẩu hon

 • giáp mũi đất –

 • dương con dê, con cừu yoo