Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
English over phone

English over phone

Last update 

Sentences for calling

Items (18)

 • Good morning/afternoon, Company ABC. How may I help you?

  Xin chào, Công ty ABC. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

 • May I have your name please?

  Tôi có thể biết tên của bạn được không?

 • Purchasing department, Frank speaking.

  Phòng mua hàng xin nghe, tôi là Frank.

 • Sure, one moment please.

  Chắc chắn rồi, xin vui lòng đợi.

 • Sure, let me check on that.

  Chắc chắn rồi, để tôi kiểm tra.

 • He’s/she’s out of the office right now. Can I take a message?

  Anh ấy/ Cô ấy đang ở ngoài. Tôi có thể ghi lại lời nhắn của bạn không?

 • Company ABC, this is …. How may I help you?

  Công ty ABC, tôi là… Tôi có thể giúp gì cho bạn?

 • Do you mind holding while I check on that

  Phiền bạn giữ máy để tôi kiểm tra.

 • He’s/she’s not available at the moment. Would you like to leave a message?

  Anh ấy/ Cô ấy không có ở đây. Bạn có muốn để lại lời nhắn không?

 • Thanks for your help.

  Cám ơn bạn đã giúp đỡ.

 • I think we have a bad connection. Can I call you back?

  Tôi nghĩ là đường truyền có vấn đề. Tôi có thể gọi lại được không?

 • Can I put you on hold for a minute?

  Bạn có thể giữ máy một lát không?

 • Thank you very much. Have a good day.

  Cám ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn ngày làm việc vui vẻ.

 • May I ask who’s calling?

  Có thể vui lòng cho tôi biết tên bạn không?

 • Who am I speaking with?

  Tôi có thể biết tôi đang nói chuyện với ai được không?

 • Is there anything else I can help you with?……Okay, thanks for calling.

  Tôi có thể giúp bạn chuyện gì nữa không? … Cám ơn bạn đã gọi.

 • This is (your name) at/ calling from (company name). Could I speak to ….?

  Xin chào. Tôi là… gọi điện từ… Tôi có thể nói chuyện với…. được không?

 • I’m sorry, we have a bad connection. Could you speak a little louder, please?

  Tôi xin lỗi, đường truyền không được rõ. Bạn có thể nói lớn hơn một chút được không?