Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1801-1900

kanji 1801-1900

Last update 

Items (100)

 • ngâm ngâm, ngân nga gin

 • phàm cánh buồm han

 • nô nô lệ, nô dịch do

 • củ buộc dây kyuu

 • hành thân cây cỏ kei

 • hát mắng katsu

 • kị ghét, kiêng kị, cấm kị ki

 • kháng chống lại, đề kháng, kháng chiến koo

 • khanh hố đào koo

 • thiền thiền tọa zen

 • nhàn an nhàn, nhàn rỗi kan

 • đệ đệ trình, gửi đi tei

 • thệ chết sei

 • du sảng khoái, du khoái yu

 • tấn nhanh chóng, thông tấn jin

 • phích tật, tật xấu heki

 • hoảng hốt hoảng, hoảng loạn koo

 • mạt bột, mài thành bột matsu

 • luyện tinh luyện, rèn luyện ren

 • già cản trở sha

 • tiêu kiềm nitrade shoo

 • úy cấp úy, trung úy I

 • đích giọt nước teki

 • sắc sắc lệnh choku

 • lệ nô lệ, lệ thuộc rei

 • đĩnh viên thuốc, khóa joo

 • chuyết vụng về, dở setsu

 • điệt luân phiên tetsu

 • nghĩ bắt chước gi

 • ông ông già oo

 • phương béo, phương phi boo

 • chú đúc chuu

 • tằm con tằm san

 • hàng rào hei

 • sầu buồn bã, sầu muộn shuu

 • ti thấp kém, ti tiện, tự ti hi

 • mộ hâm mộ, ái mộ bo

 • dung bình thường, dung tục, trung dung yoo

 • tảo tảo biển soo

 • diêu lò nung yoo

 • nương cô nương joo

 • khê thung lũng, khê cốc kei

 • đèo –

 • lị bệnh lị ri

 • khâm vạt áo, cổ áo kin

 • họa tai họa ka

 • tất sơn shitsu

 • khổng lỗ hổng koo

 • thiện cải thiện zen

 • lâu tòa nhà, nhà lầu roo

 • bạn ruộng lúa han

 • đích chính thê, đích tôn chaku

 • xích bài xích seki

 • bí rỉ ra, tiết ra hitsu, hi

 • huỳnh đom đóm, huỳnh quang kei

 • vũ sỉ nhục, vũ nhục bu

 • quan quan tài kan

 • u tối tăm, u tối yuu

 • cẩn kính cẩn kin

 • đột lồi totsu

 • xú xấu xí shuu

 • 婿

  tế con rể sei

 • tặc trộm cướp, đạo tặc zoku

 • nhân hôn nhân in

 • tô thuế, tô thuế so

 • bao khen ngợi hoo

 • kham chịu đựng được kan

 • thúc chú, bác, thúc phụ shuku

 • quả cô quả, quả phụ ka

 • kiểu sửa cho đúng, kiểu chính kyoo

 • hách nạt nộ, hách dịch kaku

 • văn con muỗi –

 • tuẫn chết vì đạo, tuẫn tiết jun

 • xuyên then cài sen

 • thiết trộm cắp setsu

 • trá ép, vắt saku

 • tứ ban tặng shi

 • khát khát, khát vọng katsu

 • bãi hủy bỏ, bãi bỏ hi

 • sương sương mù soo

 • thần môi shin

 • chước chuốc rượu shaku

 • man man di, dã man ban

 • hao tiêu hao, hao mòn moo, koo

 • khảo tra khảo, tra tấn goo

 • đọa rơi xuống, xa đọa da

 • ao lõm oo

 • trục đuổi theo, khu trục chiku

 • phụ đính kèm, phụ lục fu

 • ách tai ách yaku

 • hầu tước hầu, hầu tước koo

 • thăng đấu, cái đấu (để đong) shoo

 • thư con cái (<>con đực) shi

 • tước tước hiệu, quan tước shaku

 • sạn giá để đồ san

 • trung ở giữa chuu

 • chung cái chuông shoo

 • phỏng mô phỏng hoo

 • phiền phiền muộn han, bon

 • vọng sằng, càn, vô căn cứ moo, boo