Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
P 6/27

P 6/27

Last update 

si

Items (80)

 • Đôi : đắp , đóng

 • Trủng : mô đất , mồ mả

 • Biên : tường rào

 • Đê : bờ đê

 • Kham : cam chịu

 • Trường : chỗ, nơi chốn

 • Tháp : ngọn tháp

 • Khối : tảng, miếng,đống

 • Diêm : muối

 • Điền : lấp kín

 • Cảnh : biên giới

 • Tăng : gia tăng

 • Phần : mộ phần

 • Đàn : bệ cao, lễ đài

 • Hoại : bị hư

 • Nhưỡng: đất trồng trọt

 • Chấp : thực hành

 • Báo : tin tức

 • Sĩ : lực sĩ

 • Tráng : cường tráng

 • Thanh : giọng nói

 • Nhất : một

 • Mại : bán

 • Biến : thay đổi

 • Hạ : mùa hè

 • Tịch : buổi tối

 • Ngoại : bên ngoài

 • Đa : nhiều

 • Dạ : đêm

 • Mộng : giấc mơ

 • Đại : lớn

 • Thái : mập béo

 • Thiên : trời, thời tiết

 • Phu : chồng

 • Thất : mất

 • Ương : chính giữa

 • Phụng : dâng hiến

 • Tấu : chơi nhạc

 • Khế : giao kèo

 • Áo : bên trong

 • Tường : khen ngợi

 • Kỳ : lạ ,khác thường

 • Bôn : chạy vội

 • Nại : thời Nara

 • Sảng : sảng khoái

 • Đoạt : tước đoạt

 • Phấn : hăng hái

 • Nữ : đàn bà

 • Thỏa : bằng lòng

 • Vọng : vô chứng cứ

 • Ủy : giao phó

 • Thê : vợ

 • 姿

  Tư : dáng vẻ

 • Bà : bà lão

 • Uy : quyền uy

 • Nô : nô lệ

 • Hảo : thích

 • Như : ví như

 • Phi : vương phi

 • Nhâm : có thai

 • Diệu : lạ , khéo,thần kỳ

 • Phương : ngăn cản

 • Yêu : yêu quái

 • Đố : đố kỵ

 • Muội : em gái

 • Tỷ : chị gái

 • Thủy : bắt đầu

 • Tính : họ ( dòng họ)

 • Nhân : hôn nhân

 • Cơ : công chúa

 • Nương : con gái ,nàng

 • Thần : có thai

 • Ngu : vui chơi

 • Hôn : cưới hỏi

 • Phụ : đàn bà

 • 婿

  Tế : con rễ

 • Môi : môi giới

 • Viện : cô gái đẹp

 • Hiềm : ghét

 • Tật : đố kỵ