Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Thành ngữ tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh

Last update 

Tổng hợp 60 câu thành ngữ tiếng Anh

Items (60)

 • Cẩn tắc vô áy náy

  Better safe than sorry

 • Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

  Money is the good servant but a bad master

 • Đứng núi này trông núi nọ

  The grass are allways green on the other side of the fence

 • Chim phải đạn sợ cành cong

  One bitten, twice shy

 • Nhập gia tùy tục

  In rome do as Romans do

 • Thật thà là thượng sách

  Honesty is the best policy

 • Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

  A woman gives and forgives, a man gets and forgets

 • Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

  No roses without a thorn

 • Làm khi lành để dành khi đau

  Save for the rainny day

 • Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

  It’s an ill bird that fouls its own nest

 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

  Don’t trouble trouble till trouble troubles you

 • Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

  Still water run deep

 • Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

  Men make house, women make home

 • Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )

  East or west , home is best

 • Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

  Many a little makes a mickle

 • Tham bát bỏ mâm

  Penny wise pound foolish

 • Có tiền mua tiên cũng được

  Money make the mare go

 • Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh

  Like father, like son

 • Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng.

  Beauty is in the eye of the beholder

 • Bút sa gà chết

  The die is cast

 • Ăn miếng trả miếng

  Two can play that game

 • Tình yêu mù quáng

  Love is blind

 • Mọi thứ vẫn tốt đẹp

  So far so good

 • Có công mài sắt có ngày nên kim

  Practice makes perfect

 • Im lặng là vàng

  Silence is gold

 • Càng đông càng vui

  The more the merrier

 • Thời gian là tiền bạc

  Time is money

 • Cái kim trong bọc có ngày lòi ra

  The truth will out

 • Tường có vách

  Walls have ear

 • Con người cũng có giá của nó

  Everyone has their price

 • Trái đất tròn

  It’s a small world

 • Trẻ con nứt mắt / Miệng còn hôi sữa

  You’re only young once

 • Không biết thì dựa cột mà nghe

  Ignorance is bliss

 • Có làm thì mới có ăn

  No pain, no gain

 • Một con én ko làm nổi mùa xuân

  A swallow cant make a summer

 • Đầu xuôi đuôi lọt.

  A bad beginning makes a bad ending

 • Giấy rách phải giữ lấy lề.

  A clean fast is better than a dirty breakfast

 • Chó sủa chó không cắn.

  Barking dogs seldom bite

 • Cái nết đánh chết cái đẹp.

  Beauty is but skin-deep

 • Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

  Calamity is man’s true touchstone

 • Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

  Catch the bear before tou sell his skin

 • Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

  Diamond cut diamond

 • Có công mài sắt có ngày nên kim

  Diligence is the mother succees

 • Mèo khen mèo dài đuôi

  Each bird loves to hear himself sing

 • Xa mặt cách lòng

  Far from eye, far from heart

 • Có thực mới vực được đạo

  Fine words butter no parsnips

 • Được voi, đòi tiên

  Give him an inch and he will take a yard

 • Tham thì thâm

  Grasp all, lose all

 • Lấy độc trị độc

  Habit cures habit

 • Dục tốc bất đạt

  Haste makes waste

 • Trâu già mà gặm cỏ non

  Robbing a cradle

 • Mưa như trút nước

  Raining cats and dogs

 • Bà con xa không bằng láng giềng gần

  A stranger nearby is better than a far-away relative

 • Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

  Tell me who’s your friend and I’ll tell you who you are

 • Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

  Time and tide wait for no man

 • Im lặng là vàng

  Silence is golden

 • Đừng trông mặt mà bắt hình dong

  Don’t judge a book by its cover

 • Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo

  The tongue has no bone but it breaks bone

 • Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

  A wolf won’t eat wolf

 • Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

  Don’t put off until tomorrow what you can do today