Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
kanji 1901-1945

kanji 1901-1945

Last update 

Items (45)

 • sao viết rõ ràng, tổng kết shoo

 • bà bà già ba

 • vận vần, âm vận in

 • nho nho giáo ju

 • dụ khoai –

 • soái tướng soái sui

 • nọa lười biếng da

 • tứ hỏi thăm shi

 • mỗ ~ nào đó boo

 • phú thơ phú, thiên phú fu

 • nhất số một, một (thay cho 一) ichi

 • đậu thủy đậu (bệnh) too

 • hoạt màu nâu katsu

 • kiệm tiết kiệm ken

 • tân củi shin

 • tiêu đầu tối, nguyên tiêu shoo

 • kiển lông mày ken

 • chiếu chiếu chỉ của vua shoo

 • tiệm dần dần, tiệm cận zen

 • lại quan lại, thư lại ri

 • hồ cung, cánh cung ko

 • mẫu mẫu (đo diện tích) –

 • bính can bính (can thứ 3) hei

 • tiển gang sen

 • tố đắp tượng so

 • hặc luận tội gai

 • lạm làm quá, lạm dụng ran

 • khẩn khai khẩn kon

 • đằng sao chép too

 • đãn nhưng, do đó –

 • cá cá thể, cá nhân ka

 • yết yết kiến etsu

 • ban ban bố, ban phát han

 • sùng tôn sùng, sùng bái suu

 • tỉ con dấu của vua, quốc tỉ ji

 • chùy quả cân sui

 • ngu lo lắng –

 • tuân tuân theo, tuân phục jun

 • nhị số hai (thay cho 二 trên tiền giấy) ni

 • chước gáo múc, <đơn vị đo> shaku

 • thả và, hơn nữa –

 • trướng nở ra, bành trướng choo

 • cân cân (kilo), cái rìu kin

 • <đơn vị đo khối lượng> –

 • trẫm trẫm (nhân xưng của vua) chin