Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Osmanlı Devleti Kuruluş - Yükseliş

Osmanlı Devleti Kuruluş - Yükseliş

Last update 

 • image description
  3downloads
 • image description
  1085puzzles solved
 • INSTALL

Items (36)

 • Osmanlı'da Duraklama devrinin başladığı olay

  1579 Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümü

 • Osmanlı'da Dağılma devrinin başladığı olay

  1792 Yaş Antlaşması

 • Osmanlı Devleti'nda ilk bakır para hangi padişah döneminde bastırılmıştır?

  Osman Bey

 • Osmanlı Devleti'nin Bizans'a karşı elde ettiği ilk zafer hangisidir?

  Koyunhisar Savaşı

 • Osmanlı'da ilk vergi uygulaması ve kadı tayini hangi padişah döneminde yapılmıştır?

  Osman Bey

 • İlk Osmanlı Kadısı kimdir?

  Dursun Fakih

 • Osman Bey'in lakabı nedir

  Fahyüddin

 • Bursa'nın fethi, Çimpe Kalesi'nin alınması, ilk donanma gibi gelişmeler hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

  Orhan Bey

 • Osmanlı'nın tam bağımsızlığını kazanması hangi olay sonucu gerçekleşmiştir?

  İlhanlılar'a ödenen verginin kesilmesi

 • 'Sultan'' unvanını kullanan ilk padişah hangisidir?

  Orhan Bey

 • Rumeli'de fethedilen topraklara iskan edilen Türk ailelerine verilen ad nedir?

  Evlad-ı Fatihan

 • İlk Osmanlı Medresesi hangisidir?

  İznik Orhaniyesi

 • İlk Osmanlı müderrisi kimdir?

  Davud-i Kayseri

 • İlk darphanenin kurulması ve basılan ilk gümüş para hangi padişah düneminde yaşanmıştır?

  Orhan Bey

 • Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş hangisidir?

  1363 Sırp Sındığı Savaşı

 • Osmanlı'nın ilk kez top kullandığı savaş hangisidir?

  I. Kosova

 • Edirne hangi savaş sonucu fethedilmiş ve başkent yapılmıştır?

  1363 Sazlıdere Savaşı

 • Yeniçeri Ocağı hangi padişah döneminde kurulmuştur?

  I. Murat

 • İlk kez tımar sisteminin uygulanması, ilk kazaskerlik makamının oluşturulması, Enderun Mektebinin açılması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

  I. Murat

 • Osmanlı'nın çeyiz olarak toprak aldığı devlet hangisidir?

  Hamitoğulları

 • Osmanlı Devleti'nin ilk kazaskeri kimdir?

  Çandarlı Halil Paşa

 • İlk Rumeli Beylerbeyi kimdir?

  Lala Şahin Paşa

 • Sonucunda Abbasi halifesi I. Mütevekkil tarafından I. Bayezid'e ''Sultanıiklimirum'' unvanının verildiği savaş hangisidir?

  1396 Niğbolu savaşı

 • Anadolu Hisarı (Güzelcehisar)'nı yaptıran padişah kimdir?

  I. Bayezid

 • Ankara Savaşı sonunda Yıldırım ile birlikte Timur tarafından esir edilen şehzade hangisidir?

  Çelebi Mustafa

 • I. Mehmet döneminde çıkan Osmanlı'nın ilk dini ve sosyal içerikli ayaklanması hangisidir?

  Şeyh Bedrettin isyanı

 • Osmanlının Balkanlarda imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?

  Edirne - Segedin Antlaşması

 • Osmanlı'da II. Murat döneminde çıkan ilk Yeniçeri ayaklanması hangisidir?

  Buçuktepe İsyanı

 • Rumeli Hisarı'nı hangi padişah yaptırmıştır?

  II. Mehmet

 • İstanbul'un fethi için döktürülen toplara verilen ad nedir?

  Şahi

 • Osmanlı'nın imtiyaz tanıdığı ilk devlet hangisidir? (I. Murat dönemi)

  Ragusa Cumhuriyeti

 • Osmanlı'da sürekli elçi bulundurma hakkını elde eden ilk devlet hangisidir?

  Venedik

 • Fatih'in portresini yapan ressam kimdir?

  Gentile Bellini

 • Osmanlı Devleti'nin en eski köşkü hangisidir?

  Çinili Köşk

 • II. Bayezid döneminde ortaya çıkan, Safevilerin Şii propagandası yaptığı ayaklanma hangisidir?

  Şahkulu

 • 17. yy.da Anadolu'da çıkan ayaklanmalara ismini veren Bozoklu Celal Ayaklanması hangi padişah döneminde çıkmıştır?

  I. Selim