Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
100 sentences english

100 sentences english

Last update 

100 sentences for advance English

 • image description
  3downloads
 • image description
  1357puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • Bottom up!

  100% nào! (Khi…đối ẩm)

 • Beggars can’t be choosers!

  Ăn mày còn đòi xôi gấc

 • Enjoy your meal!

  Ăn ngon miệng nhá!

 • To eat well and can dress beautifully.

  Ăn ngon mặc đẹp

 • What the hell are you doing?

  Anh đang làm cái quái gì thế kia?

 • what's on your mind?

  Bạn đang (lo) nghĩ gì vậy?

 • You're a life saver.

  Bạn đúng là cứu tinh.

 • You‘ll have to step on it.

  Bạn phải đi ngay

 • After you.

  Bạn trước đi

 • Thanks for letting me go first.

  Cám ơn đã nhường đường.

 • No litter.

  Cấm vứt rác.

 • The more, the merrier!

  Càng đông càng vui

 • Bored to death!

  Chán chết!

 • Just kidding.

  Chỉ đùa thôi

 • Take it or leave it!

  Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!

 • Give me a certain time!

  Cho mình thêm thời gian

 • Just for fun!

  Cho vui thôi

 • The God knows!

  Chúa mới biết được

 • Congratulations!

  Chúc mừng!

 • What the hell is going on?

  Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

 • Try your best!

  Cố gắng lên

 • It’s a kind of once in life

  Cơ hội ngàn năm có một

 • Got a minute?

  Có rảnh không?

 • Seen Melissa?

  Có thấy Melissa không?

 • Women love through ears, while men love through eyes!

  Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.

 • Go for it!

  Cứ liều thử đi.

 • Say cheese!

  Cười lên nào ! (Khi chụp hình)

 • Go away!

  Cút đi

 • It serves you right!

  Đáng đời mày!

 • Got a minute?

  Đang rảnh chứ?

 • Let me see.

  Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã

 • Come here.

  Đến đây.

 • What a relief!

  Đỡ quá!

 • This is the limit!

  Đủ rồi đó!

 • Don't take it to heart

  Đừng bận tâm

 • Get your head out of your ass!

  Đừng có giả vờ khờ khạo!

 • Don't go yet.

  Đừng đi vội.

 • Don't peep!

  Đừng nhìn lén!

 • Win some, lose some

  Được cái này mất cái kia

 • Hit or miss.

  Được chăng hay chớ

 • Almost!

  Gần xong rồi

 • Come over.

  Ghé chơi.

 • The same as usual!

  Giống như mọi khi

 • Let face it!

  Hãy đối mặt đi

 • Explain to me why.

  Hãy giải thích cho tôi tại sao.

 • Speak up!

  Hãy nói lớn lên.

 • No, not a bit.

  Không chẳng có gì

 • Don’t mention it!

  Không có chi

 • Nothing particular!

  Không có gì đặc biệt cả

 • Nothing much

  Không có gì mới cả

 • None of your business!

  Không phải việc của bạn.

 • Do as I say.

  Làm theo lời tôi.

 • Good job!= well done!

  Làm tốt lắm!

 • After you

  Mời bạn trước

 • Rain cats and dogs.

  Mưa tầm tã

 • Scratch one’s head

  Nghĩ muốn nát óc

 • How cute!

  Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!

 • Be good !

  Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)

 • Mark my words!

  Nhớ lời tao đó!

 • Boys will be boys!

  Nó chỉ là trẻ con thôi mà!

 • Right on! (Great!)

  Quá đúng!

 • How come?

  Sao lại như vậy?

 • I won't take but a minute.

  Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

 • Make some noise!

  Sôi nổi lên nào!

 • Hit it off.

  Tâm đầu ý hợp

 • heart rending

  tan nát cõi lòng

 • What a jerk!

  Thật là đáng ghét.

 • In the nick of time.

  Thật là đúng lúc.

 • What a relief.

  Thật là nhẹ nhõm.

 • So we've met again, eh?

  Thế là ta lại gặp nhau phải không?

 • Add fuel to the fire.

  Thêm dầu vào lửa

 • Hell with haggling!

  Thôi kệ nó!

 • I know I can count on you.

  Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà.

 • I was just daydreaming

  Tôi chỉ đãng trí (lơ là) chút thôi

 • Have I got your word on that?

  Tôi có nên tin vào lời hứa của anh không?

 • I’m in a hurry.

  Tôi đang bận

 • Me? Not likely!

  Tôi hả? Không đời nào!

 • I just couldn't help it

  Tôi không thể kiềm chế được

 • Poor you/me/him/her…!

  tội nghiệp bạn / tôi / hắn / cô ấy quá

 • I did it! (I made it!)

  Tôi thành công rồi!

 • Strike it!

  Trúng quả

 • Always the same.

  Trước sau như một

 • Ask for it!

  Tự mình làm thì tự mình chịu đi!

 • About when?

  Vào khoảng thời gian nào?

 • Is that so?

  Vậy hả?

 • Out of sight, out of mind!

  Xa mặt cách lòng

 • That's a lie!

  Xạo quá!

 • Sorry for bothering!

  Xin lỗi vì đã làm phiền

 • Please go first. After you.

  Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau.

 • Love me love my dog.

  Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng

 • Can I leave a message for him/her?

  Tôi có thể để lại lời nhắn được không?

 • Could you tell him/her that I called, please?

  Bạn có thể nhắn anh ấy/ cô ấy là tôi gọi được không?

 • Could you ask him/her to call me back, please?

  Bạn có thể nói anh ấy/ cô ấy gọi lại cho tôi được không?

 • Okay, thanks. I’ll call back later.

  Cám ơn bạn. Tôi sẽ gọi lại sau.

 • I think we have a bad connection. Can I call you back?

  Tôi nghĩ là đường truyền có vấn đề. Tôi có thể gọi lại được không?

 • I’m sorry, we have a bad connection. Could you speak a little louder, please?

  Tôi xin lỗi, đường truyền không được rõ. Bạn có thể nói lớn hơn một chút được không?

 • Thank you very much. Have a good day.

  Cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn ngày làm việc vui vẻ.

 • Thanks for your help.

  Cám ơn bạn đã giúp đỡ.

 • He’s/she’s out of the office right now. Can I take a message?

  Anh ấy/ Cô ấy đang ở ngoài. Tôi có thể ghi lại lời nhắn của bạn không?

 • Is there anything else I can help you with?……Okay, thanks for calling.

  Tôi có thể giúp bạn chuyện gì nữa không? … Cám ơn bạn đã gọi.